THÔNG TIN

Bài viết
Bình luận

ONLINE

Free Global Counter

TRUY CẬP

ALEXA

09 tháng 10 2012

Thanh niên là sức mạnh trụ cột của xã hội

by Unknown  |  at  9.10.12Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói:
"Một năm khởi đầu từ mùa xuân.
Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ.
 Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội".
 Câu nói đó của Bác Hồ đã khẳng định niềm tin vào thế hệ trẻ trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV (1976) của Đảng ta đã khẳng định: "Tiền đồ rạng rỡ của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa nằm trong tay thanh niên, thiếu niên, nhi đồng".
Hồ Chí Minh khẳng định: thanh niên có sứ mạng lịch sử vẻ vang đối với cách mạng nước mình và cách mạng thế giới, đó là thanh niên trong giai cấp công nhân, giai cấp đại biểu cho phương thức sản xuất tiến bộ nhất trong lịch sử, là người xây dựng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản trên thế giới. Người cho rằng: Thanh niên các nước đoàn kết với nhau, tin tưởng vào khả năng đấu tranh của mình để giữ gìn hòa bình thế giới, thực hiện hợp tác cùng nhau để xây dựng đời sống hạnh phúc tươi vui.
Qua các thời kỳ cách mạng, lớp lớp thanh niên đã góp phần viết nên những trang sử vẻ vang cho dân tộc. Bất kỳ ai cũng thừa nhận rằng dân tộc ta, Đảng ta có những thế hệ thanh niên tuyệt vời. Nếu như không có những thế hệ trẻ tuyệt vời ấy thì làm sao chúng ta có thể chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược, giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc
Thanh niên luôn đóng vai trò quan trọng trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc. Thánh Gióng, Hai Bà Trưng, Triệu Thị Trinh, Đinh Bộ Lĩnh, Lê Hoàn, Trần Quốc Toản, Trần Nhật Duật, Lê Lợi, Nguyễn Huệ,... đều là những người chí lớn, tài cao, lập công khi đang ở tuổi thanh niên. Hồ Chí Minh đã khái quát truyền thống đó trong cuốn “Lịch sử nước ta”:  
                                  "Thiếu niên ta rất vẻ vang,
                                     Trẻ con Phù Đổng tiếng vang muôn đời”

. Hiện nay tuy đã đạt được nhiều thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử nhưng Việt Nam vẫn là một quốc gia nghèo, kém phát triển, kinh tế, khoa học, công nghệ còn lạc hậu so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới. Phát triển kinh tế - xã hội, khắc phục đói nghèo, phấn đấu trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội đang là mục tiêu cháy bỏng của nhân dân ta. Vì thế, nếu như các thế hệ cha anh trước đây đã rửa được cái nhục mất nước, thì thanh niên hiện tại phải rửa được cái nhục nghèo nàn, lạc hậu, đưa Tổ quốc Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu trên thế giới
Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, quán triệt quan điểm của Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của thanh niên, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa X đã ban hành Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên. Nghị quyết khẳng định: “Đảng ta tiếp tục đề cao vai trò, vị trí quan trọng của thanh niên; xác định thanh niên là lực lượng xung kích trong giai đoạn cách mạng mới”; “Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người”. Đồng thời nêu rõ “thanh niên nước ta đang đứng trước những cơ hội, thuận lợi lớn, nhưng cũng phải đương đầu với những khó khăn, thách thức không nhỏ…”. 
Thanh niên là lực lượng rất hùng hậu trong xã hội, là một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh, là lực lượng chủ yếu trên nhiều lĩnh vực, đảm nhiệm những công việc đòi hỏi đến sự hi sinh, gian khổ, sức mạnh và sáng tạo. Tuổi trẻ là độ tuổi cần khẳng định mình không chỉ với một thể chất khoẻ mạnh  mà còn bằng sự năng động sáng tạo của trí tuệ. Song, do còn trẻ, kinh nghiệm còn giới hạn  nên tuổi trẻ cần được sự giúp đỡ của các thế hệ đi trước và tiến bộ của xã hội.
Dù trong xã hội ngày nay còn có tư tưởng khác nhau, song đa số thanh niên luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và phát triển của đất nước trên con đường hội nhập. Kế thừa và xây dựng một thế hệ thanh niên Việt Nam giàu lòng yêu nước, tự hào dân tộc; kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có đạo đức cách mạng, ý thức chấp hành pháp luật, sống có văn hoá, có năng lực, có bản lĩnh trong hội nhập quốc tế; có sức mạnh, tri thức, kỹ năng và tác phong công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong lao động sản xuất, trở thành những nhân tố của đất nước.
 --------------- Phan hương-------------

130 nhận xét:

 1. Thanh niên là lực lượng rất hùng hậu trong xã hội, là một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh, là lực lượng chủ yếu trên nhiều lĩnh vực, đảm nhiệm những công việc đòi hỏi đến sự hi sinh, gian khổ, sức mạnh và sáng tạo. Tuổi trẻ là độ tuổi cần khẳng định mình không chỉ với một thể chất khoẻ mạnh mà còn bằng sự năng động sáng tạo của trí tuệ.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tuy nhiên chính cái khát khao khẳng định mình lại dẫn tới nhiều người lầm đường lạc lối, vì thế tuy khát vọng tuổi trẻ rất lớn nhưng phải tỉnh táo biết nhìn nhận các vấn đề theo nhiều chiều hướng khác nhau.

   Xóa
  2. Nhìn tên Tre Gia chắc bác cũng là người có tuổi. Vâng, thanh niên bọn cháu nhiều khi cũng mù quáng lắm, nên rất cần những người đi trước như bác chỉ đường dẫn lối, an ủi động viên những lúc khó khăn hoạn nạn. Cảm ơn bác!

   Xóa
  3. Phải đấy, nhưng sợ giờ làm lại không kịp bác ơi.

   Xóa
 2. Đâu cần thanh niên có,đâu khó có thanh niên. Tuổi trẻ cần cố hết sức để đóng góp cho đất nước. Khi đất nước cần thì chúng ta sẵn sàng

  Trả lờiXóa
 3. thế hệ thanh niên cần phải học tập và rèn luyện phấn đấu vì sự nghiệp dân tộc, bảo vệ đảng cũng như nhà nước

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tuổi trẻ cần phải công hiến hết mình, tránh có tư tưởng cực đoan, tiêu cực.

   Xóa
  2. Thanh niên là phải khỏe mạnh,để phục vụ nhân dân và chăm sóc bạn gái của mình, có kiến thức, trí tuệ để tiếp cận khoa học kỹ thuật tiên tiến từ nước ngoài. Có cái đầu tỉnh táo để tránh đi và vết xe đổ của thế hệ đi trước nhằm tránh "cả nước xuống hố- CNXH". Chọn bạn mà chơi..học tập tấm gương các nước xung quanh như Hàn quốc, Đài Loan, Thái lan...Nhật bản chỉ cooperation với bọn giẫy chết..để áp dụng công nghệ sản xuất và phương pháp quản lý tiên tiến...phấn đấu 50 năm nữa chúng ta sẽ tự sản xuất được ô tô, I phone, ..vv.. chào thân ái...

   Xóa
 4. Đúng, chúng ta cần ra sức vì đất nước, thế hệ trẻ sẽ ngày càng làm đất nước phát triển

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. ở đâu cần thanh niên có, ở đâu khó có thanh niên

   Xóa
  2. Sức mạng chính cốt là ở những người thanh niên như các bạn đấy, cố gắng lên nhé.

   Xóa
 5. Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn này copy y nguyên bài viết bên trên này.
   Nhưng mà đồng ý với ý kiến này.

   Xóa
 6. thế hệ trẻ cần phải phấn đấu và cẩn thẩn không bị các thế lực thù địch lợi dụng

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Quan trọng là phải đẩy mạnh giáo dục, nếu từ tuổi thiếu niên, nhi đồng đã được ăn học đầy đủ thì sau này thanh niên đó sẽ đóng góp nhiều cho xã hội.

   Xóa
 7. Thanh niên chúng ta phải cố gắng nhiều hơn, để đóng góp nhiều hơn cho đất nước, khi đất nước cần thì phải sẵn sàng cho đất nước

  Trả lờiXóa
 8. Học tập một cách đúng đắn để tránh xa cạm bẫy và âm mưu bọn xấu

  Trả lờiXóa
 9. thanh niên là đối tượng dẽ bị kẻ thù lợi dụng nhất vì vậy mà cần phải có lập trường tư tưởng vững vàng

  Trả lờiXóa
 10. đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta , mà phải hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay. thanh niên cần phải học tập và rèn luyện cống hiến cho đất nước

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chuẩn không cần chỉnh rồi, là thanh niên phải biết cống hiến cho xã hội chứ đừng có đòi hỏi ăn chơi.

   Xóa
 11. thanh niên việt nam đang là đối tượng dễ bị kẻ thù lôi kéo và lợi dụng nhất. đó chính là điểm yếu. thanh niên cần đoàn kết sức mạnh và luôn giữ vững tinh thần chính trị

  Trả lờiXóa
 12. Thanh niên luôn đóng vai trò quan trọng trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chả thế mà có Nhật ký Đặng Thùy Trâm với Mãi mãi tuổi hai mươi đấy như.

   Xóa
 13. cùng với những lực lượng khác trong xã hội thanh niên đóng vai trò làm nòng cốt của mình đã tích cực góp phần đưa đất nước ngày càng phát triển

  Trả lờiXóa
 14. thanh niên là lực lượng đông đảo,là tương lai của đất nước.đất nước phát triển cần có đội ngũ thanh niên có tri thức

  Trả lờiXóa
 15. Ở đâu chẳng vậy,song 1 mộ phận không nhỏ thanh niên đang biến chất,sa ngã

  Trả lờiXóa
 16. thanh niên rất dễ bị lợi dụng lôi kéo,là lứa cần được giáo dục.tránh suy thoái buông thả

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thế bạn có ý tưởng gì để giúp thanh niên nhận thức tốt không?

   Xóa
 17. thanh niên rất năng động và sáng tạo,nhưng rất dễ bị lôi kéo.cần tuyên truyền rộng rãi cho thanh niên về chính trị

  Trả lờiXóa
 18. thanh niên phải biết trách nhiệm của mình và phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng đảng và tổ quốc

  Trả lờiXóa
 19. thế hệ thanh niên đang bị các thế lực thù địch dòm ngó. vì vậy mà thanh niên cần phải cảnh giác với các hành đồng xúi dục

  Trả lờiXóa
 20. Lực lượng thanh niên là lực lượng quan trọng của đất nước, là lực lượng đi đầu trong các công tác xây dựng đất nước.

  Trả lờiXóa
 21. một phần lực lượng thanh niên Việt Nam còn đang chưa được tiếp cận với việc học tập, cần giải quyết vấn đề phổ thông giáo dục trước tiên

  Trả lờiXóa
 22. chuẩn ! đã là thanh niên thì phải yêu nước và thanh niên yêu nước có nghĩa là thanh niên phải có trách nhiệm với đất nước của mình

  Trả lờiXóa
 23. phải tạo nguồn nhân lực cho đất nước. Mà nguồn nhân lực này là ở lực lượng thanh niên. Chính vì vậy nước ta phải tập trung làm việc này sao cho có hiệu quả nhất.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Quan trọng nhất là phải đổi mới giáo dục, tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức của mọi người.

   Xóa
 24. thanh niên chính là sức mạnh của đất nước việt nam . từ thời xa xưa cho đến nay thì thanh niên luôn đóng một vai trò quan trọng

  Trả lờiXóa
 25. thanh niên phải ra sức học tập và có đầy đủ kiến thức về đảng và về chính quyền để bảo vệ quê hương đất và gia đình của chính mình

  Trả lờiXóa
 26. Đi lên thanh niên khó khăn ngại chi.
  Đi lên thanh niên làm theo lời Bác.
  Không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền.
  Đào núi và lấp biển quyết chí ắt làm nên..

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Giơ nắm tay thề gìn giữ hoà bình độc lập tự do.
   Kết liên lại thanh niên chúng ta cùng quyết tiến bước.
   Đánh tan quân thù xây đắp cuộc đời hạnh phúc ấm no.
   Đi lên thanh niên khó khăn ngại chi.
   Đi lên thanh niên làm theo lời Bác.

   Xóa
 27. Thanh niên là trụ cột của dân tộc

  Trả lờiXóa
 28. Là thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh,
  vì ngày mai ta xây đắp những công trình
  vĩ đại đồng lúa trĩu bông
  quê ta nhà máy khói ngút trời.
  Cả tổ quốc trong tương lai ánh điện tỏa sáng.

  Trả lờiXóa
 29. thanh niên là sức mạnh biểu tượngc cho dân tộc, thanh niên có mạnh thì đất nước mới mạnh được, điều này cũng dễ hiểu

  Trả lờiXóa
 30. thanh niên cần phải rèn luyện để phấn đấu vào đảng viên. góp công sức cho xã hội

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thanh niên là phải phấn đấu rèn luyện sức khỏe, trí tuệ, tình yêu đất nước, yêu thương đồng loại, ngoài ra phải ra sức học tập theo tấm gương đạo đức của cái bác tự viết sách ca ngợi mình í. (Trần dân tiên- Những mẩu chuyện về đời hoạt động của HCT) thế rồi ra sức làm việc trên con tàu đất nước khổng lồ để đảng và chính phủ cầm bánh lái rồi lái đến bến bờ XHXN (xuống hố cả nút) ..hì. hì..

   Xóa
 31. sức mạnh của thanh niên là sức mạnh của dân tộc , thanh niên cần phải cố gắng học tập để tiến lên bảo vệ tổ quốc

  Trả lờiXóa
 32. Dù trong xã hội ngày nay còn có tư tưởng khác nhau, song đa số thanh niên luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và phát triển của đất nước trên con đường hội nhập.

  Trả lờiXóa
 33. Thanh niên bây giờ cần phấn đấu và học tập để không ngừng phát triển

  Trả lờiXóa
 34. thanh niên cần phải học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh để bảo vể tổ quốc

  Trả lờiXóa
 35. đã là thanh niên thì phải biết phấn đấu và cống hiến cho đất nước

  Trả lờiXóa
 36. Thanh niên có sứ mạng lịch sử vẻ vang đối với cách mạng nước mình và cách mạng thế giới, đó là thanh niên trong giai cấp công nhân, giai cấp đại biểu cho phương thức sản xuất tiến bộ nhất trong lịch sử, là người xây dựng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản trên thế giới.

  Trả lờiXóa
 37. Thanh niên luôn đóng vai trò quan trọng trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc.

  Trả lờiXóa
 38. Làm việc hăng say, cống hiến hết mình thế mới là thanh niên chứ!

  Trả lờiXóa
 39. Bác Hồ đã đưa ra khẩu hiệu: "Việc gì khó có thanh niên! Ở đâu khó có thanh niên!” và căn dặn: “Trong mọi việc thanh niên phải làm đầu tàu, xung phong guơng mẫu.

  Trả lờiXóa
 40. tre già măng mọc, thanh niên là người chủ tương lai của đất nước, vận mệnh tương lai của đất nước nằm trong tay lớp người trẻ tuổi chúng ta.

  Trả lờiXóa
 41. để xứng đáng là trụ cột của xã hội thì thanh niên cần phải ra sức học tập, tu luyện đạo đức, tạo một cái gốc sâu, bám vững, không dễ lung lay, dao động.

  Trả lờiXóa
 42. thanh niên là trụ cột của đất nước , là sức mạnh của dân tộc

  Trả lờiXóa
 43. Thanh niên chính là sức mạnh của đất nước. Hãy làm việc hăng say và cống hiến nhé.

  Trả lờiXóa
 44. Thanh niên chính là lực lưỡng sau này lãnh đạo đất nước là nguồn lực phát triển đất nước.Vì vậy chúng ta hãy cố gắng phấn đấu ra sức mình để phục vụ cho tổ quốc

  Trả lờiXóa
 45. Thanh niên là lực lượng rất hùng hậu trong xã hội, là một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh, là lực lượng chủ yếu trên nhiều lĩnh vực của đất nước

  Trả lờiXóa
 46. Tương lai của nước nhà là thế hệ trẻ, thanh niên là lực lượng đông đảo, nhiệt tình, sung sứng nhưng cũng có rất nhiều cạm bẫy đang đợi họ.

  Trả lờiXóa
 47. Thanh niên là lực lượng rất hùng hậu trong xã hội, là một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh cả đất nước. Bồi dưỡng thế hệ trẻ hiện nay là một việc làm cần thiết

  Trả lờiXóa
 48. Thanh niên là lực lượng rất hùng hậu trong xã hội, là một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh, là lực lượng chủ yếu trên nhiều lĩnh vực, đảm nhiệm những công việc đòi hỏi đến sự hi sinh, gian khổ, sức mạnh và sáng tạo.

  Trả lờiXóa
 49. Thanh niên Việt Nam hãy chung tay góp phần xây dựng đất nước mình. Đừng có mất thời gian vào những trò chơi vô bổ

  Trả lờiXóa
 50. Thanh niên là lực lượng quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Như bác Hồ đã nói: Ở đâu cần thanh niên có, ở đâu khó có thanh niên.

  Trả lờiXóa
 51. Chúng ta, những thanh niên Việt Nam cần luôn cố gắng hết mình để góp phần xây dựng đất nước.

  Trả lờiXóa
 52. thanh niên là lực lương trụ cột của đất nước.từ xưa tơi nay.

  Trả lờiXóa
 53. thanh niên luôn là tiền lực quan trọng nhất của đất nươc.vivf thế thanh niên phải ra sưc rèn luyện học tập để xây dựng đất nước ngày càng phát triển

  Trả lờiXóa
 54. Nhưng muốn làm được những điều nói trên thì trước hết mỗi thanh niên chúng ta cần trang bị cho bản thân mình những điều cần thiết đã. Nhà nước cung cần quan tâm hơn nữa đến thế hệ trẻ. Những chủ nhân tương lai của đất nước.

  Trả lờiXóa
 55. đa số thanh niên hiện nay đã và đang trưởng thành hơn để xây dựng đất nước, nhưng đâu đó ở những vùng nông thôn, thanh niên vẫn phải đang bơn trải từng ngày kiếm ăn, vậy phải chăng cần quan tâm đặc biệt tới thanh niên nông thôn, vùng sâu vùng xa không?

  Trả lờiXóa
 56. một đất nươc phát triển mạnh khi họ có nguồn lao động dồi dào va nguồn lao động đó chính là nhưng thanh nien chúng ta sức mạnh của đất nước chúng ta hãy cùng nhau xây dưng đất nước

  Trả lờiXóa
 57. thanh niên là trụ cột của đất nước nhưng mà thật đáng buồn cho một số bộ phận thnah niên nươc ta ngày nay suy thoái trầm trọng

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. đúng thật đáng buồn cho một số thanh niên hiện nay.chỉ biêt awnc chơi đua đòi

   Xóa
 58. thanh niên hiện nay rất cần được định hướng nghề nghiêp cho tương lai, không phải con đường thành công duy nhất là con đường đại học, còn rất nhiều con đường xây đừng đất nước, chẳng hạn đất nước đang rất cần những người công nhân thành thạo tay nghề để đi khắp đất nước xây lên những ngôi nhà của tương lai

  Trả lờiXóa
 59. tôi nói thế không có ý là thanh niên không được ước mơ đi theo con đường hoc vấn, nhưng chúng ta cần thẳng thắn nhìn vào thực lực của mình để quyết định con đường cho tương lai của mình - trở thành môt công dân có ích cho đất nước

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. tôi rất đồng ý kiến với bạn, phải chăng cần thêm nữa những hội chợ việc làm, những diễn đàn định hướng nghề nghiệp trực tuyến hơn nữa, tôi thấy chúng ta đang ngày càng làm tốt những chuyện đó

   Xóa
 60. thanh niên là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. thanh niên luôn là lực lượng to lớn của đất nước

   Xóa
 61. Nói gì thì nói cũng phải tạo điều kiện tốt cho một bộ phân thanh niên bây h vì chính bộ phận ấy là gây không nhỏ những phiền toái về an ninh trật tự do việc thiếu việc làm

  Trả lờiXóa
 62. cũng là một thanh niên mình luôn phấn đau đóng góp sức lực nhỏ bé để xây dựng đất nước ngày càng phát trieenr

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. đúng thế hãy cùng nhau xây dựng Việt Nam hùng mạnh

   Xóa
 63. Không phải là thanh niên thì còn là ai được nữa chứ! Đâu cần thanh niên có đâu khó có thanh niên

  Trả lờiXóa
 64. Bằng sức trẻ thì điều gì cũng có thể thực hiện được!

  Trả lờiXóa
 65. Bằng sức trẻ thì điều gì cũng có thể thực hiện được!

  Trả lờiXóa
 66. với sức trẻ thì có thể làm mọi việc thanh niên việt nam là lực lượng sáng tạo và năng động

  Trả lờiXóa
 67. sức trẻ có thể làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm

  Trả lờiXóa
 68. Tuổi trẻ là chủ nhân tương lai của đất nước!
  @@

  Trả lờiXóa
 69. Tuổi trẻ chúng ta hãy tích cực học tập rèn luyện chung tay xây dựng và giữu gìn một Việt Nam giàu đẹp.

  Trả lờiXóa
 70. Tuổi trẻ là tương lai của đất nước nhưng hiện nay có một bộ phận không nhỏ thanh niên đang đánh mất đi những gì thuộc về bản sắc dân tộc sống thiếu trách nhiệm với mình và với đất nước.

  Trả lờiXóa
 71. chủ nhân tương lai của đất nước chính là tầng lớp thanh niên! tuổi trẻ, nhiệt huyết và sức mạnh!

  Trả lờiXóa
 72. Thanh niên là lực lượng rất hùng hậu trong xã hội, là một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh, là lực lượng chủ yếu trên nhiều lĩnh vực, đảm nhiệm những công việc đòi hỏi đến sự hi sinh, gian khổ, sức mạnh và sáng tạo. Tuổi trẻ là độ tuổi cần khẳng định mình không chỉ với một thể chất khoẻ mạnh mà còn bằng sự năng động sáng tạo của trí tuệ. Song, do còn trẻ, kinh nghiệm còn giới hạn nên tuổi trẻ cần được sự giúp đỡ của các thế hệ đi trước và tiến bộ của xã hội.

  Trả lờiXóa
 73. đối với thanh niên luôn vang mãi câu hát "không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển quyết trí ắt làm lên"

  Trả lờiXóa
 74. Trong mọi thời kì thì thanh niên là lực lượng chủ lực cho sự phát triển

  Trả lờiXóa
 75. Phát triển thanh niên để họ là rường cột của nước nhà

  Trả lờiXóa
 76. the he thanh nien nen nhan thuc duoc tam nhiem vu cao ca cua minh doi voi dat nuoc

  Trả lờiXóa
 77. uhm chi tiec la khong it lop tre ngay nay khong chi tho o voi dat nuoc ma tho o ngay voi chinh cuoc song cua minh

  Trả lờiXóa
 78. Thanh niên là sức mạnh tương lai, có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của đất nước. Sự lớn mạnh của lực lượng này trong tương lai là điềm báo vui mừng cho sự đi lên vững chắc của Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 79. phải tích cực tạo điều kiện công ăn việc làm cho thanh niên hiện nay, dân số trẻ nước mình thì nhiều mà cứ ra nước ngoài xuất khẩu lao động kể ra làm hao tốn quá nhiều thứ cho nước ta

  Trả lờiXóa
 80. Thanh niên là những chủ nhân tương lai của đất nước
  Chính vậy phải tu dưỡng đạo đức tư cách thật vững vàng

  Trả lờiXóa
 81. Thanh niên là lực lượng rất hùng hậu trong xã hội, là một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh, là lực lượng chủ yếu trên nhiều lĩnh vực, đảm nhiệm những công việc đòi hỏi đến sự hi sinh, gian khổ, sức mạnh và sáng tạo.

  Trả lờiXóa
 82. Giới trẻ hiện nay còn nhiều bạn bỏ rất nhiều thời gian để đâm đầu vào những thứ vô bổ như game online chẳng hạn. Thậm chí ngồi ngày ngồi đêm nhưng chả có tích sự gì cả

  Trả lờiXóa
 83. Nên chăng phải có sự thay đổi cách giáo dục thời nay.

  Trả lờiXóa
 84. Ở đâu cần thanh niên có - việc gì khó có thanh niên!

  Trả lờiXóa
 85. Bác Hồ đã khẳng định niềm tin vào thế hệ trẻ trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc.đó cũng giống như một niềm tin tất thắng vậy

  Trả lờiXóa
 86. "Thiếu niên ta rất vẻ vang,
  Trẻ con Phù Đổng tiếng vang muôn đời”

  Trả lờiXóa
 87. Thanh niên là lực lượng rất hùng hậu trong xã hội, là một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh, là lực lượng chủ yếu trên nhiều lĩnh vực, đảm nhiệm những công việc đòi hỏi đến sự hi sinh, gian khổ, sức mạnh và sáng tạo. Tuổi trẻ là độ tuổi cần khẳng định mình không chỉ với một thể chất khoẻ mạnh mà còn bằng sự năng động sáng tạo của trí tuệ.

  Trả lờiXóa
 88. "Một năm khởi đầu từ mùa xuân.
  Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ.
  Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội".

  Trả lờiXóa
 89. thanh niên có sứ mạng lịch sử vẻ vang đối với cách mạng nước mình và cách mạng thế giới, đó là thanh niên trong giai cấp công nhân, giai cấp đại biểu cho phương thức sản xuất tiến bộ nhất trong lịch sử, là người xây dựng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản trên thế giới.

  Trả lờiXóa
 90. là những người thanh niên mỗi chúng ta nên trau rồi kiến thức đa dạng năng động trong cuộc sống.đóng góp cho tương lai đất nước

  Trả lờiXóa
 91. Đâu cần thanh niên có,đâu khó có thanh niên. Tuổi trẻ cần cố hết sức để đóng góp cho đất nước.

  Trả lờiXóa
 92. Thanh niên là lực lượng rất hùng hậu trong xã hội, là một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh, là lực lượng chủ yếu trên nhiều lĩnh vực,

  Trả lờiXóa
 93. đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta , mà phải hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay. thanh niên cần phải học tập và rèn luyện cống hiến cho đất nước

  Trả lờiXóa
 94. trong thời đại mới hiện nay thì thanh niên càng đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển nước nhà!

  Trả lờiXóa
 95. Bác Hồ đã khẳng định niềm tin vào thế hệ trẻ trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc.đó cũng giống như một niềm tin tất thắng vậy

  Trả lờiXóa
 96. Ở thời đại nào, bất kỳ giai đoạn lịch sử nào thì thanh niên cũng là một lực lượng nòng cốt trong đấu tranh và bảo vệ Tổ Quốc. ngày nay với lực lượng thanh niên kế thừa và phát huy tinh thần yêu nước tinh thần dân tộc, lòng dũng cảm và đặc biệt với tri thức có được thanh niên Việt Nam xứng đáng là tương lai và trụ cột của đất nước.

  Trả lờiXóa
 97. tuổi trẻ là nguồn lực để phát triển đất nước.Hiện nay với trình độ khoa học đang phát triển rất nhanh nước ta thì đang trong độ đi lên xã hội chủ nghĩa vì vậy tất cả đều nhờ vào tuổi trẻ của đất nước là chủ nhân tương lai của đất nước

  Trả lờiXóa
 98. Thanh niên là lực lượng rất hùng hậu trong xã hội, là một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh, là lực lượng chủ yếu trên nhiều lĩnh vực,

  Trả lờiXóa
 99. Đâu cần thanh niên có,đâu khó có thanh niên. Tuổi trẻ cần cố hết sức để đóng góp cho đất nước. Khi đất nước cần thì chúng ta sẵn sàng

  Trả lờiXóa
 100. Bác Hồ đã khẳng định niềm tin vào thế hệ trẻ trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc.đó cũng giống như một niềm tin tất thắng vậy

  Trả lờiXóa
 101. tuổi trẻ là nguồn lực để phát triển đất nước.Hiện nay với trình độ khoa học đang phát triển rất nhanh nước ta thì đang trong độ đi lên xã hội chủ nghĩa vì vậy tất cả đều nhờ vào tuổi trẻ của đất nước là chủ nhân tương lai của đất nước

  Trả lờiXóa
 102. Tuổi trẻ cần phải công hiến hết mình, tránh có tư tưởng cực đoan, tiêu cực.

  Trả lờiXóa
 103. k hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta , mà phải hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay. thanh niên cần phải học tập và rèn luyện cống hiến cho đất nước

  Trả lờiXóa
 104. thế hệ thanh niên cần phải học tập và rèn luyện phấn đấu vì sự nghiệp dân tộc, bảo vệ đảng cũng như nhà nước

  Trả lờiXóa
 105. Đúng, chúng ta cần ra sức vì đất nước, thế hệ trẻ sẽ ngày càng làm đất nước phát triển

  Trả lờiXóa
 106. thanh niên có sứ mạng lịch sử vẻ vang đối với cách mạng nước mình và cách mạng thế giới, đó là thanh niên trong giai cấp công nhân, giai cấp đại biểu cho phương thức sản xuất tiến bộ nhất trong lịch sử,

  Trả lờiXóa
 107. Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội

  Trả lờiXóa
 108. Những người trẻ chúng ta chính là tài sản quý nhất của quốc gia. Hãy cố gắng đóng góp thật nhiều cho đất nước khi còn có thể.

  Trả lờiXóa
 109. Đất nước ta đang trong thời kỳ quá độ lên CNXH, với vô vàn khó khăn, thử thách cần phải vượt qua. Một trong những điều kiện thuận lợi là chúng ta có lực lượng thanh niên hùng mạnh với sức khỏe và trí tuệ cần thiết cho công cuộc bảo vệ và kiến thiết nước nhà.

  Trả lờiXóa
 110. Thực hiện theo tư tưởng của Người, ngày nay, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã phát động được một số phong trào thi đua yêu nước to lớn, qua đó đã phát hiện nhiều tấm gương thanh niên tích cực và tiên tiến, đó chính là tiền đề cho Đoàn phát triển mạnh mẽ và vừng chắc, đồng thời huy động được tất cả trí tuệ và lực lượng của tuổi trẻ – lớp người vừa “hồng” vừa “chuyên”, góp phần đảm bảo thành công độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của Việt Nam và chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới.

  Trả lờiXóa

Proudly Powered by Blogger.