THÔNG TIN

Bài viết
Bình luận

ONLINE

Free Global Counter

TRUY CẬP

ALEXA

11 tháng 10 2012

Lệ Bác rơi…

by Unknown  |  at  11.10.12


Ngày nay, các thế lực thù địch vẫn ra sức tuyên truyền phủ nhận Cách mạng tháng Mười Nga, phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, phủ nhận thành quả của Chủ nghĩa xã hội… chúng ta rất cần cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc ấy và hãy vững tin đi theo con đường mà Đảng và Bác đã lựa chọn. Mỗi chúng ta hãy sống, “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thì chúng ta sẽ gặp Bác ở tầm cao lý tưởng:
                            Hỡi những ai chưa được một lần
                            Trong đời gặp Bác. Hãy nhanh chân
                            Tiến lên phía trước trên cao ấy
                            Bác vẫn giơ tay đón lại gần.

     

Cách mạng tháng Mười Nga đã đem lại những thành tựu lớn lao cho nhân
loại, thức tỉnh và đáp ứng khát vọng giải phóng của hàng triệu, hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Cách mạng Tháng Mười làm nên một kỳ tích to lớn là tạo dựng nên một chế độ XHCN ưu việt, có ảnh hưởng sâu sắc trong đời sống chính trị thế giới từ những tháng năm mà nó diễn ra và cả cho đến mọi thời đại sau này.
Từ nhận thức về tính triệt để của Cách mạng Tháng Mười Nga, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “cách mạng Việt Nam muốn thành công phải đi theo con đường cách mạng Tháng Mười Nga”. Khẳng định cách mạng Việt Nam theo cách mạng Tháng Mười Nga, Người cũng chỉ rõ bài học mà cách mạng này đã để lại cho cách mạng Việt Nam nói riêng, cách mạng thế giới nói chung. Trong tác phẩm “Đường cách mệnh”, Người viết: “Cách mạng Tháng Mười Nga dạy cho chúng ta rằng cách mạng muốn thành công thì phải lấy quần chúng công nông làm gốc, phải bền gan, phải hy sinh, phải có Đảng vững bền. Tóm lại là, phải theo chủ nghĩa Mã Khắc Tư và Lênin”. Trong bài thơ “Người đi tìm hình của nước”, nhà thơ Chế Lan Viên đã diễn tả rất xúc động khi Bác Hồ bắt gặp “Luận cương Lê-nin”, Người đã khóc trong niềm vui sướng ấy:
                Luận cương đến Bác Hồ. Và Người đã khóc
                    Lệ Bác Hồ rơi trên chữ Lê-nin
                    Bốn bức tường im nghe Bác lật từng trang sách gấp
                   Tưởng bên ngoài đất nước đợi mong tin.
Giữa giây phút thiêng liêng, xúc động ấy Bác thấy vận mệnh của Nước gắn với vận mệnh của Đảng:
                 Bác reo lên một mình như nói cùng dân tộc
                 Cơm áo là đây, hạnh phúc đây rồi
                 Hình của Đảng lồng trong hình của Nước
                 Phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười.
         Từ đây, con đường cứu nước của Bác đã có “kim chỉ nam” dẫn lối, bởi Mặt trời Nga bừng chói ở phương Đông. Bác đến nước Nga, để mong được gặp người viết “Luận cương” trong cái lạnh âm 42 độ dưới số không, nhưng Lê-nin vừa mất. Người đau buồn, rơi lệ. Một thời gian sau, mùa xuân 1941, Bác trở về quê Việt, trong tay đã có “Luận cương Lê-nin” làm “kim chỉ Nam” cho hoạt động cách mạng. Vừa đặt chân qua biên giới, Bác đã cúi xuống hôn lên hòn đất quê hương sau bao năm xa cách, và lắng nghe trong đó biết bao điều kỳ diệu:
                 Luận cương của Lê-nin theo Người về quê Việt
                 Biên giới còn xa. Nhưng Bác thấy đã đến rồi
                Kìa, bóng Bác đang hôn lên hòn đất
               Lắng nghe trong màu hồng hình đất nước phôi thai.
       Thắng lợi của Cách mạng tháng mười Nga là thắng lợi của chủ nghĩa Mác-Lênin, của những ước mơ cao đẹp của loài người, có ảnh hưởng rất lớn và mang tính quyết định đến sự chuyển biến tư tưởng và lập trường chính trị của Nguyễn Ái Quốc. Người đã có sự lựa chọn dứt khoát đi theo Cách mạng tháng mười Nga, đi theo Lê-nin, tin theo Quốc tế III rồi trở thành một trong những người sáng lập ra Đảng cộng sản Pháp (1920). Người đã sớm khẳng định con đường giải phóng cho tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới, trong đó có Việt Nam chúng ta là phải đi theo tiếng gọi của Cách mạng tháng Mười. Bác viết: "Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng tháng Mười chiếu sáng năm châu, thức tỉnh hàng triệu, hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế".

                                                                                                                              
Bác là người Viêt Nam yêu nước đầu tiên tiếp thu ánh sáng của Cách mạng tháng Mười, Người viết: "Cách mạng tháng Mười, chủ nghĩa Mác-Lênin đối với chúng ta, những người cách mạng và nhân dân Việt Nam, không những là cái "cẩm nang" thần kỳ, không những là cái kim chỉ nam, mà còn là mặt trời soi sáng con đường chúng ta đi tới thắng lợi cuối cùng". Tin theo Lê-nin, tin theo Cách mạng tháng Mười, Người khẳng định: "Muốn cứu nước giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác là con đường cách mạng vô sản".
Cách mạng Tháng Mười Nga thành công đã có ảnh hưởng rất to lớn đối với cách mạng Việt nam, nói riêng và cách mạng thế giới, nói chung. Một mặt cổ vũ tinh thần, mặt khác để lại những bài học kinh nghiệm hết sức quý báu. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có những nhận xét rất sâu sắc, toàn diện về cách mạng Tháng Mười Nga. Từ đó, Người lãnh đạo cách mạng Việt Nam theo con đường mà cách mạng Tháng Mười Nga đã mở ra bằng cách vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm quý và đưa cách mạng Việt Nam theo xu thế thời đại mà cách mạng Tháng Mười Nga đã mở ra. Và thực tế lịch sử đã chứng minh tính đúng đắn trong nhận xét và vận dụng những bài học Cách mạng Tháng Mười Nga vào cách mạng Việt Nam của Bác, loài người sẽ tiến tới Chủ nghĩa xã hôi , dẫu có thể sẽ bằng nhiều con đường khác nhau và những mô hình không giống nhau của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc tự lựa chọn tùy theo lợi ích và đặc điểm của mình.

---*-- Cây sung dâu --*---

14 nhận xét:

 1. Chủ nghĩa Mac-lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh là tiền đề muôn thủa cho cm VN

  Trả lờiXóa
 2. luận cương của bác hoàn toàn chính xác đi trước được lịch sử

  Trả lờiXóa
 3. bác hồ là vĩ đại nhất.mọi việc bác làm đều vì đất nước hi sinh cả cuộc đời vì dan tộc

  Trả lờiXóa
 4. Bác Hồ mãi mãi là một vĩ nhân trong lòng dân tộc và bạn bé tiến bộ trên toàn thế giới.

  Trả lờiXóa
 5. phải chăng Bác là một vị thần mà trời đất đã ban cho dân tộc ta, đưa dân tộc ta ra khỏi lầm than.

  Trả lờiXóa
 6. Dân tộc Việt Nam sẽ vẫn mãi kiên cường,vì có chủ tịch Hồ Chí MInh soi sáng

  Trả lờiXóa
 7. ĐẢng và nhà nước ta đang lấy chủ nghĩa MÁc -Lenin với tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động phát triển kinh tế xã hội

  Trả lờiXóa
 8. Đều là người dân Việt Nam sao lại vì những đồng tiền dơ bẩn mà bán đứng tổ quốc

  Trả lờiXóa
 9. bác vẫn luôn luôn theo dõi chúng ta trên con đường xây dựng và bảo vệ tổ quốc

  Trả lờiXóa
 10. Bác là người Viêt Nam yêu nước đầu tiên tiếp thu ánh sáng của Cách mạng tháng Mười

  Trả lờiXóa
 11. Người lãnh đạo cách mạng Việt Nam theo con đường mà cách mạng Tháng Mười Nga đã mở ra bằng cách vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm quý và đưa cách mạng Việt Nam theo xu thế thời đại

  Trả lờiXóa
 12. chúng ta rất cần cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc ấy và hãy vững tin đi theo con đường mà Đảng và Bác đã lựa chọn. Mỗi chúng ta hãy sống, “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

  Trả lờiXóa
 13. bác hồ là vĩ đại nhất.mọi việc bác làm đều vì đất nước, hi sinh cả cuộc đời vì dân tộc

  Trả lờiXóa
 14. Bác Hồ, vị cha già dân tộc, bác sẽ sống mãi trong lòng người dân việt nam.

  Trả lờiXóa

Proudly Powered by Blogger.