THÔNG TIN

Bài viết
Bình luận

ONLINE

Free Global Counter

TRUY CẬP

ALEXA

12 tháng 10 2012

“Dân chủ”, “Nhân quyền”, “Dân tộc”, “Tôn giáo”

by Unknown  |  at  12.10.12

“Dân chủ”, “Nhân quyền”, “Dân tộc”, “Tôn giáo” được coi là bốn đòn đột phá để xuyên thủng mặt trận chính trị của nước ta. Vì vậy các thế lực thù địch đã đang và sẽ tích cực lợi dụng các vấn đề này để chống phá cách mạng nước ta đặc biệt là vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”
Các  thế lực thù địch và các nước tư bản phương tây thường xuyên nói: “Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền” “Ở Việt Nam dân chủ nhân quyền bị bóp nghẹt”, “Việt Nam không có tự do báo chí”…Nhưng xin hỏi họ định nghĩa như thế nào về dân chủ nhân quyền, liệu ở nước họ dân chủ, nhân quyền có được đảm bảo như những lời họ đã nói không? Mỹ tự cho mình là  nước dân chủ nhất thế giới, các quyền con người luôn được đảm bảo nhưng chúng ta vẫn thấy các cuộc biểu tình của người châu Phi và châu Á chống lại nạn phân biệt chủng tộc ở Mỹ vẫn thường xuyên xảy ra…Vậy tại sao họ không nhìn vào thực tế nước họ trước khi vu cáo nước khác vi phạm tự do, dân chủ, nhân quyền…
Trong suốt quá trình lịch sử, dân tộc Việt Nam đã phải hi sinh biết bao xương máu để bảo vệ độc lập, tự do của dân tộc, giành lại quyền cơ bản cho con người. Trong thời kỳ bị thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đô hộ nhân dân ta phải sống trong cảnh làm than cơ cực, bị cướp đi các quyền cơ bản nhất của con người: Những đứa trẻ mới 9-10 tuổi thay vào việc đến trường học chữ thì phải làm việc tại các mỏ than, đồn điền cao su… suốt cả ngày; điều luật 10/59 của Mỹ lê máy chém khắp miền Nam sẵn sàng giết bất cứ ai khi họ giám đứng lại phản đối chúng xâm lược nước ta. Dân chủ, nhân quyền của chúng là phải chém giết, là phải bắt trẻ em làm việc khổ cực sao?
Cách mạng tháng tám thành công, nước Việt Nam DCCH ra đời, ngay tại buổi lễ quốc khánh chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng, tạo hóa đã cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được trong những quyền ấy có quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Suy rộng ra câu đấy có nghĩa là: tất cả các dân tộc trên thế giới đều có quyền bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng, quyền tự do”. Lần đầu tiên quyền tự quyết dân tộc, quyền tập thể của con người, của dân tộc Việt Nam được khăng định trước thế giới.
Trong quá trình xây dựng đất nước, tôn trọng và đảm bảo quyền con người luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm đã được thể chế trong văn bản pháp luật cao nhất đó là Hiến Pháp: “Ở nước CHXHCN Việt Nam, các quyền con người về chính trị, dan sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được tôn trọng”. Không những vậy Nhà nước Việt Nam đã ban hành nhiều bộ luật, pháp lệnh liên quan đến việc bảo đảm quyền con người như: Bộ luật hình sự, Bộ Luật Dan sự, luât bình dẳng giới… và Việt Nam đã tham gia ký kết hầu hết các điều ước quốc tế về quyền con người: “Công ước quốc té về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt với phụ nữ(1982), công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hnhf thức phân biệt chủng tộc đối với phụ nữ(1982)… Dặc biệt, Việt Nam là nước đầu tiên ở châu Á và thứ hai trên tế giới phê chuẩn công ước quốc tế về quyền trẻ em(1991)
Từ khi ra đời cho đến nay, Nhà nước Việt Nam luôn chăm lo đời sống của nhân dân, tìm mọi cách chăm lo đời sống của nhân dân cả về vật chất và tinh thần; không phân biệt đối xử giữa những người trong tôn giáo và người ngoài tôn giáo; giữa người kinh và người dân tộc thiểu số…mà luôn tạo điều kiện cho tôn giáo phát triển, có những chính  sách đối với người dân tộc thiểu số như dự án 134, 135…
Trên đây chỉ là một vài dẫn chứng mà Tôi đưa ra để khẳng định “ Việt Nam không vi phạm dân chủ, nhân quyền như lời các thế lực thù địch thường hay rêu rao mà ở Việt Nam dân chủ, nhân quyền luôn được đảm bảo”

56 nhận xét:

 1. “Dân chủ”, “Nhân quyền”, “Dân tộc”, “Tôn giáo” 4 mảng cực kỳ nhạy cảm ở nước ta hiện nay.
  Cacsthees lực thù địch ,các phản động,các tổ chức nước ngoài luôn nhắm vào những mục tiêu này để chống phá Nước ta.

  Trả lờiXóa
 2. Việt Nam không vi phạm dân chủ. Đó là điều tất nhiên rồi.

  Trả lờiXóa
 3. Nhà nước Việt Nam luôn chăm lo đời sống của nhân dân ,lắng nghe dân nói,luôn bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân,các quyền con người luôn được đảm bảo.

  Trả lờiXóa
 4. Những kẻ phá hoại kia đừng có tung tin đồn nhảm nhằm phá hoại Việt Nam nữa không thì đừng trách.

  Trả lờiXóa
 5. Nhà Nước ta là nà nước của dân do dân và vì dân,lấy dân làm gốc.Đảng và nhà nước ta luôn chăm lo cuộc sống của nhân dân ,luôn đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

  Trả lờiXóa
 6. Từ khi ra đời cho đến nay, Nhà nước Việt Nam luôn chăm lo đời sống của nhân dân, tìm mọi cách chăm lo đời sống của nhân dân cả về vật chất và tinh thần; không phân biệt đối xử giữa những người trong tôn giáo và người ngoài tôn giáo; giữa người kinh và người dân tộc thiểu số…mà luôn tạo điều kiện cho tôn giáo phát triển, có những chính sách đối với người dân tộc thiểu số như dự án 134, 135…

  Trả lờiXóa
 7. các vấn đề trên là những vấn đề cần đc quan tâm lớn nhất hiện nay.Từ khi ra đời cho đến nay, Nhà nước Việt Nam luôn chăm lo đời sống của nhân dân, tìm mọi cách chăm lo đời sống của nhân dân cả về vật chất và tinh thần; không phân biệt đối xử giữa những người trong tôn giáo và người ngoài tôn giáo; giữa người kinh và người dân tộc thiểu số…mà luôn tạo điều kiện cho tôn giáo phát triển, có những chính sách đối với người dân tộc thiểu số. Chúng ta cần nâng cao tinh thần này tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta

  Trả lờiXóa
 8. “Dân chủ”, “Nhân quyền”, “Dân tộc”, “Tôn giáo” được coi là bốn đòn đột phá để xuyên thủng mặt trận chính trị của nước ta. ko nên để chúng có cơ hội nắm bắt đc những điểm yếu của chúng ta

  Trả lờiXóa
 9. Một trong những chiêu trò của bọn Mỹ diễn biến hòa bình mà

  Trả lờiXóa
 10. Một trong những chiêu trò của bọn Mỹ diễn biến hòa bình mà

  Trả lờiXóa
 11. “Dân chủ”, “Nhân quyền”, “Dân tộc”, “Tôn giáo” những mặt rất nhạy cảm hiện nay, cần quan tâm đặc biệt

  Trả lờiXóa
 12. ta cần bình tĩnh, không được bị chúng kích động, lung lay lòng yêu nước.

  Trả lờiXóa
 13. Các lĩnh vực của diễn biến hòa bình ấy mà. Không dễ ở việt nam đâu

  Trả lờiXóa
 14. nghệ thuật của bọn nước ngoài đánh vào dân chủ và chủ quyền của việt nam để tách rời quần chúng ra khỏi đảng mà

  Trả lờiXóa
 15. việt nam là một nước tôn trọng dân chủ, và tôn giáo. các thế lực thù địch bên ngoài đang cố gắng vu khống cho việt nam mà thôi

  Trả lờiXóa
 16. nước ngoài thì biết gì mà bảo việt nam không tôn trọng dân chủ và tôn giáo

  Trả lờiXóa
 17. lại dùng chiêu lừa lọc . lợi dụng tình thế nước ta đang rối ren mà dùng chiêu bài bẩn thỉu

  Trả lờiXóa
 18. tại sao họ không nhìn vào thực tế nước họ trước khi vu cáo nước khác vi phạm tự do, dân chủ, nhân quyền

  Trả lờiXóa
 19. tất cả các dân tộc trên thế giới đều có quyền bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng, quyền tự do”. Lần đầu tiên quyền tự quyết dân tộc, quyền tập thể của con người, của dân tộc Việt Nam được khăng định trước thế giới.

  Trả lờiXóa
 20. việt nam là một nước dân chủ và ai ai là người dân việt nam cugnx đều cảm nhân được điều đó

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. các vấn đề trên là những vấn đề cần đc quan tâm lớn nhất hiện nay.Từ khi ra đời cho đến nay, Nhà nước Việt Nam luôn chăm lo đời sống của nhân dân, tìm mọi cách chăm lo đời sống của nhân dân cả về vật chất và tinh thần; không phân biệt đối xử giữa những người trong tôn giáo và người ngoài tôn giáo; giữa người kinh và người dân tộc thiểu số…m

   Xóa
 21. dân chủ tôn giáo. việt nam cái gì cũng có và không hề xâm phạm cái gì cả. sự thật đó nó là hiển nhiên

  Trả lờiXóa
 22. “Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng, tạo hóa đã cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được trong những quyền ấy có quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.

  Trả lờiXóa
 23. chúng tôi những người dân việt nam biết rõ điều đó, rằng là việt nam là một nước yêu dân chủ, tôn giáo và hòa bình

  Trả lờiXóa
 24. chúng tôi người dân việt nam có quyền dân chủ và được hành động vì dân chủ ....

  Trả lờiXóa
 25. Nhà nước Việt Nam luôn chăm lo đời sống của nhân dân, tìm mọi cách chăm lo đời sống của nhân dân cả về vật chất và tinh thần; không phân biệt đối xử giữa những người trong tôn giáo và người ngoài tôn giáo;

  Trả lờiXóa
 26. Việt Nam không vi phạm dân chủ, nhân quyền như lời các thế lực thù địch thường hay rêu rao mà ở Việt Nam dân chủ, nhân quyền luôn được đảm bảo

  Trả lờiXóa
 27. quyền tự do, dân tộc và tự chủ của việt nam đã được công nhân việt nam công nhân , báo chi nước ngoài chỉ là nói xấu và dìm hàng mà thôi

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Một trong những chiêu trò của bọn Mỹ diễn biến hòa bình mà

   Xóa
 28. sự thật là đất nước này rất tôn trọng quyền dân chủ. chúng tôi công nhân

  Trả lờiXóa
 29. ++ bọn chúng định tấn công bằng phương pháp bút chiến chằng? dân chủ ư? việt nam thừa có... tôn giao à ?? việt nam tôn trọng tôn giáo đó thôi

  Trả lờiXóa
 30. các thế lực thù địch đã đang và sẽ tích cực lợi dụng các vấn đề này để chống phá cách mạng nước ta đặc biệt là vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”

  Trả lờiXóa
 31. dân tộc việt namh hiểu rõ điều đó. vì ho luôn tin vào lí tưởng của đảng

  Trả lờiXóa
 32. lại là những vấn đề này.cũng khó giải quyết vì nó đề cập đến quyền lợi ích của nhân dân.nên khi bị tác động rất nguy hiểm

  Trả lờiXóa
 33. quyền tự do, dân tộc và tự chủ của việt nam đã được công nhân việt nam công nhân , báo chi nước ngoài chỉ là nói xấu, xuyên tạc thôi

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. tất cả các dân tộc trên thế giới đều có quyền bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng, quyền tự do”. Lần đầu tiên quyền tự quyết dân tộc, quyền tập thể của con người, của dân tộc Việt Nam được khăng định trước thế giới.

   Xóa
 34. “Dân chủ”, “Nhân quyền”, “Dân tộc”, “Tôn giáo” 4 mảng cực kỳ nhạy cảm ở nước ta hiện nay.được coi là bốn đòn đột phá để xuyên thủng mặt trận chính trị của nước ta. ko nên để chúng có cơ hội nắm bắt đc những điểm yếu của chúng ta

  Trả lờiXóa
 35. những vấn đề luôn được coi là vấn đề nóng để cho bọn phản động lợi dụng đó là nhân quyền ,dân quyền ,dân tộc và tôn giáo

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. “Dân chủ”, “Nhân quyền”, “Dân tộc”, “Tôn giáo” được coi là bốn đòn đột phá để xuyên thủng mặt trận chính trị của nước ta. ko nên để chúng có cơ hội nắm bắt đc những điểm yếu của chúng ta

   Xóa
 36. Bạn nhok yeu.Ở nước nào cũng thế trứ đâu riêng gì nước ta?

  Trả lờiXóa
 37. Nhà nước Việt Nam luôn chăm lo đời sống của nhân dân, tìm mọi cách chăm lo đời sống của nhân dân cả về vật chất và tinh thần

  Trả lờiXóa
 38. Việt Nam không vi phạm dân chủ, nhân quyền như lời các thế lực thù địch thường hay rêu rao mà ở Việt Nam dân chủ, nhân quyền luôn được đảm bảo”

  Trả lờiXóa
 39. Nhà nước Việt Nam luôn chăm lo đời sống của nhân dân, tìm mọi cách chăm lo đời sống của nhân dân cả về vật chất và tinh thần; không phân biệt đối xử giữa những người trong tôn giáo và người ngoài tôn giáo;

  Trả lờiXóa
 40. Các lĩnh vực của diễn biến hòa bình ấy mà. Không dễ ở việt nam đâuCác lĩnh vực của diễn biến hòa bình ấy mà.

  Trả lờiXóa
 41. Nhà nước Việt Nam luôn chăm lo đời sống của nhân dân, tìm mọi cách chăm lo đời sống của nhân dân cả về vật chất và tinh thần

  Trả lờiXóa
 42. các vấn đề trên là những vấn đề cần đc quan tâm lớn nhất hiện nay.Từ khi ra đời cho đến nay, Nhà nước Việt Nam luôn chăm lo đời sống của nhân dân, tìm mọi cách chăm lo đời sống của nhân dân cả về vật chất và tinh thần

  Trả lờiXóa
 43. Chúng ta cần nâng cao tinh thần này tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nhà nước Việt Nam luôn chăm lo đời sống của nhân dân, tìm mọi cách chăm lo đời sống của nhân dân cả về vật chất và tinh thần

   Xóa
 44. quyền tự do, dân tộc và tự chủ của việt nam đã được công nhân việt nam công nhân , báo chi nước ngoài chỉ là nói xấu, xuyên tạc thôi

  Trả lờiXóa
 45. Những kẻ phá hoại kia đừng có tung tin đồn nhảm nhằm phá hoại Việt Nam nữa không thì đừng trách.

  Trả lờiXóa
 46. Nhà nước Việt Nam luôn chăm lo đời sống của nhân dân, tìm mọi cách chăm lo đời sống của nhân dân cả về vật chất và tinh thần; không phân biệt đối xử giữa những người trong tôn giáo và người ngoài tôn giáo;

  Trả lờiXóa
 47. “Dân chủ”, “Nhân quyền”, “Dân tộc”, “Tôn giáo” những mặt rất nhạy cảm hiện nay, cần quan tâm đặc biệt

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. “Dân chủ”, “Nhân quyền”, “Dân tộc”, “Tôn giáo” 4 mảng cực kỳ nhạy cảm ở nước ta hiện nay.được coi là bốn đòn đột phá để xuyên thủng mặt trận chính trị của nước ta. ko nên để chúng có cơ hội nắm bắt đc những điểm yếu của chúng ta

   Xóa
  2. “Dân chủ”, “Nhân quyền”, “Dân tộc”, “Tôn giáo” 4 mảng cực kỳ nhạy cảm ở nước ta hiện nay.được coi là bốn đòn đột phá để xuyên thủng mặt trận chính trị của nước ta. ko nên để chúng có cơ hội nắm bắt đc những điểm yếu của chúng ta

   Xóa
 48. Việt Nam không vi phạm dân chủ, nhân quyền như lời các thế lực thù địch thường hay rêu rao mà ở Việt Nam dân chủ, nhân quyền luôn được đảm bảo”

  Trả lờiXóa
 49. vấn đề trên là những vấn đề cần đc quan tâm lớn nhất hiện nay.Từ khi ra đời cho đến nay, Nhà nước Việt Nam luôn chăm lo đời sống của nhân dân, tìm mọi cách chăm lo đời sống của nhân dân cả về vật chất và tinh thần; không phân biệt đối xử giữa những người trong tôn giáo và người ngoài tôn giáo; giữa người kinh và người dân tộc thiểu số…mà luôn tạo điều kiện cho tôn giáo phát triển, có những chính sách đối với người dân tộc thiểu số

  Trả lờiXóa

Proudly Powered by Blogger.