THÔNG TIN

Bài viết
Bình luận

ONLINE

Free Global Counter

TRUY CẬP

ALEXA

06 tháng 10 2012

Đảng là của ai? Đảng là dân, do dân và vì dân. Đó là sự thật không thể chối cãi

by MRHADES  |  at  6.10.12


----------------- MR Hades----------------

Đọc cái bài báo của Dân làm báo. Chúng nó hỏi : Đảng là của ai? Rồi chúng nó tự trả lời: Đảng CS VN hiện nay đó là "đảng của bố con chúng nó", là của "giai cấp Tiền" hoặc "giai cấp Con Cháu".
 Thế có nghe được không chứ. Mấy cái lời lẽ không hề thuyết phục, bịa đặt hoàn toàn. Lôi kéo quần chúng vào cái vòng quay hoang mang.  Toàn tin bịa đặt chống phá Đảng và nhà nước. Như thế mà chúng không phải là phản động à?. Chúng còn ngụy biện là chúng đứng về phía nhân dân, là tiếng nói của dân. Ấy thế mà thử hỏi xem chúng đang đứng về phía nhân dân hay đang lôi kéo nhân dân về phe của bọn chúng để chống lại chính quyền nhà nước.
Chúng còn câu kết với bọn nước ngoài lên án Việt Nam không tôn trọng tự do ngôn luận, rằng không để cho chúng tự do nói, tự do phát ngôn. Thế nhưng, thế hỏi các nước trên toàn thế giới này xem, có quốc gia nào chấp nhận các Blog viết báo phản động, lôi kéo chống phá nhà nước không, kêu gọi biểu tình lại còn vu khống, nói xấu Chính quyền của mình không?
Nói sơ qua thế thôi. Chứ bài viết này là trả lời cho tất cả những ai đang còn hoang mang rằng Đảng là của ai?...
Đảng CSVN là Đảng của giai cấp công nhân, đồng thời là Đảng của dân tộc Việt Nam. Ngay từ khi ra đời đến nay, Đảng CSVN luôn là người đại diện xứng đáng cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và cả dân tộc. Tại Đại hội lần thứ II của Đảng (tháng 2-1951), Hồ Chí Minh khẳng định: “Trong giai đoạn này, quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc là một. Chính vì Đảng Lao động Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động nên nó phải là Đảng của dân tộc Việt Nam”.
Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Đảng ta là Đảng của giai cấp, đồng thời cũng là của dân tộc, không thiên tư, thiên vị”. Vận dụng sáng tạo những nguyên tắc về Đảng kiểu mới của V.I.Lênin vào hoàn cảnh cụ thể Việt Nam, Hồ Chí Minh yêu cầu Đảng phải tập hợp được trong hàng ngũ của mình những người trong giai cấp công nhân, nông dân nghèo, binh lính… miễn là những người đó “tin theo chủ nghĩa cộng sản, chương trình Đảng và Quốc tế Cộng sản, hăng hái đấu tranh và dám hy sinh phục tùng mệnh lệnh Đảng và đóng kinh phí, chịu phấn đấu trong một bộ phận Đảng”.
Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng”. Rằng cách mạng Việt Nam “phải có đường lối cách mạng đúng, có Đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo đúng. Đường lối ấy chỉ có thể là đường lối của chủ nghĩa Mác - Lênin được vận dụng một cách sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể của dân tộc”.
Nghị quyết Đại hội VII của Đảng đã chỉ rõ: “Khẳng định bản chất giai cấp công nhân của Đảng, chúng ta không tách rời Đảng và giai cấp với các tầng lớp nhân dân lao động khác, với toàn thể dân tộc. Ngay từ khi mới thành lập, Đảng ta đã mang trong mình tính thống nhất giữa yếu tố giai cấp và yếu tố dân tộc. Chính lập trường và lợi ích giai cấp công nhân đòi hỏi trước hết phải giải phóng dân tộc. Đảng tìm thấy nguồn sức mạnh không chỉ ở giai cấp công nhân mà còn ở các tầng lớp nhân dân lao động, ở cả dân tộc”.
Đó chính là bản chất của đảng . Chẳng thế ai chối cải được . Thế mà những con người đó, họ không biết ơn Đảng lại còn quay lưng lại nói xấu Đảng, thậm chí nói xấu cả chủ tịch Hồ Chí Minh. Khi quay đầu lại với Đảng thế mà chúng không hề nghỉ tới, rằng Đảng đã dẫn dắt nước Việt Nam từ xưa cho đến nay như thế nào. Cuộc sống của nhân dân đang được ấm no, hạnh phúc đó không phải nhờ công của Đảng CS Việt Nam sao?. Ai bảo trong lực lượng của Đảng là những người tiền tài,…trong lực lượng đó có cả những người dân nghèo biết phấn đấu làm kinh tế, có cả những người dân tộc thiểu số,…thế mà bọn chúng lấy ra đâu mấy cái nhân vật trong Đảng rồi đưa ra cái dẫn chứng rõ rằng là vớ va vớ vẩn. Để kêu gọi rằng lật đổ, chống Đảng. Không có Đảng thì ai đứng ra chăm lo cho dân đây?.

40 nhận xét:

 1. bọn phản động đang có những hình thức tuyên truyền chống phá đảng. đó là điều không thể chấp nhận được. chúng toàn bịa đặt chống phá đảng, đả kích và nói xấu đảng

  Trả lờiXóa
 2. đứa nào nói xấu đảng. bọn chúng là phản động à !bố láo thật. tất nhiên là đảng là của dân , do dân và vì dân rồi. bọn chúng dám xuyên tạc vớ va vớ vẩn

  Trả lờiXóa
 3. “Đảng ta là Đảng của giai cấp, đồng thời cũng là của dân tộc, không thiên tư, thiên vị”. cái bọn phản động đang thừa nước đục thả câu! kết cấu với bọn ngoài để áp đảo đảng ta

  Trả lờiXóa
 4. dân tộc việt nam cần phải đoàn kết và tin tưởng đảng chứ không nên để bọn phản động kích động làm phản

  Trả lờiXóa
 5. “Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng”. đảng là của nhân dân và điều đó nếu đã là người dân việt nam thì luôn ghi nhận điều đó

  Trả lờiXóa
 6. Chúng còn câu kết với bọn nước ngoài lên án Việt Nam không tôn trọng tự do ngôn luận, rằng không để cho chúng tự do nói, tự do phát ngôn.

  Trả lờiXóa
 7. Trong giai đoạn này, quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc là một. Chính vì Đảng Lao động Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động nên nó phải là Đảng của dân tộc Việt Nam

  Trả lờiXóa
 8. Đảng là người dẫn đầu, là lực lượng tiên phong dẫn dắt đất nước ta đi lên.

  Trả lờiXóa
 9. đảng cộng sản việt nam là của việt nam. và người dân việt nam luôn tin vào đảng việt nam. quyết không để bọn phản động làm nao động

  Trả lờiXóa
 10. Ngay từ khi mới thành lập, Đảng ta đã mang trong mình tính thống nhất giữa yếu tố giai cấp và yếu tố dân tộc

  Trả lờiXóa
 11. Chỉ có sự lãnh đạo của một đảng biết vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước mình thì mới có thể đưa cách mạng giải phóng dân tộc đến thắng lợi và cách mạng xã hội chủ nghĩa đến thành công

  Trả lờiXóa
 12. Đảng là cuộc sống của tôi, mãi mãi đi theo người,
  Từ thuở còn thơ đời tôi chưa quen sóng gió
  Đảng đã cho tôi lẽ sống niềm tin, giữa biển khơi biết đâu là bờ,
  Bầu trời xanh chưa thấy bao giờ

  Trả lờiXóa
 13. Ngày nay, sứ mệnh lịch sử đang đặt trên vai Đảng : là chính Đảng duy nhất lãnh đạo đưa đất nước lên một tầm cao mới, một nước Việt Nam "hòa bình thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh".

  Trả lờiXóa
 14. đi theo tiếng gọi cứu nước và trở thành đảng viên cộng sản, hoặc những người cưu mang, giúp đỡ Đảng, sẵn sàng nhận lĩnh sự hiểm nguy cho bản thân hoặc cả gia đình mình, thậm chí hy sinh để bảo vệ Đảng

  Trả lờiXóa
 15. Đảng do Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo để, như lời của Bác: "có thể đúc kết lại trong mấy chữ là làm cho nước Việt Nam ta ĐỘC LẬP - THỐNG NHẤT - DÂN CHỦ - PHÚ CƯỜNG!"

  Trả lờiXóa
 16. Đảng mới xứng đáng với niềm tin của dân tộc - người đã nuôi dưỡng, xây dựng và bảo vệ Đảng! Đó cũng là một đòi hỏi chính đáng khi Đảng là lực lượng chính trị duy nhất lãnh đạo đất nước.

  Trả lờiXóa
 17. Đảng là một ngôi sao sáng,
  Sáng nhất trong muôn vì sao giữa trời tối đêm mịt mùng
  Vẫn một màu sáng trong,
  Đảng làm nên bài ca chiến thắng cho đất nước và tình yêu,
  Cho mỗi ước mơ trên đời vui

  Trả lờiXóa
 18. Khi khẳng định bản chất giai cấp công nhân của Đảng, bao giờ Người cũng gắn Đảng với vai trò lãnh đạo cách mạng, với vị trí của đội tiên phong trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người

  Trả lờiXóa
 19. đảng là của dân do dân và vì dân mà.đất nước phát triển được cần có sự kết hợp chặt chẽ của đảng và dân chúng

  Trả lờiXóa
 20. Đảng ta hết mình vì dân vì nước , tôi thấy đảng nhà nước ta qua những năm từ khi giải phóng tới h đã làm rất tốt công việc của mình, đem lại hạnh phúc ấm no cho nhân dân,vậy là ok rồi @@

  Trả lờiXóa
 21. Sự lãnh đạo của Đảng đã đạt được nhiều thành công lớn. Nó đã được chứng minh qua thực tiễn lịch sử đấu tranh lẫn hòa bình

  Trả lờiXóa
 22. đảng sinh ra là để lãnh đạo nhân dân cùng đưa đất nước phát triển.là ngừoi dân việt nam hãy tỉnh táo đi.

  Trả lờiXóa
 23. Đảng từ nhân dân mà ra (Đảng viên xuất phát từ nhân dân). Vì vậy Đảng là của Dân, và phục vụ lợi ích chính đáng của nhân dân. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, muôn năm!

  Trả lờiXóa
 24. Chân lý là thế mà sao bọn phản động cứ cố tình xuyên tạc là sao nhỉ?

  Trả lờiXóa
 25. Đảng ta là đảng của dân do dân và vì dân.
  Điều này một đứa trẻ lên ba cũng biết mà sao vẫn có kẻ cố tình không hiểu nhỉ.

  Trả lờiXóa
 26. Đảng ta là đảng của dân do dân và vì nhân dân.
  Trước kia bây giờ và mãi mãi về sau vẫn sẽ luôn là vậy.

  Trả lờiXóa
 27. Đảng ta là của nhân dân ta. luôn vì lợi ích của nhân dân ta

  Trả lờiXóa
 28. à đúng rồi sớt đọc bài đảng là của ai của bọn dân làm báo mà tức muốn đấm luôn í. bọn chúng toàn nói xấu và xuyên tạc đảng cộng sản việt nam

  Trả lờiXóa
 29. Đảng là của ai? Đảng là dân, do dân và vì dân. Đó là sự thật không thể chối cãi

  Trả lờiXóa
 30. cho dù bọn phản động có xuyên tạc nói xấu đảng thế nào đi chăng nữa thì toàn bộ nhân dân việt nam vẫn luôn tin yêu vào đảng vào chính phủ

  Trả lờiXóa
 31. cho dù là một đứa trẻ con cũng biết và hiểu rõ đảng sinh ra là do dân ,của dân và vì dân

  Trả lờiXóa
 32. Đảng ta là Đảng của dân, do dân và vì dân . . đó là sự thật từ bao đời nay

  Trả lờiXóa
 33. Vì nguyện vọng thiết yếu của nhân dân mà Đảng ra đời đó là điều đương nhiên Đảng chăm lo cho lợi ích của nhân dân, có gì phải bàn nữa chứ.

  Trả lờiXóa
 34. Đảng chính là của dân, do dân và vì dân. Cho dù bọn phản động có xuyên tạc nói xấu Đảng thế nào đi chăng nữa thì nhân dân Việt Nam vẫn luôn tin yêu vào Đảng vào chính phủ.

  Trả lờiXóa
 35. Đảng tìm thấy nguồn sức mạnh không chỉ ở giai cấp công nhân mà còn ở các tầng lớp nhân dân lao động, ở cả dân tộc”.

  Trả lờiXóa
 36. cho dù là một đứa trẻ con cũng biết và hiểu rõ đảng sinh ra là do dân ,của dân và vì dân

  Trả lờiXóa
 37. đảng luôn là của dân do dân và vì dân đó là chân lý mãi mãi không bao giờ thay đổi

  Trả lờiXóa
 38. Đảng mới xứng đáng với niềm tin của dân tộc - người đã nuôi dưỡng, xây dựng và bảo vệ Đảng! Đó cũng là một đòi hỏi chính đáng khi Đảng là lực lượng chính trị duy nhất lãnh đạo đất nước.

  Trả lờiXóa
 39. Gắn bó với nhân dân thì mới hiểu dân, biết dân cần gì và muốn gì thì Đảng mới có thể thực hiện được chính sách thỏa đáng và được dân tin yêu

  Trả lờiXóa

Proudly Powered by Blogger.