THÔNG TIN

Bài viết
Bình luận

ONLINE

Free Global Counter

TRUY CẬP

ALEXA

15 tháng 10 2012

Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước

by MRHADES  |  at  15.10.12


       "Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước"
         Có ai có nhớ đoạn văn xuôi này của chủ tịch Hồ Chí Minh, với một quốc gia , lòng yêu nước là sức mạnh. Mỗi khi đất nước lâm nguy, lòng yêu nước như được nhân lên, kết thành khối vững chắc tạo nên sức mạnh vô song. Do vậy, lòng yêu nước là tài sản thiêng liêng gắn với niềm tự hào, tự tôn dân tộc, là phẩm giá Việt Nam cần được bảo vệ, phát huy và cũng tránh bị ngộ nhận, lợi dụng. 
            Ngày nay, toàn cầu hóa là xu thế tất yếu, đất nước ta đã, đang phải đối mặt với những thách thức mới, những hiểm họa mới. Chưa kể, hội nhập sâu rộng cùng thế giới, Việt Nam sẽ phải chấp nhận những "luật chơi" khắc nghiệt trong bối cảnh tiềm lực chưa đủ mạnh để khống chế, gạt bỏ hệ lụy khi cánh cửa thị trường trong nước ngày càng mở rộng. Nguy cơ đang hiện hữu, lòng yêu nước cần được đặt ra những nội hàm và cách thức thể hiện mới.
Lòng yêu nước Việt Nam cần được thể hiện cao độ bằng sức sáng tạo, bằng mỗi việc làm trên tinh thần vì dân tộc, vì cộng đồng. Thách thức phía trước, đòi hỏi chúng ta phải tỉnh táo trong từng bước đi, từng hành động để xây dựng một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc Việt Nam, tránh được những hệ lụy xã hội, và xây dựng một nền kinh tế hùng mạnh, tự chủ đủ sức vượt qua được rủi ro và hệ lụy từ phía ngoài. 
            Yêu nước, mỗi người cần sống có trách nhiệm hơn, trong suy nghĩ và hành động. Mỗi người Việt Nam dù ở vị trí nào, ở bất cứ đâu hãy cố gắng cân nhắc lợi - hại, đúng - sai, giữ nhiệt huyết nhưng phải tỉnh táo để không suy nghĩ ích kỷ và tự mãn. Lòng yêu nước chân chính khác xa với sự mù quáng.  Trước những vấn đề nhạy cảm và phức tạp liên quan đến chủ quyền, lãnh thổ quốc gia, thời gian gần đây, lòng yêu nước và ý thức dân tộc đã trỗi dậy mạnh mẽ trong mỗi người dân nước Việt. Nhiều nhân sĩ, trí thức đã kiến nghị với Đảng, Nhà nước nhiều ý kiến tâm huyết để bảo vệ và phát triển đất nước. Nhiều nhà nghiên cứu đã đưa ra những tài liệu lịch sử quan trọng giúp người dân Việt Nam và bạn bè thế giới hiểu rõ hơn chủ quyền quốc gia của chúng ta trên Biển Đông. Tại các diễn đàn quốc tế, nhiều nước trên thế giới đã đứng về phía Việt Nam tôn trọng sự thật, chân lý trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước. 
                   Đối lập với cuộc đấu tranh chính nghĩa vì lợi ích dân tộc của Đảng, Nhà nước và những người Việt Nam yêu nước chân chính, các thế lực thù địch và những phần tử chống đối đang ra sức lợi dụng lôi kéo người dân tụ tập, hò hét, nhân danh lòng yêu nước để gây mất trật tự công cộng, truyền bá những tư tưởng xấu nhằm làm rạn vỡ sự gắn bó của Đảng và Nhà nước với nhân dân, kích động hằn thù dân tộc, chia rẽ khối đoàn kết toàn dân. Do vậy, mỗi người Việt Nam hãy gạt bỏ những định kiến cá nhân, đặt lợi ích dân tộc lên trên hết, tỉnh táo, nhận diện đúng đắn các vấn đề, sự kiện, hiện tượng trong bối cảnh cụ thể, đồng thời nhận thức đúng xu thế tất yếu khách quan của thời đại. 

           Chúng ta hãy thể hiện lòng yêu nước của mình bằng tình cảm nhiệt huyết nhưng tỉnh táo, quan tâm đến vận mệnh của dân tộc, không để bị lạm dụng, bị lôi kéo vào những bè phái, tổ chức nhân danh lòng yêu nước nhưng thực chất là gây tổn hại tới sức mạnh và lợi ích đất nước, tiếp tay cho những âm mưu kêu gào yêu nước bằng máu xương của ngườikhác… 


281 nhận xét:

 1. Chúng ta hãy thể hiện lòng yêu nước của mình bằng tình cảm nhiệt huyết nhưng tỉnh táo, quan tâm đến vận mệnh của dân tộc, không để bị lạm dụng, bị lôi kéo vào những bè phái phản động

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. giờ toàn bọn phản động , lôi kéo này nò, bà con biết đường đâu mà lường

   Xóa
  2. không biết đường thế thì mới cần phải chỉ đường cho họ đi đúng đường, không nghe theo lời xúi giục, lôi kéo của bọn phản động.

   Xóa
 2. Yêu nước, mỗi người cần sống có trách nhiệm hơn, trong suy nghĩ và hành động.

  Trả lờiXóa
 3. lòng yêu nước là tài sản thiêng liêng gắn với niềm tự hào, tự tôn dân tộc, là phẩm giá Việt Nam cần được bảo vệ, phát huy và cũng tránh bị ngộ nhận, lợi dụng.

  Trả lờiXóa
 4. Lòng yêu nước Việt Nam cần được thể hiện cao độ bằng sức sáng tạo, bằng mỗi việc làm trên tinh thần vì dân tộc, vì cộng đồng.

  Trả lờiXóa
 5. mỗi người Việt Nam hãy gạt bỏ những định kiến cá nhân, đặt lợi ích dân tộc lên trên hết, tỉnh táo, nhận diện đúng đắn các vấn đề, sự kiện,

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. ừ thì bà con cần phải tỉnh táo thôi

   Xóa
  2. Đúng. Phải đặt lợi ích quốc gia lên trên lợi ích của những phe nhóm nhỏ, hãy quên đi hằn thù trong chiến tranh để cùng nhau xây dựng VN phát triển

   Xóa
 6. lòng yêu nước và ý thức dân tộc đã trỗi dậy mạnh mẽ trong mỗi người dân nước Việt

  Trả lờiXóa
 7. Yêu nước, mỗi người cần sống có trách nhiệm hơn, trong suy nghĩ và hành động

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. mọi người cần phải tích cực hơn trong việc bảo vệ chủ quyền đất nước

   Xóa
 8. Mỗi khi đất nước lâm nguy, lòng yêu nước như được nhân lên, kết thành khối vững chắc tạo nên sức mạnh vô song

  Trả lờiXóa
 9. giờ cái bọn phản động kêu gọi biểu tình suốt là lợi dụng lòng yêu nước ,. haizzz.. khó nghĩ

  Trả lờiXóa
 10. Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta.

  Trả lờiXóa
 11. lòng yêu nước của dân tộc ta phải được hiểu đúng nghĩa

  Trả lờiXóa
 12. Mỗi khi đất nước lâm nguy, lòng yêu nước như được nhân lên, kết thành khối vững chắc tạo nên sức mạnh vô song.

  Trả lờiXóa
 13. Đối lập với cuộc đấu tranh chính nghĩa vì lợi ích dân tộc của Đảng, Nhà nước và những người Việt Nam yêu nước chân chính, các thế lực thù địch và những phần tử chống đối đang ra sức lợi dụng lôi kéo người dân tụ tập, hò hét,

  Trả lờiXóa
 14. giờ cái bọn phản động kêu gọi biểu tình suốt là lợi dụng lòng yêu nước

  Trả lờiXóa
 15. Yêu nước, mỗi người cần sống có trách nhiệm hơn, trong suy nghĩ và hành động

  Trả lờiXóa
 16. Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta.

  Trả lờiXóa
 17. Yêu nước, mỗi người cần sống có trách nhiệm hơn, trong suy nghĩ và hành động.

  Trả lờiXóa
 18. mỗi người Việt Nam hãy gạt bỏ những định kiến cá nhân, đặt lợi ích dân tộc lên trên hết

  Trả lờiXóa
 19. không để bị lạm dụng, bị lôi kéo vào những bè phái, tổ chức nhân danh lòng yêu nước nhưng thực chất là gây tổn hại tới sức mạnh và lợi ích đất nước

  Trả lờiXóa
 20. Lòng yêu nước Việt Nam cần được thể hiện cao độ bằng sức sáng tạo, bằng mỗi việc làm trên tinh thần vì dân tộc, vì cộng đồng

  Trả lờiXóa
 21. ại các diễn đàn quốc tế, nhiều nước trên thế giới đã đứng về phía Việt Nam tôn trọng sự thật, chân lý trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước.

  Trả lờiXóa
 22. mỗi người dân chúng ta đêu có truyền thống yêu nước,bằng chứng hùng hồn là lịch sử các cuộc chống ngoại xâm

  Trả lờiXóa
 23. Luôn tự hào về truyền thống yêu nước của nhân dân ta

  Trả lờiXóa
 24. hãy thể hiện lòng yêu nước một cách đúng đắn

  Trả lờiXóa
 25. Một truyền thống quý báu của nhân dân ta! Phải bảo tồn và phát huy nó!

  Trả lờiXóa
 26. lòng yêu nước đà ngấm vào máu thịt của người dân việt nam

  Trả lờiXóa
 27. mỗi người dân việt nam đều thấu rõ để đánh đổ lấy độc lập tự do ông cha ta đã đổ bao nhiêu xương máu

  Trả lờiXóa
 28. cần đặt vấn đề đất nước lên hàng đầu/không nên quá vì cái tôi cá nhân

  Trả lờiXóa
 29. nếu như lớp trẻ thời nay vẫn giữ được lòng yêu nước của cha ông ta thì hay biết bao

  Trả lờiXóa
 30. Nói về lòng yêu nước thì nhân dân VN ta là nhất rồi. Chưa có dân tộc nào có lòng yêu nước và tình đoàn kết như dân tộc VN.

  Trả lờiXóa
 31. Đúng vậy. Lòng yêu nước của chúng ta phải được đặt đúng chỗ.

  Trả lờiXóa
 32. mỗi người dân chúng ta đêu có truyền thống yêu nước,bằng chứng hùng hồn là lịch sử các cuộc chống ngoại xâm.Một truyền thống quý báu của nhân dân ta! Phải bảo tồn và phát huy nó!

  Trả lờiXóa
 33. Mỗi khi đất nước lâm nguy, lòng yêu nước như được nhân lên, kết thành khối vững chắc tạo nên sức mạnh vô song.

  Trả lờiXóa
 34. Đã bán nước rồi mà còn lắm điều. Bọn mi không đủ tư cách đâu.

  Trả lờiXóa
 35. Từ lòng yêu nước, chúng ta cần chuyển thành hành động cụ thể để góp phần xây dựng đất nước.

  Trả lờiXóa
 36. mỗi một người cần phải tỉnh táo, không để bị chúng mị miều.

  Trả lờiXóa
 37. từ bao đời nay, dân tộc ta luôn tự hào về tinh thần yêu nước.

  Trả lờiXóa
 38. mỗi người Việt Nam hãy gạt bỏ những định kiến cá nhân, đặt lợi ích dân tộc lên trên hết, tỉnh táo, nhận diện đúng đắn các vấn đề, sự kiện.ại các diễn đàn quốc tế, nhiều nước trên thế giới đã đứng về phía Việt Nam tôn trọng sự thật, chân lý trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước.

  Trả lờiXóa
 39. Mỗi người dân Việt Nam đều có lòng yêu nước thiết tha. bằng cách nào đó khơi dậy được lòng yêu nước của họ thì sức mạnh đó vô cùng to lớn. khi chính trị đất nước đang trong tình trạng phức tạp thì sự đoàn kết của một dân tộc là điều tiên quyết giải quyết vấn đề và mang lại sự ổn định cho dân tộc.

  Trả lờiXóa
 40. Cần gạt bỏ những định kiến cá nhân, tránh những cái nhìn phiến diện mà nhìn vào tổng thể những gì Đảng và Nhà nước ta đã làm được. Giữ vững lập trường tư tưởng không để mắc lừa bọn phản động.

  Trả lờiXóa
 41. òng yêu nước là tài sản thiêng liêng gắn với niềm tự hào, tự tôn dân tộc, là phẩm giá Việt Nam cần được bảo vệ, phát huy và cũng tránh bị ngộ nhận, lợi dụng.

  Trả lờiXóa
 42. mỗi người hãy thể hiện lòng yêu nước của mình đúng cách đúng chỗ.

  Trả lờiXóa
 43. Mỗi người con đất Việt hãy thẻ hiện lòng yêu nước của mình đúng lúc đúng chỗ đừng quá khích để bị kẻ khác kích động lợi dụng.

  Trả lờiXóa
 44. Chúng ta đừng quá kích động hãy nhìn nhận mọi việc từ nhiều góc độ đừng để bọn phản động kích động lôi kéo và lợi dụng ta.

  Trả lờiXóa
 45. Dân tộc ta có một lòng nồn nàn yêu nước vậy mỗi chúng ta hãy chung tay xây dựng và phát triển đất nước ngày một lớn mạnh và vững bước trên con đường xã hội chủ nghĩa,

  Trả lờiXóa
 46. địch thường lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân ta để lôi kéo biểu tình gây áp lự lên chính quyền,gây bạo loạn. do vậy chúng tâ càn hết sức tỉnh táo. có lập trường chính trị vững vàng để bọn chúng không thể lợi dụng lòng yêu nước của nhâ dân ta!

  Trả lờiXóa
 47. Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta!

  Trả lờiXóa
 48. không cần bàn cãi gì nhiều về lòng yêu nước của dân tộc ta vấn đề là phải sử dụng nó nhủ thế nào

  Trả lờiXóa
 49. đúng vậy không để kẻ xấu lợi dụng mà phản lại mục đích ban đầu của nó

  Trả lờiXóa
 50. hãy là một người công dân việt nam có lòng yêu nước

  Trả lờiXóa
 51. Đất nước Việt Nam anh hùng, nhân dân kiên cường, yêu nước, luôn đứng lên để dành lại chủ quyền cho đất nước.

  Trả lờiXóa
 52. Đúng vậy. Nói về lòng yêu nước thì nhân dân VN là số 1. quá chuẩn.

  Trả lờiXóa
 53. Không biết thế hệ trẻ bây giờ có được tinh thần yêu nước như các ông cha ngày xưa không nhỉ?

  Trả lờiXóa
 54. Chúng ta hãy thể hiện lòng yêu nước của mình bằng tình cảm nhiệt huyết nhưng tỉnh táo, quan tâm đến vận mệnh của dân tộc, không để bị lạm dụng, bị lôi kéo vào những bè phái, tổ chức chông phá nhà nước

  Trả lờiXóa
 55. chúng ta k nên để long yêu nước của mình bị lừa gạt cần đi theo con đg của Đảng,nhà nươc đề ra.k đk để bọn xâu lợi dụng chông phá nhà nước

  Trả lờiXóa
 56. mỗi người cần sống có trách nhiệm hơn, trong suy nghĩ và hành động để k bị bọn xấu lợi dụng

  Trả lờiXóa
 57. chúng ta cần có lập trường tư tưởng vững vàng,k để bọn xâu lợi dụng lôi kéo vào những bè phái, tổ chức nhân danh lòng yêu nước nhưng thực chất là gây tổn hại tới sức mạnh và lợi ích đất nước.

  Trả lờiXóa
 58. chung ta cần tỉnh táo k để bọn xấu lợi dụng chống phá đảng,nhà nước Việt NAm.

  Trả lờiXóa
 59. đừng để lòng yêu nước của chúng ta bị lợi dụng

  Trả lờiXóa
 60. long yêu nước của dân tộc ta đk thể hiện qua mọi thời kỳ.

  Trả lờiXóa
 61. mỗi người cần sống có trách nhiệm hơn, trong suy nghĩ và hành động đừng để bị lơi dụng

  Trả lờiXóa
 62. Sức mạnh của lòng yêu nước của dân tộc VN đã được chứng tỏ bằng sự thắng lợi trong 2 cuộc kháng chiến trường kì của dân tộc ta.

  Trả lờiXóa
 63. Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta.

  Trả lờiXóa
 64. Lòng yêu nước Việt Nam cần được thể hiện cao độ bằng sức sáng tạo, bằng mỗi việc làm trên tinh thần vì dân tộc, vì cộng đồng.

  Trả lờiXóa
 65. Tình yêu nước của nhân dân ta luôn luôn được thể hiện trong mọi hoạt động của nhân dân ta, chúng ta tự hào về điều đó tuy nhiên cần phải cảnh giác với các thế lực thù địch có thể lợi dụng lòng yêu nước của dân ta để chống phá.

  Trả lờiXóa
 66. hãy thể hiện lòng yêu nước bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ, chúng ta hãy phát huy hết sự năng động sáng tạo để xây dựng tổ quốc giàu đẹp

  Trả lờiXóa
 67. Lòng yêu nước Việt Nam cần được thể hiện cao độ bằng sức sáng tạo, bằng mỗi việc làm trên tinh thần vì dân tộc, vì cộng đồng.

  Trả lờiXóa
 68. Sức mạnh của lòng yêu nước của dân tộc VN đã được chứng tỏ bằng sự thắng lợi trong 2 cuộc kháng chiến trường kì của dân tộc ta.

  Trả lờiXóa
 69. mỗi người cần sống có trách nhiệm hơn, trong suy nghĩ và hành động để k bị bọn xấu lợi dụng

  Trả lờiXóa
 70. Đọc lại những lời văn của chủ tịch Hồ Chí Minh mà bỗng dưng cảm nhận được tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam và khí thế hào hùng của tinh thần ấy qua những cuộc chiến trong lịch sử.

  Trả lờiXóa
 71. Đúng thế. Điều đó đã được chứng minh qua các thời kỳ lịch sử chống giặc ngoại xâm của đất nước ta

  Trả lờiXóa
 72. ại các diễn đàn quốc tế, nhiều nước trên thế giới đã đứng về phía Việt Nam tôn trọng sự thật, chân lý trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước.

  Trả lờiXóa
 73. Mỗi con người Việt Nam sinh ra,đã sớm mang trong mình truyền thống yêu nước sâu sắc

  Trả lờiXóa
 74. lòng yêu nước nó xuất hiện ở mọi nơi mọi lúc và thể hiện những khi tổ quốc cần.

  Trả lờiXóa
 75. Tình yêu nước của nhân dân ta luôn luôn được thể hiện trong mọi hoạt động của nhân dân ta, chúng ta tự hào về điều đó tuy nhiên cần phải cảnh giác với các thế lực thù địch có thể lợi dụng lòng yêu nước của dân ta để chống phá.

  Trả lờiXóa
 76. Lòng yêu nước Việt Nam cần được thể hiện cao độ bằng sức sáng tạo, bằng mỗi việc làm trên tinh thần vì dân tộc, vì cộng đồng.

  Trả lờiXóa
 77. Đọc lại những lời văn của chủ tịch Hồ Chí Minh mà bỗng dưng cảm nhận được tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam và khí thế hào hùng của tinh thần ấy qua những cuộc chiến trong lịch sử.

  Trả lờiXóa
 78. "Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước"

  Trả lờiXóa
 79. Tình yêu nước của nhân dân ta luôn luôn được thể hiện trong mọi hoạt động của nhân dân ta, chúng ta tự hào về điều đó tuy nhiên cần phải cảnh giác với các thế lực thù địch có thể lợi dụng lòng yêu nước của dân ta để chống phá.

  Trả lờiXóa
 80. hãy thể hiện lòng yêu nước bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ, chúng ta hãy phát huy hết sự năng động sáng tạo để xây dựng tổ quốc giàu đẹp

  Trả lờiXóa
 81. Chúng ta hãy thể hiện lòng yêu nước của mình bằng tình cảm nhiệt huyết nhưng tỉnh táo, quan tâm đến vận mệnh của dân tộc,

  Trả lờiXóa
 82. Đối lập với cuộc đấu tranh chính nghĩa vì lợi ích dân tộc của Đảng, Nhà nước và những người Việt Nam yêu nước chân chính,

  Trả lờiXóa
 83. Nhiều nhà nghiên cứu đã đưa ra những tài liệu lịch sử quan trọng giúp người dân Việt Nam và bạn bè thế giới hiểu rõ hơn chủ quyền quốc gia của chúng ta trên Biển Đông.

  Trả lờiXóa
 84. chúng ta k nên để long yêu nước của mình bị lừa gạt cần đi theo con đg của Đảng,nhà nươc đề ra.k đk để bọn xâu lợi dụng chông phá nhà nước

  Trả lờiXóa
 85. chúng ta luôn tự hào về nước việt nam của chúng ta

  Trả lờiXóa
 86. nhiều người cho rằng nếu giờ có chiến tranh thì chưa chắc thanh niên Việt Nam có đủ lòng dũng cảm và quyết tâm như cha anh mình tuy vậy mình thiết nghĩ dân ta có truyền thống yêu nước và mỗi khi độc lập chủ quyền dân tộc bị xâm phạm thì lòng yêu nước ấy sẽ nổi dậy thành làn sóng cuốn phăng bọn cướp nước, thanh niên thời nay cũng không phải ngoại lệ đâu.

  Trả lờiXóa
 87. Chúng ta hãy thể hiện lòng yêu nước của mình bằng tình cảm nhiệt huyết nhưng tỉnh táo, quan tâm đến vận mệnh của dân tộc

  Trả lờiXóa
 88. tình yêu nước chính là chúng ta phải sáng suôt hơn nữa, phải kiên định với đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước

  Trả lờiXóa
 89. 1 người chỉ sống trên 1 đất nước, 1 người chỉ có 1 người mẹ, lòng yêu nước, yêu mẹ là tài sản thiêng liêng gắn với niềm tự hào, tự tôn dân tộc, là tình yêu rộng như biển là phẩm giá mà những người dân, người con cần được bảo vệ, phát huy và tránh bị lay động và mất ý trí, lòng dũng cảm, trở nên bất hiếu, và phản bội...

  Trả lờiXóa
 90. mỗi người con của đất nước ngàn năm văn hiến hãy thể hiện bằng tình yêu đất nước thực sự, biết bảo vệ lập trường chính trị tư tưởng vững vàng của mình... tránh để địch lợi dụng xâm phạm đến sự ổn định, phát triển của đất nước...

  Trả lờiXóa
 91. lòng nồng nàn yêu nước, yêu dân tộc của người dân ta có từ bao đời và đó là một truyền thống quý báu mà mỗi công dân phải nhận thức và hiểu rõ về nó

  Trả lờiXóa
 92. mỗi hành động của chúng ta làm trên tinh thần vì dân tộc, vì cộng đồng... vậy là chúng ta đang thể hiện 1 phần của lòng yêu nước rùi đó...

  Trả lờiXóa
 93. tình yêu đất nước là có hành động khi gặp khăn thách thức chúng ta phải chung tay chung sức tìm phương án để khắc phục, chứ không phải là tập trung vào mà làm loạn lên từ trong nhà ra ngoài phố nhé các bạn của tui

  Trả lờiXóa
 94. hãy xóa bỏ những định kiến cá nhân, đặt lợi ích dân tộc lên trên hết, tỉnh táo, nhận biết đúng đắn các vấn đề, sự kiện, những thông tin đa chiều trên các phương tiện nhé...

  Trả lờiXóa
 95. Ngay cả những hoạt động thường ngày cũng đã thể hiện lòng yêu nước rồi. Chỉ cần làm không hổ then với lương tâm và không sai trái pháp luật là được

  Trả lờiXóa
 96. dân ta có một lòng yêu nước nồng nàn điều đó đã được thể hiện và chứng minh trong hàng ngàn năm lịch sử và cả ngày nay! dân ta nguyện theo Đảng, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ tổ quốc bảo vệ Đảng!

  Trả lờiXóa
 97. các bạn trẻ nhiệt tình quá nhỉ :D. yêu nước thì hãy dùng hành động, không nên chỉ nói không.

  Trả lờiXóa
 98. tinh thần yêu nước của nhân dân ta đã có từ ngàn đời nay. Đó là truyền thống tốt đẹp từ ngàn đời nay mà nhờ thế trong các cuộc đấu tranh để bảo vệ tổ quốc chúng ta đã đạt đc những thắng lợi vang rội bảo vễ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ

  Trả lờiXóa
 99. Lòng yêu nước của nhân dân ta là vô cùng đáng quý. nhưng đừng để các thế lực xấu lợi dụng no mà chống lại nhà nước ta

  Trả lờiXóa
 100. Chúng ta hãy thể hiện lòng yêu nước của mình đúng cách để có thể giúp đất nước ta càng ngày phát triển hơn. Chứ ko để cho lòng yêu nước đó bị lợi dụng mà lại trở thành phá hoại đất nước đó

  Trả lờiXóa
 101. Lòng yêu nước là đức tính thiêng liêng cao quý gắn với niềm tự hào, tự tôn dân tộc, là phẩm giá Việt Nam cần được bảo vệ, phát huy và cũng tránh bị ngộ nhận, lợi dụng để chống phá nhà nước ta

  Trả lờiXóa
 102. lòng yêu nước là 1 tài sản quá báu của dân tộc ta Bác Hồ đã nói. chính lòng yêu nước là cái kết dính tạo nên sự đoàn kết toàn dân tộc. nhưng hiện nay nhiều thế lực thù địch lợi dùng lòng yêu nước để chống phá đất nước, mỗi người dân cần phải hết sức tỉnh táo tránh bị lừa gạt

  Trả lờiXóa
 103. Nhân dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Trong mỗi con tim khối óc của chúng ta đều cảm nhận được điều đó. Hãy thể hiện lòng yêu nước trong mỗi chúng ta một cách đúng đắn

  Trả lờiXóa
 104. tất nhiên là người việt nam thì đều có lòng yêu nước rồi, trừ bè lũ tay sai bán nước thôi.
  Tôi yêu dân tộc việt nam ...oh yeeee

  Trả lờiXóa
 105. mỗi người dân Việt Nam đều có lòng yêu nước nồng nàn, lòng yêu nước đó đã được thể hiện trong những cuộc kháng chiến chông các thế lực thù địch và bọn xâm lược.

  Trả lờiXóa
 106. Ai cũng có một lòng nồng nàn yêu nước những cách thể hiện của mỗi người là khác nhau và mọi người hãy thể hiện sao cho có ích cho xã hội.

  Trả lờiXóa
 107. Chúng ta luôn luôn có lòng yêu nước, yêu dân tộc những chúng ta phải thể hiện để có lợi ích nhất cho xã hội cho đất nước chứ không vì lợi ích cá nhân.

  Trả lờiXóa
 108. Mỗi người phải tự biết làm sao để thể hiện lòng yêu nước của mình sao cho đúng đắn và có lợi cho dân tộc cho xã hội chứ không nên chỉ vì lợi ích cá nhân của mình.

  Trả lờiXóa
 109. Không ai là không có lòng yêu nước tuy nhiên không phải ai cũng thể hiện lòng yêu nước ấy vì nghĩ đến lợi ích của xã hội của dân tộc hay chỉ nghĩ đến lợi ích của cá nhân.

  Trả lờiXóa
 110. Đừng chỉ thể hiện lòng yêu nước bằng lời nói, mỗi chúng ta hãy thể hiện lòng yêu nước bằng hành động, hãy thể hiện rằng chúng ta là một phần tử có ích cho xã hội, góp phần xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh.

  Trả lờiXóa
 111. Yêu nước luôn luôn là truyền thống ngà đời của dân tộc ta và đó luôn là một trong những truyền thống quý báu của dân tộc. Tuy nhiên bọn phản động lại lợi dụng vấn đề này để phục vụ cho lợi ích của chúng.

  Trả lờiXóa
 112. Hãy thể hiện lòng yêu nước của mỗi người với ý nghĩ trước hết là vì dân tộc vì xã hội chứ không phải là vì lợi ích của cá nhân mình. Mỗi người hãy tự nhìn nhận và thể hiện sao cho phù hợp và đúng đắn.

  Trả lờiXóa
 113. Yêu nước không thể thể hiện bằng mỗi lời nói được mà phải bằng hành động! ý nghĩ chi phối hành động của con người! Ai yêu nước sẽ thể hiện tất cả qua hành động của mình! Vì mục đích chung của đất nước, yêu nước, giữ vào bảo vệ đất nước giúp đất nước ngày một phát triển hơn đó mới thật sự là Yêu nước !

  Trả lờiXóa
 114. Từ xưa đến nay, nước ta đã đánh thắng biết bao quân xâm lược, điều này thể hiện dân tộc ta có một tinh thần yêu nước nồng nàn, đã đoàn kết khôn khéo để đánh đuổi kẻ xâm lược, chúng ta cần phát huy tinh thần yêu nước hơn nữa để bảo vệ đất nước, không nghe theo những luận điệu xảo trá của các thế lực thù địch

  Trả lờiXóa
 115. nhân dân ta có 1 lòng yêu nước nồng nàn và đã từ rất lâu rồi chân lý đó không bao giờ thay đổi cho đến hiện tại và tương lai cũng vẫn vậy . Không bao giờ khuất phục dưới mọi kẻ thù xâm lược

  Trả lờiXóa
 116. truyền thống yêu nước luôn luôn đước nhân dân ta thể hiện từ thủa khai thiên lập địa, và điều đó đã luôn chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược

  Trả lờiXóa
 117. mỗi con người đều co một cách thể hiện riêng về lòng yêu nước .Để thể hiện long yêu nước đó chúng ta hãy cung nhau xây dựng một đất nước hùng mạnh phat triển và tươi đẹp hơn.

  Trả lờiXóa
 118. Lòng yêu nước là vốn quý giá nhất, là vũ khí tốt nhất để chúng ta đánh thắng mọi kẻ thù, Nhưng lòng yêu nước cũng phải sử dụng đúng cách, đúng chỗ thì mới phát huy được sức mạnh của nó

  Trả lờiXóa
 119. Yêu nước nhưng phải có cái đầu tỉnh táo, tránh bị nước ngoài lợi dụng để chúng ta làm công cụ cho mục đích đen tối của chúng.

  Trả lờiXóa
 120. dân ta có long yêu nước nồng nàn.đây là điều rất đang để được ca ngợi vì lòng yêu nước là tài sản thiêng liêng gắn với niềm tự hào, tự tôn dân tộc, là phẩm giá Việt Nam cần được bảo vệ, phát huy và cũng tránh bị ngộ nhận, lợi dụng.

  Trả lờiXóa
 121. lòng yêu nước phải được thể hiện 1 cách chân thực và sâu sắc.tránh bị bọn nước ngoài dụ dỗ và lợi dụng để chống lại nhà nước Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 122. Lòng nồng nàn yêu nước của nhân dân ta đã có hàng nghìn năm lịch sử. Chúng ta tự hào vì điều đó và cần phải truyền dạy cho con cháu đời sau về lòng nồng nàn yêu nước của các thế hệ cha ông

  Trả lờiXóa
 123. Lòng yêu nước đã ngấm vào trong "máu thịt" của mỗi con người việt nam, đó chính là truyền thống, là sự giáo dục của gia đình, xã hội,. Thật tự hào khi là người việt nam.

  Trả lờiXóa
 124. mỗi người Việt Nam sinh ra đều có lòng yêu nước nồng nàn, từ ngàn đời xưa đến nay vẫn thế

  Trả lờiXóa
 125. Lòng yêu nước Việt Nam cần được thể hiện cao độ bằng sức sáng tạo, bằng mỗi việc làm trên tinh thần vì dân tộc, vì cộng đồng

  Trả lờiXóa
 126. dân tộc Việt Nam là một dân tộc anh hùng, bất khuất bởi mỗi con người Việt Nam có một lòng yêu nước nồng nàn sâu sắc

  Trả lờiXóa
 127. lòng yêu nước của nhân dân ta dã được chứng minh qua lịch sư hòa hùng hàng nghìn năm chống giặc ngoại xâm

  Trả lờiXóa
 128. Chúng ta nên hết sức tỉnh táo trước những âm mưu của kẻ địch, đừng để tình cảm lấn át quá nhiều rồi dẫn tới hết sai lầm này nối tiếp sai lầm kia. Phải thể hiện lòng yêu nước sao cho thật đúng đắn và phù hợp để không ảnh có ích cho đất nước.

  Trả lờiXóa
 129. ko bik cai gì mà cũng nói

  Trả lờiXóa
 130. Lòng yêu nước Việt Nam cần được thể hiện cao độ bằng sức sáng tạo, bằng mỗi việc làm trên tinh thần vì dân tộc, vì cộng đồng. Thách thức phía trước, đòi hỏi chúng ta phải tỉnh táo trong từng bước đi, từng hành động để xây dựng một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc Việt Nam

  Trả lờiXóa
 131. mỗi người Việt Nam hãy gạt bỏ những định kiến cá nhân, đặt lợi ích dân tộc lên trên hết, tỉnh táo, nhận diện đúng đắn các vấn đề, sự kiện, hiện tượng trong bối cảnh cụ thể để không bị địch dụ dỗ

  Trả lờiXóa
 132. đúng như lời Bác đã dạy "Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước"

  Trả lờiXóa
 133. Dân ta cần cù chịu khó lao động, do vậy bản tính vô cực quật cường, ko khuất phục trước bất kì một kẻ thù nào. Hãy có cái nhìn tươi sáng hơn nữa. Chúng ta sẽ có một cuộc sống thật tươi mát. ^^

  Trả lờiXóa
 134. Dân ta có đặc điểm là vô cùng quật cường, đối phương đang tìm các làm cho Đa nguyên đồng nghĩa với tự sát các bạn trẻ ah. Đừng vội vàng như vậy, không hiểu kĩ thì đừng nói nhảm mà làm mất lòng tin của nhân dân, Hự. Éo hiểu bọn kia nghĩ gì nữa.

  Trả lờiXóa
 135. Đây luôn luôn là một trong những đức tính tốt đẹp một truyền thống quý báu của nhân dân Việt Nam ta. Nhờ có sức mạnh xuất phát từ lòng yêu nước đã giúp cho chúng ta vượt qua rất nhiều khó khăn.

  Trả lờiXóa
 136. Chúng ta nên tận dụng sức mạnh này để vượt qua mọi khó khăn thử thách để cùng nhau xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, nhân dân ta ngày càng ấm no hạnh phúc.

  Trả lờiXóa
 137. Đúng là như thế một khi biết tận dụng sức mạnh từ lòng yêu nước chúng ta sẽ huy động được sức mạnh của toàn dân của cả dân tộc khi đó nó sẽ giúp cho chúng ta có thêm niềm tin để xây dựng đất nước ta.

  Trả lờiXóa
 138. Điều này đã được chứng minh qua các cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm trong lịch sử và nó đã trở thành truyền thống quý báu của nhân dân của cả dân tộc ta và sẽ không bao giờ có thể thay đổi được.

  Trả lờiXóa
 139. Nó sẽ là một thứ vũ khí một sức mạnh lớn lao của nhân dân của dân tộc ta. Nó có thể giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn thử thách để cùng nhau xây dựng đất nước ta ngày càng giàu đẹp.

  Trả lờiXóa
 140. Sự thật đã chứng minh cho chúng ta biết rằng sức mạnh từ lòng yêu nước sẽ vô cùng to lớn nếu chúng ta biết tận dụng sử dụng nó vào mục đích cao cả đúng đắn không vì lợi ích của cá nhân mà phải phục vụ cho lợi ích của dân tộc của toàn dân.

  Trả lờiXóa
 141. Chúng ta không nên yêu nước một cách mù quáng một cách vô lí và không phù hợp với hoàn cảnh và mục đích. Hãy thể hiện lòng yêu nước sao cho thật hợp lí và có ích cho xã hội cho dân tộc.

  Trả lờiXóa
 142. Phải có một lập trường tư tưởng vững vàng không để cho bọn phản động dụ dỗ lôi kéo phục vụ cho những hành động bán nước hại dân chống phá, phá hoại nhà nước ta của bọn chúng.

  Trả lờiXóa
 143. Hiện nay bọn phản động rất là mưu mô thủ đoạn chúng dùng đủ mọi cách để chống phá, phá hoại nhà nước ta. Chính vì thế mọi người nên thận trọng không để cho bọn chúng có thể lợi dụng phục vụ cho những hoạt động sai trái của bọn chúng.

  Trả lờiXóa
 144. Lòng yêu nước luôn là một trong những trong những truyền thống quý báu của dân tộc ta nhân dân ta. Nhưng nếu chúng ta thể hiện lòng yêu nước không đúng đắn và mù quáng thì sẽ trở thành những hành động mang lại những tác hại và hậu quả xấu cho đất nước ta.

  Trả lờiXóa
 145. Chúng ta phải làm sao để cho nhân dân ta có một nhận thức dúng đắn về lòng yêu nước để đồng bào có thể thể hiện lòng yêu nước cho hợp lí và thật sự có ích cho xã hội và đất nước ta.

  Trả lờiXóa
 146. Yêu tổ quốc là một điều bắt buộc phải có của mỗi công dân vì đã là con người phải có lòng yêu thương, nhất là đối với quê hương mình. Những kẻ đã và đang có ý muốn quay lưng lại với tổ quốc thì hãy xem xét lại, Đảng và nhà nước luôn có chính sách khoan hồng

  Trả lờiXóa
 147. Yêu nước là một truyền thống quý báu của dân tộc, hiện nay có rất nhiều tổ chức phản động chuyên đi lợi dụng lòng yêu nước vì vậy mỗ người dân cần thể hiện lòng yêu nước của mình một các chân chính nhất

  Trả lờiXóa
 148. Ngày nay trong quá trình hội nhập quốc tế chúng ta đang phải đối mặt với nhiều thách thức mới đòi hỏi lòng yêu nước của dân tộc phải thể hiện theo cách mới sáng tạo để phù hợp với từng thời kỳ.

  Trả lờiXóa
 149. đúng như tiêu đề dân ta có 1 truyền thống yêu nước nồng nàn từ ngàn đời nay, chúng ta fai phát huy điều này nhưng cũng fai thận trọng với các thế lực thù đich không để mắc mưu của chúng

  Trả lờiXóa
 150. yêu nước thật nhưng mà dân ta hiểu biết chua cao, hay bị lợi dụng lòng yêu nước thiêng liêng đó bởi các kẻ cơ hội, fai làm cách nào nâng cao hiểu biết của người dân lên

  Trả lờiXóa
 151. những thế lực thù địch chỉ ra sức lợi dụng lôi kéo người dân tụ tập, hò hét, nhân danh lòng yêu nước để gây mất trật tự công cộng, truyền bá những tư tưởng xấu nhằm làm rạn vỡ sự gắn bó của Đảng và Nhà nước với nhân dân

  Trả lờiXóa
 152. "Yêu nước" thứ tình cảm thiêng liêng và cao quý của dân tộc Việt Nam. Và sức mạnh của nó là không gì có thể cản đặc biết khi nó kết hợp với tình đoàn kết và ý trí kiên cường của dân tộc Việt Nam. Lịch sử dựng nước ,giữ nước và xây dựng đất nước đã chứng minh điều đó sức mạnh phi thường đó.

  Trả lờiXóa
 153. Nó có sức manh rất to lớn nhưng đó là khi chúng ta biết cách và đặt nó đúng chỗ. Mỗi chúng ta hãy thể hiện lòng yêu nước của mình bằng hành động chứ đừng nên chỉ nói xuông mà không làm và đừng để kẻ xấu lợi dụng lòng yêu nước của chúng ta.

  Trả lờiXóa
 154. Lòng yêu nước là một truyền thống quý báu của dân tộc ta. Chúng ta hãy thể hiện lòng yêu nước của mình bằng tình cảm nhiệt huyết nhưng tỉnh táo, quan tâm đến vận mệnh của dân tộc, không để bị lạm dụng, bị lôi kéo vào những bè phái, tổ chức nhân danh lòng yêu nước nhưng thực chất là gây tổn hại tới sức mạnh và lợi ích đất nước, tiếp tay cho những âm mưu kêu gào yêu nước bằng máu xương của ngườikhác…

  Trả lờiXóa
 155. Đất nước ta hiện nay được sống trong hòa bình ổn định nhân dân ta có một cuộc sống ấm no hạnh phúc một phần chính là sự hi sinh mất mát mà cha ông ta đã đổ biết bao xương máu để giành lấy sự độc lập của dân tộc. Và chúng ta một đất nước nhỏ bé có thể thắng được những kẻ xâm lược mạnh hơn chúng ta rất nhiều lần chính là nhờ vào sự đoàn kết của cả dân tộc nhờ vào tinh thần yêu nước bất khuất của nhân dân ta đã tạo nên một sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc đánh đuổi giặc ngoại xâm giành lấy độc lập hòa bình của cho dân tộc.

  Trả lờiXóa
 156. Đây chính là một truyền thống quý báu của dân tộc ta nhờ có nó mà đất nước ta từ bao đời nay luôn luôn đánh đuổi được bọn giặc xâm lăng giành lại độc lập cho dân tộc để nhân dân ta sống trong hòa bình ấm no hạnh phúc. Hơn nữa trong thời bình thì tinh thần này truyền thống quý báu này vẫn có những tác dụng bởi vì nó sẽ tạo nên niềm tin sức mạnh cho dân tộc ta, nhân dân ta có thể vượt qua khó khăn thử thách để xấy dwungj đất nước ta ngày càng phát triển giàu mạnh ổn định.

  Trả lờiXóa
 157. Như chúng ta đã biết đất nước ta từ xa xưa luôn luôn bị các thế lực và bọn cướp nước xâm lăng cướp bóc áp bức nhân dân ta. Nhưng không vì thế mà cha ông ta có thể khuất phục trước bọn chúng trái lại nó sẽ là động lực để tinh thần yêu nước của nhân dân ta dân tộc ta có thể phát huy được sức mạnh đó là quét sạch mọi quân thù ra khỏi đất nước ta giành lấy tự do độc lập cho dân tộc. Có thể thấy đây là một thứ vũ khí của nhân dân ta và nó đã trở thành truyền thống quý báu của nhân dân ta.

  Trả lờiXóa
 158. dân tộc nước nào cũng có một tinh thần yêu nước nồng nàn, đó là một điều hết sức hiển nhiên, tuy nhiên tinh thần yêu nước của nhân dân việt nam có thể được xếp ở một tầm cao hơn không có gì là quá cả, bằng chứng là nhân dân việt nam ở mọi thế hệ đều sẵn sàng hi sinh tất cả để cống hiến cho đất nước, cho dân tộc, đặc biệt là trong các cuộc chiến tranh

  Trả lờiXóa
 159. dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước, đó là một truyền thống quý báu của ta, từ xưa đến nay mỗi khi tổ quốc bị xâm lăng tinh thần đó lại càng được thê hiện mạnh mẽ hơn nữa, tinh thần yêu nước chính là truyền thống của dân tộc việt nam, nhân dân việt nam và là sức mạnh của đất nước việt nam anh hùng

  Trả lờiXóa
 160. tinh thần yêu nước đã ngầm vào máu của mỗi người dân việt nam, không quá khi nói tinh thần yêu nước chính làm mốt đặc trưng, một gen quý của người dân việt nam, quan trọng là đảng và nhà nước biết cách để kích thích tinh thần yêu nước của nhân dân trong việc phát triển kinh tế đất nước cũng như trong việc bảo vệ độc lập chủ quyền của đất nước

  Trả lờiXóa
 161. lòng yêu nước của nhân dân việt nam là rất lớn, thể hiện cho lòng yêu nước của mỗi người trong mỗi hoàn cảnh cũng như với điều kiện của mỗi người là hoàn toàn khác nhau, vì vậy mỗi người dân viêt nam hãy phát huy tinh thần yêu nước của mình mọi lúc mọi nơi để đất nước ngày càng lớn mạnh hơn nữa

  Trả lờiXóa
 162. người việt dù đi đâu, làm gì cũng đều có chúng một đặc điểm, đó là đều có tinh thần yêu nước hết sức nồng nàn, đó là một điều dễ nhận thấy, người dân việt nam là như vậy, giản dị nhưng đầy lòng quả cảm và vô cùng yêu nước,họ sãn sảng hi sinh cống hiến tất cả cho đât nước, cho dân tộc, nhờ đó nước ta mới có được như ngày hôm nay

  Trả lờiXóa
 163. tinh thần yêu nước là một truyền thống của dân tộc ta, bạn bè khắp năm châu đều nhận thấy điều đó và rất ngưỡng mộ nhân dân việt nam, nhân dân việt nam cũng rất tự hào về truyền thống đó, vì vậy trong bất cứ hoàn cảnh nào người dân việt nam cũng có thể vượt qua khó khăn để bảo vệ và phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh sánh vai với bạn bè năm châu

  Trả lờiXóa
 164. đất nước đang trong thời kỳ hòa bình, tuy nhiên vẫn luôn bị đe dọa nghiêm trong bởi các thế lực thù địch trong và ngoài nước, do đó người dân vẫn cần phát huy lòng yêu nước bằng các hành động thể hay ít nhất là không cổ vũ hay gián tiếp thực hiện các hoạt động mà các thế lực thù địch và bọn phản động tuyên truyền kích động

  Trả lờiXóa
 165. nhân dân là sức manh của đất nước, vì vậy đảng và nhà nước cần biết cách tận dụng tối đa sức mạnh của nhân dân trong việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, tất cả những việc gì có ý nghĩa trong việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc thì rất dễ dàng huy động sức mạnh của nhân dân, bởi vì bản thân nhân dân cũng muốn cống hiến công sức của mình cho đất nước, cho dân tộc

  Trả lờiXóa
 166. thời chiến nhân dân việt nam sẵn sàng ra trận để bảo vệ quê hương đất nước, thời bình nhân dân việt nam tích cực cống hiến công sức của mình cho việc xây dựng đất nước, đó chính là nhờ tinh thần yêu nước của nhân dân việt nam, đó là một điều rất đáng quý và là một yếu tố thuận lợi cho việc ổn định và phát triển của việt nam

  Trả lờiXóa
 167. tinh thần yêu nước của nhân dân việt nam thật tuyệt vời, không nơi nào trên thế giới tinh thần yêu nước của người dân lại có thể lớn hơn ở việt nam, vì vậy đang cũng như các cơ quan chính quyền, nói chung là những cán bộ phải có trách nhiệm hơn nữa để quản lý và xây dựng đất nước ổn định và phát triển

  Trả lờiXóa
 168. Yêu nước là tình cảm và tư tưởng phổ biến, vốn có ở tất cả các dân tộc trên thế giới chứ không riêng gì của dân tộc Việt Nam. Song, tư tưởng ấy được hình thành sớm hay muộn, đậm hay nhạt, nội dung cụ thể, hình thức và mức độ biểu hiện cũng như chiều hướng phát triển của nó lại tuỳ thuộc vào điều kiện lịch sử đặc thù của từng dân tộc. Đối với dân tộc Việt Nam, lòng yêu nước không chỉ là một tình cảm tự nhiên, mà nó còn là sản phẩm của lịch sử được hun đúc từ chính lịch sử đau thương mà hào hùng của dân tộc Việt Nam. Lịch sứ mấy nghìn năm của dân tộc Việt Nan là lịch sử đất tranh giành lại và bảo vệ nền độc lập tử tay kẻ thù xâm lược (thời gian chống giặc ngoại xâm cộng lại lên tới trên 12 thế kỷ). Chính vì vậy mà tinh thần yêu nước đã ngầm sâu vào tình cảm, vào tư tưởng của mỗi người dân Việt Nam qua tất cả các thời đại, làm nên một sức mạnh kỳ diệu, giúp cho dân tộc ta đánh thắng hết kẻ thù này đến kẻ thù khác cho dù chúng có hùng mạnh đến đâu

  Trả lờiXóa
 169. Tinh thần yêu nước là giá trị cơ bản trong hệ giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam ta. tình cảm và tư tưởng yêu nước là tình cảm và tư tưởng lớn nhất của nhân dân, của dân tộc Việt Nam và chủ nghĩa yêu nước là sợi chỉ đỏ xuyên qua toàn bộ lịch sử Việt Nam từ cổ đại đến hiện đại. Ở đây, bản chất Việt Nam biểu lộ đầy đủ và tập trung nhất, hơn bất cứ chỗ nào khác. Yêu nước trở thành một triết lý xã hội và nhân sinh của người Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 170. Tình yêu đất nước không chỉ gắn liền với quá trình xây dựng đất nước, nó còn được thể hiện rõ hơn trong quá trình bảo vệ đất nước. Trên thế giới, hầu như dân tộc nào cũng phải trải qua quá trình bảo vệ đất nước, chống xâm lăng. Nhưng có lẽ không dân tộc nào lại phải trải qua quá trình giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc nhiều và đặc biệt như ở Việt Nam. Trong khoảng thời gian từ thế kỷ III TCN đến cuộc kháng chiến chống Mỹ, dân tộc ta đã dành hơn nửa thời gian cho các cuộc kháng chiến giữ nước và đấu tranh chống ngoại xâm, các cuộc khởi nghĩa và chiến tranh giải phóng dân tộc. Không có một dân tộc nào trên thế giới lại phải chịu nhiều cuộc chiến tranh như vậy và với những kẻ thù mạnh hơn rất nhiều. Chính tinh thần yêu nước nồng nàn đã giúp dân tộc ta vượt qua mọi khó khăn, chiến thắng mọi thế lực xâm lược. Qua những cuộc chiến đấu trường kỳ đầy gian khổ đó, chủ nghĩa yêu nước đã trở thành dòng chủ lưu của đời sống Việt Nam, trở thành một triết lý xã hội và nhân sinh trong tâm hồn Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 171. nếu không có tinh thần yêu nước, lòng tự hào tự tôn dân tộc, làm sao một dân tộc nhỏ yếu như chúng ta có thể làm nên những chiến trắng vang dội, đánh thắng được những kẻ thù mạnh nhất thế giới. Lòng yêu nước ở mỗi người dân Việt nam đã được thể hiện ở tinh thần dám xả thân vì nước, sẵn sàng đặt lợi ích cúa quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích riêng tư của bản thân mình, đấu tranh không biết mệt mỏi cho sự nghiệp giải phóng đất nước, giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc. Biết bao người con của dân tộc đã tự nguyện hiến dâng tuổi thanh xuân của mình cho đất nước và đã anh dũng hy sinh nơi chiến trường. Biết bao nhiêu người mẹ, người vợ đã tiễn chồng, tiễn con ra mặt trận mà không bao giờ còn được đón họ trở về. Đó là sự hy sinh to lớn được thúc đẩy bởi tinh thần yêu nước nồng nàn của dân tộc ta.

  Trả lờiXóa
 172. Hình thành từ sớm, lại được thử thách, khẳng định qua bao nhiêu thăng trầm của lịch sử, được bổ sung, phát triển qua từng thời kỳ, theo yêu cầu phát triển của dân tộc và thời đại, tinh thần yêu nước đó trở thành chủ nghĩa yêu nước, trở thành một trong những giá trị truyền thống cao quý nhất, bền vững nhất của dân tộc ta. Yêu nước đã thực sự trở thành một thứ vũ khí tinh thần, vận nước suy hay thịnh, mất hay còn, nhục hay vinh, phần rất quan trọng là tuỳ thuộc ở chỗ ta ứng dụng và phát huy hay ta quên lãng và chôn vùi món vũ khí tinh thần ấy.

  Trả lờiXóa
 173. Có lẽ không cần phải nói nhiều đến lòng yêu nước của nhân dân Việt nam nữa vì nói thế nào cho vừa và cho đủ. Trải qua bốn nghìn năm dựng nước và giữ nước của nhân dân ta đã minh chứng cho rõ nhất cho lòng yêu nước đó. Lòng yêu nước trong thời đại ngày nay không phải chỉ vin vào lịch sử để nói tôi yêu nước mà hãy thể hiện lòng yêu nước đó bằng chính những việc làm hằng ngày của bản thân. Bằng việc thi đua học tập và rèn luyện, trau dồi đạo đức lối sống.

  Trả lờiXóa
 174. Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã nói: “ Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bàn nước và lũ cướp nước.”

  Trả lờiXóa
 175. Dân tộc Việt Nam tồn tại được cho đến hôm nay, qua biết bao nhiêu cuộc chiến tranh là nhờ vào lòng yêu nước. Khi các cuộc chiến tranh đã lùi xa nhưng hơn bao giờ hết trước một thời đại mới nhiều sóng gió là cơ hội cho các bạn trẻ thể hiện lòng yêu nước của mình. Ngày nay trong hòa bình lòng yêu nước được thể hiện kho ra sức học tập phấn đấu xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh

  Trả lờiXóa
 176. Công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay cần được diễn ra một cách thường xuyên, liên tục, ở mọi lúc, mọi nơi, mọi lĩnh vực và mọi đối tượng. Có như vậy mới có thể phát huy tối đa tinh thần yêu nước của mọi tầng lớp nhân dân, mọi tổ chức xã hội vào sự nghiệp đấu tranh chung vì những mục tiêu cao đẹp của chủ nghĩa xã hội. Đối với mỗi người dân Việt Nam ngày nay, yêu nước là luôn có ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  Trả lờiXóa
 177. Phải tăng cường đoàn kết dân tộc thành một khối thống nhất cùng nhau xây dựng đất nước giàu mạnh và đoàn kết với nhân dân thế giới trong sư nghiệp đấu tranh vì hoà bình, độc lập dân tộc dân chủ và tiến bộ xã hội; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc trong suốt quá trình hội nhập đề vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Tinh thần yêu nước phải nằm vươn tới mục tiêu: dân giàu. nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ, văn minh mà Đảng ta đã đề ra.

  Trả lờiXóa
 178. Lòng yêu nước là rất đáng quý nhưng nó phải được đặt đúng vị trí, đúng mục đích. Hiện nay có rất nhiều người vì thiếu kiến thức mà bị kẻ xấu lợi dụng luôn cho rằng việc mình làm là thể hiện tinh thần yêu nước nhưng vô tình đã gây ảnh hưởng tới hình ảnh của đất nước, tới sự bình ổn của đất nước.

  Trả lờiXóa
 179. Lòng yêu nước là một truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nó là ngọn lửa bất diệt tự sinh ra trong mỗi con người Việt Nam, là niềm yêu thương quê hương đất nước, là niềm yêu thương những người thân quen, là tấm lòng đoàn kết đùm bọc dân tộc...

  Trả lờiXóa
 180. Tinh thần yêu nước chỉ có ý nghĩa khi nó được thể hiện bằng hành động. Nếu bạn có lòng yêu nước thì hãy thể hiện nó nhé, chỉ đơn giản bằng việc quan tâm đến vận mệnh của dân tộc, không để bị lạm dụng, bị lôi kéo vào những bè phái, tổ chức phản động, tiếp tay cho âm mưu bỉ ổi của những kẻ bán nước.

  Trả lờiXóa
 181. từ ngày còn là học sinh cấp 1 tôi đã thuộc lòng bài "Lòng yêu nước của nhân dân ta". Không hiểu có phải điều đó đã ngấm trong tim hay không mà chỉ đọc hai lần tôi đã thuộc bài đọc đó và ghi nhớ nó tới tận bây giờ. Là công dân việt nam chúng ta phải phát huy tinh thần yêu nước góp phần xây dựng bảo vệ tổ quốc

  Trả lờiXóa
 182. Thực tiễn phát triển của dân tộc ta qua mấy nghìn năm lịch sử đã chứng tỏ sức mạnh to lớn về tinh thần yêu nước nồng nàn của dân tộc ta, giúp dân tộc ta vượt lên mọi khó khăn thách thức giành những thành tựu vẻ vang trong công cuộc dựng nước và giữ nước. Đặc biệt trong hơn 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc đã phát huy cao độ chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, huy động sức mạnh toàn dân tộc, vượt qua mọi khó khăn giành những thành tựu vẻ vang, mở ra thời đại phát triển mới - thời đại Hồ Chí Minh.

  Trả lờiXóa
 183. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Thi đua là một cách yêu nước thiết thực và tích cực... Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất… Thi đua là cách rất tốt, rất thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm... “Thi đua là yêu nước - yêu nước phải thi đua” là một giải pháp chiến lược để phát triển tinh thần yêu nước đã được Đảng, Nhà nước và các đoàn thể cách mạng vận dụng và tổ chức.

  Trả lờiXóa
 184. Cuộc sống, trái tim và lòng yêu nước thực sự sẽ chỉ cho chúng mình những con đường đi tới đích. Khát vọng về một đất nước giàu đẹp, xóa bỏ cái mặc cảm và nỗi nhục của một đất nước nghèo nàn không phải chỉ của một thế hệ mà của nhiều thế hệ và ta phải góp phần làm nên điều ấy.Người Việt Nam với những giá trị văn hóa và trí tuệ phải ngẩng cao đầu trước thế giới, chúng ta không thể mãi nằm trong danh sách những nước thuộc thế giới thứ ba được… Có thể các bạn cũng đồng ý với tớ rằng thực tế đã và đang chứng minh chúng ta hoàn toàn có thể làm được điều đó.

  Trả lờiXóa
 185. Lòng yêu nước của con người bắt nguồn từ những tình cảm bình dị và gần gũi nhất đối với con người đó là tình cảm gia đình giữa bố mẹ với con cái, anh chị em ruột trong nhà. Từ những tình cảm đó nảy sinh tình cảm quyến luyến với lao động, với những gì do lao động của mình làm ra. Khi gia đình, ngôi nhà, thị tộc, không gian lao động xuất hiện cũng là lúc nảy sinh tình yêu của con người đối với những người thân thuộc và không gian lao động nhỏ bé đó. Vì thế mỗi người chúng ta hãy thể hiện lòng yêu nước từ những việc làm nhỏ bé giản dị trong cuộc sống hằng ngày.

  Trả lờiXóa
 186. Đồng bào ta ngày nay cũng rất xứng đáng với tổ tiên ngày trước. Từ các cụ già tóc bạc đến các cháu nhi đồng trẻ thơ, từ những kiều bào ở nước ngoài đến những đồng bào ở vùng tạm bị chiếm, từ nhân dân miền ngược đến miền xuôi, ai cũng một lòng nồng nàn yêu nước, ghét giặc. Từ những chiến sĩ ngoài mặt trận chịu đói mấy ngày để bám sát lấy giặc đặng tiêu diệt giặc, đến những công chức ở hậu phương nhịn ăn để ủng hộ bộ đội, từ những phụ nữ khuyên chồng con đi tòng quân mà mình thì xung phong giúp việc vận tải, cho đến các bà mẹ chiến sĩ săn sóc yêu thương bộ đội như con đẻ của mình. Từ những nam nữ công nhân và nông dân thi đua tăng gia sản xuất, không quản khó nhọc để giúp một phần vào kháng chiến, cho đến những đồng bào điền chủ quyên đất ruộng cho Chính phủ,…Những cử chỉ cao quý đó, tuy khác nhau nơi việc làm, nhưng đều giống nhau nơi lòng nồng nàn yêu nước.

  Trả lờiXóa
 187. nhân dân ta mà ko yêu nước thì mat nước lâu rồi.
  chỉ có só it mất gốc phản quốc nhằm nhò chi

  Trả lờiXóa
 188. Trải qua bốn nghìn năm dựng nước và giữ nước của nhân dân ta đã minh chứng cho rõ nhất cho lòng yêu nước đó.Lòng yêu nước là một truyền thống quý báu của dân tộc ta.Chúng ta hãy thể hiện lòng yêu nước của mình bằng hành động chứ đừng nên chỉ nói xuông mà không làm và đừng để kẻ xấu lợi dụng lòng yêu nước của chúng ta.

  Trả lờiXóa
 189. Trải qua bốn nghìn năm dựng nước và giữ nước của nhân dân ta đã minh chứng cho rõ nhất cho lòng yêu nước đó.Lòng yêu nước là một truyền thống quý báu của dân tộc ta.Chúng ta hãy thể hiện lòng yêu nước của mình bằng hành động chứ đừng nên chỉ nói xuông mà không làm và đừng để kẻ xấu lợi dụng lòng yêu nước của chúng ta.

  Trả lờiXóa
 190. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 191. Lòng yêu nước Việt Nam cần được thể hiện cao độ bằng sức sáng tạo, bằng mỗi việc làm trên tinh thần vì dân tộc.Chính tinh thần yêu nước nồng nàn đã giúp dân tộc ta vượt qua mọi khó khăn, chiến thắng mọi thế lực xâm lược.Lòng yêu nước,yêu dân tộc không chỉ được thể hiện trong chiến tranh mà nó còn thể hiện mọi lúc mọi nơi,trong cuộc sống thời bình.Trong lòng mỗi người dân chúng ta luôn luôn có lòng nồng nàn yêu nước.

  Trả lờiXóa

Proudly Powered by Blogger.