THÔNG TIN

Bài viết
Bình luận

ONLINE

Free Global Counter

TRUY CẬP

ALEXA

12 tháng 10 2012

Thủ đoạn ngầm "Diễn Biến Hòa Bình"

by Unknown  |  at  12.10.12


          Diễn biến Hòa Bình là thủ đoạn thâm độc nhất của thế lực thù đich. nó đang diễn ra hàng ngày hàng giờ và xung quanh cuộc sống của chúng ta. thế diễn biến hòa bình và như thế nào? bài viết này tôi muốn bà con đọc và hiểu về diễn biến hòa bình để từ đó có thế đề phòng cảnh giác những đối tượng lợi dụng hòa bình để dụ dỗ hay là lừa lọc quần chúng, từ đó thực hiện mưu đồ vì mục đích của chúng..
          Diễn biến hòa bình là chiến lược của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế, được thực hiện dưới một phương thức, thủ đoạn mới để chống phá, đẩy lùi và đi đến xoá bỏ Chủ Nghĩa Xã Hội.
             Nội dung cơ bản là phá hoại các nước xã hội chủ nghĩa về các mặt chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hoá, xã hội, v.v… Phương thức và thủ đoạn chủ yếu là tạo dựng và thúc đẩy những nhân tố phản động, chống đối từ bên trong, đẩy đối phương vào khủng hoảng toàn diện, từng bước chuyển hoá chế độ chính trị theo con đường phát triển tư bản chủ nghĩa hoặc bị chính các thế lực chống đối dùng bạo lực lật đổ”.
Chiến lược này được chúng chú trọng triển khai trên hai mặt:
+ Một là, tác động từ bên ngoài vào thông qua sự chỉ đạo các hoạt động đầu tư, cho vay vốn, viện trợ kinh tế, chuyển giao công nghệ, hợp tác kinh tế, trợ giúp y tế, tài trợ du học, giao lưu văn hóa, cứu trợ nhân đạo..., qua những hình thức này, từng bước thâm nhập vào kinh tế, chính trị- xã hội để tạo dựng cơ sở từ bên trong.
 + Hai là khuyến khích tự diễn biến trong nước, như cổ vũ cho những phần tử chống đối gây mất ổn định an ninh chính trị xã hội, vi phạm pháp luật, bị Nhà nước xử lý theo pháp luật, những phần tử bất mãn, cơ hội về chính trị... đòi đa nguyên chính trị, đa đảng; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với Nhà nước, quân đội và toàn xã hội; chống đối pháp luật và sự quản lý của Nhà nước; chia rẽ đoàn kết các dân tộc, các tôn giáo, các thế hệ; hướng thanh, thiếu niên chạy theo lối sống thực dụng chủ nghĩa, hưởng thụ, trụy lạc... phai nhạt dần ý thức chính trị, mục tiêu lý tưởng.
*   Diễn biến và chuyển hóa trước hết ở cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản, đi đến lật đổ Nhà nước XHCN thông qua bầu cử, có hậu thuẫn bên ngoài.
*   Sử dụng áp lực quần chúng bị kích động, đòi Đảng Cộng sản thay đổi hẳn đường lối đối nội, đối ngoại của Đảng, Nhà nước.
*   Đánh đổ Nhà nước XHCN chủ yếu bằng thông qua bạo loạn chính trị lật đổ.
*   Cướp chính quyền một cách "không đổ máu", bằng đảo chính cung đình.
*   Dùng sức ép từ bên ngoài để bảo vệ chính phủ dân tộc, làm tan rã Nhà nước XHCN.
Đối với nước ta hiện nay, họ đang thâm nhập, tác động chuyển hóa từ bên trong,... Lợi dụng chính sách mở cửa hội nhập, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ của ta, các thế lực thù địch tìm mọi cách xâm nhập nội bộ tác động, lôi kéo, mua chuộc, trước hết hòng làm chuyển hóa quan điểm, tư tưởng một số cán bộ, đảng viên. Tạo ra trong nội bộ một lớp người trung lưu, có quyền lợi gắn kết với tư bản nước ngoài, chịu ân huệ của tư bản nước ngoài, nhất là các nước tư bản phương Tây. Họ đặc biệt chú ý tấn công vào những người có vị trí tham mưu, hoạch định chính sách chiến lược quốc gia hoặc con em những cán bộ cao cấp. Đồng thời họ tìm cách móc nối với số cán bộ, đảng viên bất mãn, đặc biệt là số cơ hội chính trị, lôi kéo những người này vào hoạt động chống lại Đảng, kích động gây chia rẽ, bè phái trong Đảng, Nhà nước, tìm cách gây dựng ngọn cờ và lực lượng đối lập.

57 nhận xét:

 1. hóa ra bọn chúng muốn dân ta biểu tình để diễn biến hòa bìh à

  Trả lờiXóa
 2. bọn chúng thật nham hiểm khi dùng chiêu bài này. thật là không thể tin được . dân ta cần phải cảnh giác

  Trả lờiXóa
 3. nếu dân ta tự đánh nhau, tự đào thải đảng là diễn biến hòa bìh dk? điều đó có nghĩa là chúng nhân cơ hội nhảy vào

  Trả lờiXóa
 4. chúng kích động quần chúng gây rối an ninh trật tự sau đó thì tiến hành nhảy vào xâu xé

  Trả lờiXóa
 5. diễn biến hòa bình sẽ là đòn hay nhất, vì chúng không cần dùng nhiều vũ khí mà vẫn đánh chiếm được nước ta. dân tộc ta cần đoàn kết

  Trả lờiXóa
 6. đúng là một âm mưu thâm hiểm. lấy dân ta đánh dân ta..

  Trả lờiXóa
 7. khó mà phát hiện được thủ đoạn nham hiểm đó.quần chúng nhân dân cần phải cảnh giác

  Trả lờiXóa
 8. nguy hiểm quá. may mà có bài viết này. hóa ra lâu nay mấy tên đó đều kêu gọi biểu tình để làm nền tảng cho diễn biến hòa bình

  Trả lờiXóa
 9. bề ngoài là kêu gọi hòa bìh. nhưng thực chất là muốn tách đảng lãnh đạo ra khỏi quần chúng nhân dân

  Trả lờiXóa
 10. chúng để dân ta đánh chính đảng ta giống như là tự mình đánh chém cái đầu để cho bọn chúng nhảy vào xâu xé

  Trả lờiXóa
 11. đối tượng mà bọn chúng dòm ngó là thế hệ thanh niên. và những người đang hoang mang về chính trị và không hiểu biết chính trị

  Trả lờiXóa
 12. đọc xong bài viết này mới ngộ nhân ra nhiều thứ. rằng là bọn chúng đầu tư ra một khoản tiền để dụ dỗ quần chúng thật có í nghĩa. cuộc chiến này..........

  Trả lờiXóa
 13. cuộc chiến không đổ máu, mau làm nhà nước và chính quyền tê liệt . đó là cuộc chiến ngầm nguy hiểm nhất thời đại

  Trả lờiXóa
 14. khuyến khích tự diễn biến trong nước, như cổ vũ cho những phần tử chống đối gây mất ổn định an ninh chính trị xã hội, vi phạm pháp luật, bị Nhà nước xử lý theo pháp luật, những phần tử bất mãn, cơ hội về chính trị... đòi đa nguyên chính trị, đa đảng;

  Trả lờiXóa
 15. ngấm ngầm lợi dụng nhân dân ta. thế nên bà con cảnh giác đó

  Trả lờiXóa
 16. thủ đoạn độc ác, lợi dụng lòng tin và trí thức kém của người dân dể hòng diễn biến hòa bình

  Trả lờiXóa
 17. nếu mà dân ta tin vào đảng và không nghe bọn chúng lợi dụng thì sẽ không có diễn biến hòa bình, tình hình hiện nay phức tạp thế.. nên diễn biến hòa bình thấy khắp nơi

  Trả lờiXóa
 18. vì nhận thức của người dân không phải ai ai cũng nhiều , mà bọn phản động toàn là bọn có kiến thức và đầu óc cao siêu thế nên........ chúng đánh vào

  Trả lờiXóa
 19. không dùng súng, không đổ máu mà chiếm được dân tộc ta!!! ngon.. bọn chúng đang nằm mơ chắc.

  Trả lờiXóa
 20. đó là điểm yếu của mỗi quốc gia và cơ bản là nếu đánh như thế chúng sẽ có nhiều chiêu thức không bị các nước khác can thiệp

  Trả lờiXóa
 21. Đây là phương thức rất nguy hiểm. Không 1 tiếng súng mà có thể làm 1 đất nước nguy nan. Kinh thật!

  Trả lờiXóa
 22. Ngay sau khi nước ta giành độc lập thống nhất đất nước đế quốc Mỹ vẫn không cam chịu mối hận vẫn can muốn can thiệp vào nội bộ nước ta.
  Một trong những ví dụ chứng minh cho điều đó chính là hoạt động ''Diễn biến hòa bình'' của bọn chung.

  Trả lờiXóa
 23. Âm mưu này thâm độc quá. Cảm ơn bài viết đã cho tôi hiểu thêm phần nào về cái gọi là diễn biến hòa bình.

  Trả lờiXóa
 24. Mỹ chưa bao giờ từ bỏ âm mưu quay lại Việt Nam chúng ta hãy nhớ điều này.

  Trả lờiXóa
 25. nắm được âm mưu này rồi thì nước ta phải cố gắng để chúng không đạt được âm mưu đó.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bon này thâm độc thật, Tìm mọi cách để chống phá Đảng và Nhà nước ta mà

   Xóa
 26. Cái gọi là''diễn biến hòa bình '' đó chẳng có gì tốt đẹp tất cả là nhằm mục đích chóng phá nước ta,thủ tiêu Đảng ta,xóa bỏ nhà nước CHXHCNVM.

  Trả lờiXóa
 27. Diễn biến hòa bình là chiến lược của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế, được thực hiện dưới một phương thức, thủ đoạn mới để chống phá, đẩy lùi và đi đến xoá bỏ Chủ Nghĩa Xã Hội. Chúng ta cần rất thận trong trước những bước đi của mình ko để các thế lực thù địch tìm đc sơ hở của chúng ta để gây phương hại cho chúng ta

  Trả lờiXóa
 28. Đây là 1 thủ đoạn của các nước tư bản nhằm vào các nước theo con đường chủ nghĩa xã hội khiến các nước tự tan rã. thật là nham hiểm và thăm độc

  Trả lờiXóa
 29. Diễn biến hòa bình là một chiến thuật của Mỹ đưa ra nhằm can thiệp quân sự vào Việt Nam

  Trả lờiXóa
 30. Nhân dân Việt Nam tin vào Đảng CS. Đảng CS là Đảng của dân. Diễn biến hòa bình ở Việt Nam không dễ đâu

  Trả lờiXóa
 31. Diến biến hòa bình là một trong những thủ đoạn nguy hiểm của đế quốc nhằm phá hoại Việt Nam. Chỉ cần chúng ta, mỗi người dân luôn giữ vững lập trường, tư tưởng, quan điểm, tin vào Đảng cộng sản Việt Nam thì diễn biến hòa bình sẽ không có tác dụng.

  Trả lờiXóa
 32. Đây là 1 thủ đoạn của các nước tư bản nhằm vào các nước theo con đường chủ nghĩa xã hội khiến các nước tự tan rã. thật là nham hiểm và thăm độc

  Trả lờiXóa
 33. một thủ đoạn không cần tốn quá nhiều sức mà vẫn làm cho nhân dân tin tưởng bọn chúng làm theo chúng

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. nếu dân ta tự đánh nhau, tự đào thải đảng là diễn biến hòa bìh dk? điều đó có nghĩa là chúng nhân cơ hội nhảy vào

   Xóa
 34. Diễn biến Hòa Bình là thủ đoạn thâm độc nhất của thế lực thù đich. nó đang diễn ra hàng ngày hàng giờ và xung quanh cuộc sống của chúng ta.

  Trả lờiXóa
 35. cuộc chiến không đổ máu, mau làm nhà nước và chính quyền tê liệt . đó là cuộc chiến ngầm nguy hiểm nhất thời đại

  Trả lờiXóa
 36. Cái gọi là''diễn biến hòa bình '' đó chẳng có gì tốt đẹp tất cả là nhằm mục đích chóng phá nước ta,thủ tiêu Đảng ta,xóa bỏ nhà nước CHXHCNVM.

  Trả lờiXóa
 37. không còn hung hăn đưa quân đi đánh chiếm, chúng giờ đang âm thầm giết nước ta từng ngày, từng giờ bằng chính bàn tay hành động của dân ta.

  Trả lờiXóa
 38. Bon này thâm độc thật, Tìm mọi cách để chống phá Đảng và Nhà nước ta mà

  Trả lờiXóa
 39. Nhân dân Việt Nam luôn tin vào Đảng. Các thế lực chống phá sẽ không có cơ hội để hoạt động

  Trả lờiXóa
 40. trong thời bình nhưng vẫn tiềm những cuộc chiến vô cùng căng go, đòi hỏi toàn dân tộc phải đoàn kết

  Trả lờiXóa
 41. chúng kích động quần chúng gây rối an ninh trật tự sau đó thì tiến hành nhảy vào xâu xé

  Trả lờiXóa
 42. nhiệm vụ của nước ta thật khó khăn để đối phó với DBHB của các thế lực thù địch.

  Trả lờiXóa
 43. khó mà phát hiện được thủ đoạn nham hiểm đó.quần chúng nhân dân cần phải cảnh giác

  Trả lờiXóa
 44. diễn biến hòa bình hiện nay đang là vấn đề nóng. Hi vọng nước ta sẽ giải quyết tốt vấn đề này.

  Trả lờiXóa
 45. diễn biến hòa bình chẳng khác gì dùng tay trái cầm dao tự chặt tay phải ta.

  Trả lờiXóa
 46. Diễn biến hòa bình là chiến lược của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế, được thực hiện dưới một phương thức, thủ đoạn mới để chống phá, đẩy lùi và đi đến xoá bỏ Chủ Nghĩa Xã Hội.

  Trả lờiXóa
 47. khó mà phát hiện được thủ đoạn nham hiểm đó.quần chúng nhân dân cần phải cảnh giác

  Trả lờiXóa
 48. chúng kích động quần chúng gây rối an ninh trật tự sau đó thì tiến hành nhảy vào xâu xé

  Trả lờiXóa
 49. bề ngoài là kêu gọi hòa bìh. nhưng thực chất là muốn tách đảng lãnh đạo ra khỏi quần chúng nhân dân

  Trả lờiXóa
 50. nguy hiểm quá. may mà có bài viết này. hóa ra lâu nay mấy tên đó đều kêu gọi biểu tình để làm nền tảng cho diễn biến hòa bình

  Trả lờiXóa
 51. Cái gọi là''diễn biến hòa bình '' đó chẳng có gì tốt đẹp tất cả là nhằm mục đích chóng phá nước ta,thủ tiêu Đảng ta,xóa bỏ nhà nước CHXHCNVM.

  Trả lờiXóa
 52. Diễn biến Hòa Bình là thủ đoạn thâm độc nhất của thế lực thù đich. nó đang diễn ra hàng ngày hàng giờ và xung quanh cuộc sống của chúng ta.

  Trả lờiXóa
 53. Thủ đoạn của bọn phản động ngày càng thâm độc. Mọi người hãy tỉnh táo nhé.

  Trả lờiXóa
 54. ghét nhất những bọn cơ hội, thấy bên nào có lợi là nhảy vào mà không có chính kiến của mình, làm những việc mà có hại cho người khác thu lợi về cho mình, bọn này đáng phải bị lên án nhất là những kẻ gây hại cho dân cho nước. Những kẻ cơ hội chính trị những kẻ tâm thần chính trị và những kẻ ảo tưởng chính trị hầu hết chúng đều mưu lợi trước mắt mưu lợi từ những nguồn từ bên ngoài (tiền ý các bạn) rồi làm theo sự chỉ đạo từ bên ngoài từ các tổ chức phản động tiến hành phát tán tài liệu tuyên truyền những luận điểm xấu xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.

  Trả lờiXóa

Proudly Powered by Blogger.