THÔNG TIN

Bài viết
Bình luận

ONLINE

Free Global Counter

TRUY CẬP

ALEXA

06 tháng 10 2012

Tự do tín ngưỡng tôn giáo – cần nhìn nhận đúng đắn

by Unknown  |  at  6.10.12



Tự do tín ngưỡng tôn giáo là một trong những quyền cơ bản của con người. Đây là vấn đề đã được pháp luật quốc tế và luật pháp của nhiều quốc gia thừa nhận. Trên phạm vi toàn thế giới, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được ghi nhận ngay từ Hiến chương Liên hợp quốc (1945) và khẳng định trong tất cả các văn kiện nhân quyền như Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền (1948); Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (1966); Tuyên bố của Liên Hợp Quốc về xóa bỏ mọi hình thức không khoan dung và phân biệt đối xử dựa trên cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng (1981)
Trong Hiến chương Liên hợp quốc, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được ghi nhận ngay từ điều 1.3 về những mục đích mà Liên hợp quốc theo đuổi. Theo đó, Liên hợp quốc quy định: “Thực hiện sự hợp tác quốc tế trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế – kinh tế, xã hội, văn hóa, nhân đạo và khuyến khích phát triển sự tôn trọng các quyền và tự do cơ bản cho tất cả mọi người không phân biệt chủng tộc, nam, nữ, ngôn ngữ hoặc tôn giáo”.
Tiếp đó, trong Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền (1948) có viết: “Mọi người đều có quyền tự do tư tưởng, nhận thức và tôn giáo. Quyền này bao gồm quyền tự do thay đổi tín ngưỡng hoặc tôn giáo của mình và tự do hoặc một mình hoặc trong cộng đồng với những người khác, tại nơi công cộng hoặc riêng tư, thể hiện tín ngưỡng hay tôn giáo của mình bằng cách truyền giảng, thực hành, thờ phụng và tuân thủ các nghi lễ”. Và tinh thần này tiếp tục được khẳng định lại tại Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị năm 1966[1].
Cụ thể hóa hơn các quy định trên, trong Tuyên bố về xóa bỏ mọi hình thức không khoan dung và phân biệt đối xử dựa trên cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, Liên hợp quốc đã nêu những vấn đề hết sức chi tiết về quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo như mỗi người đều có quyền tự do theo hoặc không theo tôn giáo, tự do biểu đạt tín ngưỡng, tôn giáo như thờ cúng, tụ họp; được thành lập và duy trì các cơ sở nhân đạo, từ thiện; được phát hành và phổ biến các ấn phẩm liên quan đến tôn giáo, được thuyết giáo; được đào tạo, bổ nhiệm, bầu hay chỉ định các chức sắc Tuyên bố cũng nhấn mạnh: “Các quyền và tự do được nêu trong Tuyên bố này cần được thể chế hóa trong luật pháp quốc gia theo một phương thức mà mọi người có thể thực hiện được các quyền và tự do đó trong thực tiễn”.
Xuyên suốt những văn bản này có thể thấy tinh thần của cộng đồng quốc tế là hết sức tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. Tuy nhiên, đi kèm với việc thừa nhận quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, một vấn đề hết sức quan trọng cũng được các quốc gia đặc biệt quan tâm đó là liệu quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo có phải là một quyền tuyệt đối?
Đối với vấn đề này luật pháp quốc tế cũng quy định rõ, giống như một số quyền con người khác, tự do tín ngưỡng tôn giáo không phải là quyền tuyệt đối. Nghĩa là, trong khi thực hiện quyền, công dân vẫn phải chịu những hạn chế nhất định bởi các quy định của pháp luật. Việc thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo không được vi phạm pháp luật và làm tổn hại đến lợi ích công cộng, các quyền và tự do cơ bản của những người khác. Điều này đã được khẳng định trong Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền (1948): “Mỗi người đều có những nghĩa vụ đối với cộng đồng mà trong đó nhân cách của bản thân có thể phát triển tự do và đầy đủ; mọi người trong khi hưởng thụ các quyền và tự do cá nhân, phải chịu những hạn chế do luật định, nhằm đảm bảo các quyền và tự do của người khác và phù hợp với những đòi hỏi chính đáng về đạo đức, trật tự công cộng và sự phồn vinh chung trong một xã hội dân chủ”.
Chi tiết hơn, chính ngay trong Điều 18 Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị, bên cạnh việc khẳng định quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, cộng đồng quốc tế cũng nhấn mạnh rằng: “Quyền tự do bày tỏ tôn giáo hoặc tín ngưỡng có thể bị giới hạn bởi những quy định của pháp luật khi những giới hạn này là cần thiết cho việc bảo vệ an toàn, trật tự công cộng, sức khỏe hoặc đạo đức của công chúng hoặc những quyền tự do cơ bản của những người khác.” Và tại Điều 29, tinh thần này tiếp tục được khẳng định lại một lần nữa: “Tự do tín ngưỡng và tôn giáo cũng không phải là tuyệt đối, các nhà nước có thể hạn chế các tự do này nếu đó là cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự xã hội, sức khỏe đạo đức của cộng đồng, hoặc bảo vệ lợi ích của người khác khỏi bị xâm hại.”
Như vậy, theo quan điểm của cộng đồng quốc tế vấn đề tự do tín ngưỡng tôn giáo bao giờ cũng có tính hai mặt. Thứ nhất đây là một trong những quyền cơ bản của con người và luôn được pháp luật bảo hộ. Thứ hai, khi thực hiện quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo phải luôn tuân thủ các quy định khác của pháp luật. Bất kỳ hoạt động tôn giáo nào cũng phải đảm bảo tính hai mặt đó.
Tuy nhiên thực tiễn tình hình tại Việt nam thời gian qua cho thấy, có nhiều người đã lợi dụng danh nghĩa “tự do tôn giáo” để tiến hành các hoạt động vi phạm pháp luật, thậm chí là chống chính quyền như tuyên truyền, phát triển đạo trái pháp luật, phục hồi các tổ chức tôn giáo bất hợp pháp, xây dựng cơ sở thờ tự trái phép Nguy hiểm hơn, họ còn kích động quần chúng giáo dân “tuyệt thực, tự thiêu”, tụ tập đông người gây sức ép, ngang nhiên chiếm dụng một số khu vực đất đai trái phép, bất chấp sự ngăn cản của chính quyền, gây rối trật tự công cộng, phá hoại tài sản của tập thể, công dân, chống người thi hành công vụ, phá hoại trụ sở chính quyền…
Như vậy xét dưới góc độ luật pháp quốc tế, những người này đã không hiểu hoặc cố tình không hiểu những tinh thần chung nhất về quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo đã được cả cộng đồng quốc tế thừa nhận. Người Việt thường có câu: “Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe”. Đã không biết tốt nhất là đừng nên “nhai đi nhai lại” mấy luận điệu kiểu: “Việt Nam đàn áp tôn giáo, vi phạm nhân quyền”
Người viễn xứ



[1] Điều 18: Mọi người đều có quyền tự do tư tưởng, tín ngưỡng và tôn giáo. Quyền tự do này bao gồm quyền tự do có hoặc theo một tôn giáo hoặc tín ngưỡng do mình lựa chọn, tự do bày tỏ tín ngưỡng hoặc tôn giáo một mình hoặc trong tập thể với nhiều người khác, một cách công khai hoặc thầm kín, dưới hình thức thờ cúng, cầu nguyện, thực hành và giảng đạo. Không một ai bị ép buộc làm những điều tổn hại đến quyền tự do lựa chọn một tôn giáo hoặc tín ngưỡng.

47 nhận xét:

 1. Riêng mấy cái thằng mượn tôn giáo để tuyên truyền bậy về đảng và nhà nước mình thì oánh chết mẹ nó đi,bọn ngu đần bán nước hại dân sống chỉ tổ phí đất

  Trả lờiXóa
 2. tự do tín ngưỡng tín ngưỡng nhưng vẫn trong khuông khổ nhà nước.chứ không phải thích làm gì thì làm

  Trả lờiXóa
 3. Tác giả nói rất đúng !! Biết thì thưa thớt ! không biết thì dựa cột mà nghe !! xuốt ngày nói không được tự do tôn giáo nay nọ nhưng thực chất bọn chúng đang lợi dụng hay là không biết thật !! bọn tâm thần chính trị :|

  Trả lờiXóa
 4. Bọn phản động tuyên tryền bậy thì cứ bỏ vào tù mà giã cho nó chết bớt đi, để cắn trộm bằng cách tuyên truyền bậy thế này.....ức chế vkl ra

  Trả lờiXóa
 5. bọn phản đọng thường dùng tôn giáo để kich động lòng dân gây rối loạn mất an ninh.rồi sau đó lại nói tới vc tự do tín ngưỡng ,tôn giáo

  Trả lờiXóa
 6. mọi người đều có quyền tự do tư tưởng, nhận thức và tôn giáo. Quyền này bao gồm quyền tự do thay đổi tín ngưỡng hoặc tôn giáo của mình.nhưng phải đúng với luật pháp

  Trả lờiXóa
 7. vc tự do tín ngưỡng tự do tôn giáo phải tuân theo một số điều luật của rừng nước

  Trả lờiXóa
 8. để tranh các hoạt đông tín ngưỡng chông lại nhà nươc đảng thi vc tự do tín ngưỡng tôn giáo phải được đặt dưới pháp luật

  Trả lờiXóa
 9. có nhiều người đã lợi dụng danh nghĩa “tự do tôn giáo” để tiến hành các hoạt động vi phạm pháp luật,kích động quần chúng giáo dân “tuyệt thực, tự thiêu”, tụ tập đông người gây sức ép, ngang nhiên chiếm dụng một số khu vực đất đai trái phép.vì vậy vc hoạt động tự do tns ngương tôn giáo phải chiu sự quản lú của PL

  Trả lờiXóa
 10. ở đất nước Việt Nam mỗi người đều có quyền tự do theo hoặc không theo tôn giáo, tự do biểu đạt tín ngưỡng, tôn giáo.

  Trả lờiXóa
 11. Tự do tín ngưỡng cần được Pháp luật quản lý, không thể để thế lực lợi dụng tôn giáo

  Trả lờiXóa
 12. Tự do tín ngưỡng không phải thích làm gì thì làm được. Mọi vấn đề liên quan đến Tín ngưỡng tông giáo phải tuân thủ thêo Hiến pháp và Pháp luật của Nhà nước

  Trả lờiXóa
 13. Tự do phải trong khuôn khổ. Nước nào cũng vậy kể cả là nước Mỹ luôn vỗ ngực tự xưng là đất nước tự do nhất

  Trả lờiXóa
 14. Tự do tín ngưỡng tôn giáo là quyền cơ bản của con người nhưng quyền đó không được xâm phạm đến các quyền cơ bản khác mà quốc tế đã công nhận

  Trả lờiXóa
 15. Thật ra họ nhận tiền của bọn phản động rồi nên dù có biết họ cũng làm như không biết hoặc hiểu theo nghĩa tiêu cực.

  Trả lờiXóa
 16. Từ lâu tôn giáo đã là vấn đề nhạy cảm của cả thế giới không riêng gì nước ta. Chúng ta cần nhìn nhận vấn đề một cách thấu đáo quyết không để bị lợi dụng để chống lại Nhà nước ta được

  Trả lờiXóa
 17. “Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe”.mấy bọn chim lợn ngoài kia im ngay.việt nam là bình đẳng bình quyền lắm

  Trả lờiXóa
 18. Tự do tín ngưỡng tôn giáo là một trong những quyền cơ bản của con người.Việt Nam tôn trọng điều đó

  Trả lờiXóa
 19. các luận điệu của bọn mượn cái danh nghĩa tự do tôn giáo để gây rối nghe mãi, nhàm chán quá. có một câu nói của người ăn nói lịch sự là "cỏ già, con bò ngu nuốt không trôi rồi, giờ ợ ra, mày lại ăn lại" còn người thô tục thì nói luôn "cục cứt con chó nó ăn, ẻ ra, con chó khác lại ăn lại".

  Trả lờiXóa
 20. theo tôn giáo hay không là quyền của mỗi người, nhưng không ai được dùng cái quyền đó mà hoạt động sai mục đích.

  Trả lờiXóa
 21. tôn giáo là quyền của người dân. không ai có thể nghiêm cấm hay đàn áp quyền ấy. Ở Việt Nam cũng vậy không có việc đàn áp tín ngưỡng tôn giáo

  Trả lờiXóa
 22. tôn giáo là quyền của người dân. không ai có thể nghiêm cấm hay đàn áp quyền ấy. Ở Việt Nam cũng vậy không có việc đàn áp tín ngưỡng tôn giáo

  Trả lờiXóa
 23. Tín ngưỡng tôn giáo là một quyền của con người , Việt Nam luôn tôn trọng điều đó , tuy nhiên Việt Nam cũng sẽ không để cho những hành động lợi dụng mà gây rối.

  Trả lờiXóa
 24. Tự do tín ngưỡng tôn giáo là một trong những quyền cơ bản của con người. Đây là vấn đề đã được pháp luật quốc tế và luật pháp của nhiều quốc gia thừa nhận.Thực tiễn tình hình tại Việt nam thời gian qua cho thấy, có nhiều người đã lợi dụng danh nghĩa “tự do tôn giáo” để tiến hành các hoạt động vi phạm pháp luật, thậm chí là chống chính quyền

  Trả lờiXóa
 25. Việt Nam tôn trọng quyền tự do tôn giáo, tự do ngôn luận. Nhưng các thế lực thù địch thường lấy đó để vu cáo, nói xấu Đảng, nhà nước Việt Nam vi phạm quyền tự do dân chủ, tôn giáo. Đó chỉ là những vu cáo vô căn cứ, bịa đặt mà thôi.

  Trả lờiXóa
 26. việt nam luôn tôn trọng quyền tự do tôn giáo, nhưng những hoạt động tôn giáo phải nằm trong khuôn khổ của pháp luật và hiến pháp

  Trả lờiXóa
 27. Tôn giáo tín ngưỡng được tự do, nhưng không thể vì thế mà có thể lợi dụng tông giáo tín ngưỡng để làm sai pháp luật, chống phá nhà nước được. Phải trừng trị những kẻ như thế thì nước mới mạnh được

  Trả lờiXóa
 28. Suốt ngày nói không được tự do tôn giáo nay nọ nhưng thực chất bọn chúng đang lợi dụng hay là không biết thật !

  Trả lờiXóa
 29. Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân, nhưng phải trong khuôn khổ cho phép

  Trả lờiXóa
 30. Tự do tín ngưỡng tôn giáo luôn được đất nước Việt Nam coi trọng , nhưng không thể để cho những kẻ xấu lợi dụng được.

  Trả lờiXóa
 31. tín ngưỡng tôn giáo là quyền của con người. nhưng không cho phép việc lợi dụng tôn giáo để chống phá nhà nước

  Trả lờiXóa
 32. Việc sử dụng tôn giáo vì mục đích chính trị quả thật rất hèn

  Trả lờiXóa
 33. Sao suốt ngày nói về mấy cái vấn đề này thế nhỉ???????????

  Trả lờiXóa
 34. nói nhiều vì dân người ta chưa nhận thức được thế nên phải nói nhiều để dân nhìn nhận

  Trả lờiXóa
 35. vì hiện nay bọn phản động và thế lực nước ngoài lợi dụng vấn đề này để đả kích

  Trả lờiXóa
 36. vấn đề này đang nóng mà thế nên cần có nhận thức đúng đắn không thì sẽ bị lợi dụng

  Trả lờiXóa
 37. dân tộc ta nếu không cảnh giác thì sẽ bị lợi dụng , nếu không có những bài báo như thế này thì làm sao dân tộc ta có thể có nhận thức đúng đắn

  Trả lờiXóa
 38. nếu quá mê tín thì chẳng phải sẽ bị bọn chúng giả dạng chúa để lừa hay sao

  Trả lờiXóa
 39. Tự do đến mấy thì cũng phải theo pháp luật chứ

  Trả lờiXóa
 40. Tự do tín ngưỡng luôn được Nhà nước Việt Nam coi trọng nhưng đừng để kẻ xấu lợi dụng điều đó

  Trả lờiXóa
 41. Tự do tín ngưỡng, tôn giáo luôn được các thế lực bên ngoài lợi dụng để bôi nhọ chúng ta, mọi người hãy nâng cao tinh thần cảnh giác để tránh bị kẻ xấu lợi dung

  Trả lờiXóa
 42. “Thực hiện sự hợp tác quốc tế trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế – kinh tế, xã hội, văn hóa, nhân đạo và khuyến khích phát triển sự tôn trọng các quyền và tự do cơ bản cho tất cả mọi người không phân biệt chủng tộc, nam, nữ, ngôn ngữ hoặc tôn giáo”.

  Trả lờiXóa
 43. Tự do tín ngưỡng, tôn giáo luôn được các thế lực bên ngoài lợi dụng để bôi nhọ chúng ta, mọi người hãy nâng cao tinh thần cảnh giác để tránh bị kẻ xấu lợi dung

  Trả lờiXóa
 44. Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân, nhưng phải trong khuôn khổ cho phép

  Trả lờiXóa
 45. Tín ngưỡng tôn giáo là một quyền của con người , Việt Nam luôn tôn trọng điều đó , tuy nhiên Việt Nam cũng sẽ không để cho những hành động lợi dụng mà gây rối

  Trả lờiXóa

Proudly Powered by Blogger.