Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2012

NGƯỜI VIỆT VÀ ĐỨC NHẪN NẠI

by Unknown  |  at  12/29/2012 01:08:00 CH

31 nhận xét:

TINH THẦN CHIẾN ĐẤU CỦA DÂN TỘC TA

by Unknown  |  at  12/29/2012 01:05:00 CH

36 nhận xét:

Thứ Năm, 27 tháng 12, 2012

Chương trình 135"- Ai bảo ở Việt Nam không quan tâm đến vấn đề Nhân quyền.....

by Unknown  |  at  12/27/2012 02:42:00 CH

45 nhận xét:

NHỐ NHĂNG

by Unknown  |  at  12/27/2012 01:00:00 CH

7 nhận xét:

Thứ Tư, 26 tháng 12, 2012

UYÊN VÀ QUÀ NOEL CỦA NHTB

by Unknown  |  at  12/26/2012 06:54:00 SA

16 nhận xét:

Thứ Ba, 25 tháng 12, 2012

AI ĐÃ ĐỂ PHILIPPINES CHIẾM CÁC ĐẢO Ở TRƯỜNG SA?

by Unknown  |  at  12/25/2012 01:04:00 CH

28 nhận xét:

Proudly Powered by Blogger.