Thứ Tư, 31 tháng 10, 2012

ĐỊNH LÀM GÌ ĐÂY?

by Unknown  |  at  10/31/2012 12:52:00 CH

18 nhận xét:

VỀ BÀI TRẢ LỜI PHỎNG VẤN CỦA ÔNG LÊ HIẾU ĐẰNG

by Unknown  |  at  10/31/2012 12:50:00 CH

14 nhận xét:

Dấu yêu một thời...

by Unknown  |  at  10/31/2012 12:45:00 CH

11 nhận xét:

Thứ Bảy, 27 tháng 10, 2012

QUAN NÓI NHĂNG NÓI QUẬY, DÂN BIẾT TIN KIỂU GÌ?

by Unknown  |  at  10/27/2012 01:53:00 CH

37 nhận xét:

DIỆN CÁI MÁC "HÁN NÔM" THÊ NÀY THÌ CHẾT À?

by Unknown  |  at  10/27/2012 01:51:00 CH

19 nhận xét:

Tôi tự hào là người Việt Nam

by Unknown  |  at  10/27/2012 01:48:00 CH

26 nhận xét:

Thứ Sáu, 26 tháng 10, 2012

AI SỢ AI?

by Unknown  |  at  10/26/2012 02:20:00 CH

27 nhận xét:

Thứ Năm, 25 tháng 10, 2012

TẤM GIẤY, ÔNG THẦY VÀ BẢN ÁN TỬ HÌNH

by Unknown  |  at  10/25/2012 02:18:00 CH

38 nhận xét:

QUAY ĐẦU VẪN CÒN KỊP (Repost)

by Unknown  |  at  10/25/2012 02:08:00 CH

39 nhận xét:

Hành trình lừa đảo, khủng bố của Việt Tân

by Unknown  |  at  10/25/2012 02:07:00 CH

29 nhận xét:

Proudly Powered by Blogger.