THÔNG TIN

Bài viết
Bình luận

ONLINE

Free Global Counter

TRUY CẬP

ALEXA

02 tháng 9 2012

67 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam

by Unknown  |  at  2.9.12

           Ngày 2/9/1945, Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra mắt quốc dân đồng bào tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. 14h cùng ngày, mít tinh bắt đầu khai mạc. Hồ Chủ Tịch đọc lời Tuyên ngôn khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.
(Ảnh: Giaoduc.net.vn)
Trong bản Tuyên ngôn Độc lập lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định trước thế giới: "Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do, độc lập và sự thực đã trở thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam kiên quyết đem tất cả tinh thần, lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy!".

Ngày 2/9/1945 mãi mãi đi vào lịch sử như ngày độc lập đầu tiên của dân tộc Việt Nam sau gần một thế kỷ bị đô hộ bởi chủ nghĩa thực dân Pháp, ghi nhận chiến công của dân tộc Việt Nam trở thành một dân tộc tiên phong trong sự nghiệp giải phóng các dân tộc thuộc địa trên thế giới.
 
Cũng từ đó, ngày 2/9 trở thành ngày Quốc khánh của nhân dân Việt Nam. Đó cũng là cái mốc chấm dứt lịch sử cận đại Việt Nam, mở ra một kỷ nguyên mới cho lịch sử dân tộc ta.
 Theo vtv.vn

3 nhận xét:

  1. Việt Nam hàng trăm, hàng nghìn năm sau, thế hệ con cháu của ta vẫn sẽ tự hào kỷ niệm ngày này, Quốc Khánh Việt Nam, 2/9.

    Trả lờiXóa
  2. 2/9/1945 mốc son chói lọi trong lịch sử Việt Nam. Việt Nam mãi mãi là 1 dân tộc độc lập tự do.

    Trả lờiXóa
  3. "Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do, độc lập và sự thực đã trở thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam kiên quyết đem tất cả tinh thần, lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy!".

    Trả lờiXóa

Proudly Powered by Blogger.