THÔNG TIN

Bài viết
Bình luận

ONLINE

Free Global Counter

TRUY CẬP

ALEXA

09 tháng 10 2012

Dân chủ

by Unknown  |  at  9.10.12Dân chủ là quyền lực thuộc về nhân dân, nhân dân tự tổ chức và thực hiện, trước hết và chủ yếu là thông qua nhà nước của mình. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, trong một nước dân chủ, nhân dân là người chủ, cán bộ, công chức là đầy tớ và công bộc phục vụ dân, bảo vệ dân. Bao nhiêu lợi ích là của dân, bao nhiêu quyền hành đều thuộc về dân. Quyền hành và lực lượng đều ở trong dân.
Quan hệ giữa nhà nước với công dân biểu hiện qua quan hệ giữa công chức và công dân. Do đó, phải đề cao kỷ luật công vụ và đạo đức công chức để tận tụy phục vụ dân, thực hiện trách nhiệm với dân, sao cho thường xuyên chăm lo phát triển sức dân, bồi dưỡng sức dân và tiết kiệm sức dân như Hồ Chí Minh đã dạy. Đem lại lợi ích cho dân, thực hiện được quyền lực của dân, làm cho dân thực hiện quyền làm chủ của mình bằng dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện, đó là mục tiêu của dân chủ, cũng tức là mục tiêu phát triển đất nước
Và đến Đại hội XI, dân chủ là giá trị hàng đầu, là cơ sở để thực hiện bình đẳng và công bằng, để đoàn kết và đồng thuận. Con người chẳng những là mục tiêu và động lực của phát triển mà còn được xác định là trung tâm và chủ thể của phát triển xã hội.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: Chúng ta phải làm ngay, làm cho dân có ăn, làm cho dân có mặc, làm cho dân có nhà ở, được học hành, được tự do đi lại, được chăm sóc sức khỏe, được hưởng quyền tự do mà họ xứng đáng được hưởng với tư cách người chủ. Người còn nói rõ, dân chỉ biết tới tự do, dân chủ khi dân được ăn no, mặc ấm. Nước nhà tranh đấu được độc lập tự do mà dân vẫn đói rét, cực khổ, lạc hậu thì độc lập tự do cũng chẳng để làm gì.
 Dân chủ đòi hỏi Nhà nước pháp quyền phải thực sự là của dân, do dân và vì dân. Nếu luật pháp, trật tự, kỷ cương là giới hạn và hành lang vận động của dân chủ thì dân chủ đòi hỏi luật pháp phải tiến bộ, văn minh, được thi hành nghiêm minh và công minh với tất cả mọi người trong xã hội.
Người dân có quyền làm chủ tập thể, làm chủ địa phương, làm chủ cơ quan nơi mình sống và làm việc. Người dân có quyền làm chủ các đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội thông qua bầu cử và bãi miễn. Đúng như Hồ Chí Minh nói: "Mọi quyền hạn đều của dân". Cán bộ từ Trung ương đến cán bộ ở các cấp các ngành đều là "đầy tớ" của dân, do dân cử ra và do dân bãi miễn.

 ---------------written by Phan hương-------------

27 nhận xét:

 1. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: Chúng ta phải làm ngay, làm cho dân có ăn, làm cho dân có mặc, làm cho dân có nhà ở, được học hành, được tự do đi lại, được chăm sóc sức khỏe, được hưởng quyền tự do mà họ xứng đáng được hưởng với tư cách người chủ. Người còn nói rõ, dân chỉ biết tới tự do, dân chủ khi dân được ăn no, mặc ấm. Nước nhà tranh đấu được độc lập tự do mà dân vẫn đói rét, cực khổ, lạc hậu thì độc lập tự do cũng chẳng để làm gì.

  Trả lờiXóa
 2. Đảng và Nhà nước luôn lấy tư tưởng Hồ Chí Minh làm chuẩn mực cho mọi hành động, vì thế tôi hoàn toàn tin tưởng !

  Trả lờiXóa
 3. việt nam tôn trọng quyền dân chủ của nhân dân. sự thật đó không có một thế lực nào chối cãi được

  Trả lờiXóa
 4. Bao nhiêu lợi ích là của dân, bao nhiêu quyền hành đều thuộc về dân. Quyền hành và lực lượng đều ở trong dân. đảng phục vụ cho lợi ích chung của nhân dân và tôn trọng quyền dân chủ của nhân dân

  Trả lờiXóa
 5. Việt Nam là một nước dân chủ ! từ thời dựng nước đến giờ

  Trả lờiXóa
 6. Đem lại lợi ích cho dân, thực hiện được quyền lực của dân, làm cho dân thực hiện quyền làm chủ của mình bằng dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện, đó là mục tiêu của dân chủ, cũng tức là mục tiêu phát triển đất nước

  Trả lờiXóa
 7. nước ta đang thực thi dân chủ trên khắp cả nước, hưởng ứng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

  Trả lờiXóa
 8. Nhà nước luôn cố gắng tạo mọi điều kiện tốt nhất cho dân, hỗ trợ, cứu trợ.. nhằm đảm bảo cuộc sống tốt hơn cho nhân dân

  Trả lờiXóa
 9. đảng là của dân ,do dân và vì dân.đảng luôn trung thành tuyệt đối với nhân dân,vì cuộc sống của nhân dân

  Trả lờiXóa
 10. Dân làm chủ là vấn đề không phải mọi quốc gia đều hướng tới, ngoài quốc gia văn minh như nước mình thì hiếm có nước nào có suy nghĩ ntn :))

  Trả lờiXóa
 11. Dân biết, dân bàn , dân làm, dân kiểm tra.

  Trả lờiXóa
 12. dân làm chủ, và cán bộ là đầy tớ. nhưng không nhỏ cán bộ ở cơ sở đã không làm đúng trách nhiệm của mình. Đảng cần phải nghiêm khắc chấn chỉnh lại họ.

  Trả lờiXóa
 13. Đem lại lợi ích cho dân, thực hiện được quyền lực của dân, làm cho dân thực hiện quyền làm chủ của mình bằng dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện, đó là mục tiêu của dân chủ, cũng tức là mục tiêu phát triển đất nước.

  Trả lờiXóa
 14. phải làm cho dân thật sự được no ấm, được có dân chủ thật sự để dân được an

  Trả lờiXóa
 15. Việt nam là một nước dân chủ, một nhà nước của dân do dân và vì dân

  Trả lờiXóa
 16. NGười dân phải nhận thức được quyền lợi cũng như trách nhiệm của mình để xây dựng đất nước

  Trả lờiXóa
 17. thế hệ thanh niên chính là thế hệ bảo vệ Tổ quốc trong tương lai

  Trả lờiXóa
 18. Người dân Việt Nam có lòng yêu nước nồng nàn, hãy thể hiện lòng yêu nước của mình qua việc góp phần nhiều hơn nữa để đưa Việt Nam sánh với các cường quốc năm châu

  Trả lờiXóa
 19. Dân chủ là vấn đề cốt lõi khiến cho sự suy thịnh của một quốc gia, vấn đề này cần phải được chú ý kĩ lưỡng hơn ở nhiều nơi ở nước ta hơn nữa

  Trả lờiXóa
 20. Dân chủ là vấn đề ảnh hưởng đến sự tồn vong của một quốc gia, ở việt nam thì luôn tôn trọng dân chủ, dân chủ là quyền lực thuộc về nhân dân

  Trả lờiXóa
 21. chúng ta luôn tôn trọng dân chủ, việc xây dựng hiến pháp pháp luật cũng dựa trên sự đóng góp xây dựng của nhân dân

  Trả lờiXóa
 22. Muốn cho dân giàu nước mạnh thì dân phải làm chủ ,đó là quy luật tất yếu

  Trả lờiXóa
 23. Quốc gia dân chủ thì sẽ có được sức mạnh của toàn dân. Và Việt Nam thực sự là một quốc gai dân chủ.

  Trả lờiXóa
 24. Đảng và Nhà nước luôn lấy tư tưởng Hồ Chí Minh làm chuẩn mực cho mọi hành động, vì thế tôi hoàn toàn tin tưởng !

  Trả lờiXóa
 25. Đảng là của dân ,do dân và vì dân.Đảng luôn trung thành tuyệt đối với nhân dân,vì cuộc sống của nhân dân

  Trả lờiXóa
 26. Thế hệ thanh niên chính là thế hệ bảo vệ Tổ quốc trong tương lai

  Trả lờiXóa

Proudly Powered by Blogger.