THÔNG TIN

Bài viết
Bình luận

ONLINE

Free Global Counter

TRUY CẬP

ALEXA

02 tháng 12 2012

GÓP Ý SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 1992: CẦN CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG ÂM MƯU ĐEN TỐI

by Unknown  |  at  2.12.12

Những ngày gần đây, Quốc hội Việt Nam đang thảo luận và lấy ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân về việc sửa đổi Hiến pháp 1992 để phù hợp với yêu cầu của thực tiễn đất nước trong tình hình mới. Có thể nói việc Nhà nước ta tiến hành lấy ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân để nhân dân đóng góp những ý kiến tâm huyết với Đảng, Nhà nước là hoàn toàn đúng đắn, đồng thời nó cũng thể hiện được tính dân chủ trong hoạt động lập pháp của Nhà nước. Sửa đổi Hiến pháp là cơ hội để chúng ta nhìn nhận lại những mặt đã làm được và những mặt còn hạn chế trong quá trình xây dựng và thực hiện Hiến pháp. Bên cạnh đó, đây cũng là điều kiện để Nhà nước ta hoàn thiện hệ thống chính trị, pháp luật đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của đất nước quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế.
Quá trình lấy ý kiến, chúng ta đã nhận được nhiều góp ý thẳng thắn, tâm huyết của đông đảo nhân dân, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến tâm huyết đã có không ít những cá nhân, tổ chức lợi dụng việc đóng góp ý kiến về việc sửa đổi Hiến pháp để lồng ghép những nội dung chống Đảng, Nhà nước, những nội dung đi ngược lại với lợi ích của đất nước, dân tộc và nhân dân ta. Không ít người đã lợi dụng việc góp ý sửa đổi Hiến pháp để gửi đến Quốc hội, Chính phủ, đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta những “ý kiến” dưới dạng “thư ngỏ”, “góp ý với Đảng, Nhà nước”… Thậm chí còn có những ý kiến đăng tải công khai trên mạng internet, trên các chương trình, trang web của các cá nhân, tổ chức nước ngoài “đề nghị” với Đảng, Nhà nước ta về việc sửa đổi Hiến pháp 1992. Những “thư ngỏ”, “góp ý” này tập trung vào nhiều nội dung của Hiến pháp. Trong đó, có những  ý kiến “góp ý” đã đề cập rằng, để đất nước phát triển, trong Hiến pháp mới cần phải bỏ quy định về việc Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội, tức là xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp 1992, chấp nhận đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Có như vậy, đất nước mới có dân chủ và mới có thể phát triển được.
Chúng ta thấy rằng, lịch sử cách mạng nước ta đã chứng minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước ta, dân tộc ta đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đất nước thoát khỏi ách đô hộ của chủ nghĩa thực dân, đế quốc, giành được độc lập, tự do và đi lên phát triển. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước ta đang từng ngày phát triển, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, vị thế của nước ta ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Chính vì vậy, việc Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội là sự lựa chọn của lịch sử, phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện và thực tế lịch sử Việt Nam.
Vậy mà có những ý kiến cho rằng, sửa đổi Hiến pháp cần phải xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp 1992, chấp nhận đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Liệu đây có phải là những ý kiến đóng góp tâm huyết, chân thành với Nhà nước và nhân dân hay không hay vì những động cơ, mục đích khác. Những ý kiến này có phải xuất phát từ lợi ích của dân tộc, của đất nước và nhân dân hay đằng sau nó là những ý đồ thâm độc của những phần tử xấu, cơ hội nhằm đạt được mục đích cá nhân của mình. Và có lẽ câu trả lời nằm chính trong sâu thẳm trái tim, tâm hồn của những con người này.
Bởi vậy, để sửa đổi Hiến pháp thành công chúng ta cần những lời góp ý tâm huyết, thẳng thắn và chân thành!
Người con đất Việt

36 nhận xét:

 1. Chúng ta cần những lời góp ý tâm huyết, thẳng thắn và chân thành!.

  Trả lờiXóa
 2. Chúng ta đã nhận được nhiều góp ý thẳng thắn, tâm huyết của đông đảo nhân dân, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể xã hội.

  Trả lờiXóa
 3. '' Sửa đổi Hiến pháp là cơ hội để chúng ta nhìn nhận lại những mặt đã làm được và những mặt còn hạn chế trong quá trình xây dựng và thực hiện Hiến pháp. Bên cạnh đó, đây cũng là điều kiện để Nhà nước ta hoàn thiện hệ thống chính trị, pháp luật đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của đất nước quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế.'

  Trả lờiXóa
 4. Sửa đổi hiến pháp là cơ hội để ta nhìn nhận lại và cũng là thách thức với chúng ta.

  Trả lờiXóa
 5. Quá trình lấy ý kiến, chúng ta đã nhận được nhiều góp ý thẳng thắn, tâm huyết của đông đảo nhân dân, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến tâm huyết đã có không ít những cá nhân, tổ chức lợi dụng việc đóng góp ý kiến về việc sửa đổi Hiến pháp để lồng ghép những nội dung chống Đảng, Nhà nước, những nội dung đi ngược lại với lợi ích của đất nước, dân tộc và nhân dân ta. Không ít người đã lợi dụng việc góp ý sửa đổi Hiến pháp để gửi đến Quốc hội, Chính phủ, đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta những “ý kiến” dưới dạng “thư ngỏ”, “góp ý với Đảng, Nhà nước”… Thậm chí còn có những ý kiến đăng tải công khai trên mạng internet, trên các chương trình, trang web của các cá nhân, tổ chức nước ngoài “đề nghị” với Đảng, Nhà nước ta về việc sửa đổi Hiến pháp 1992.

  Trả lờiXóa
 6. Có rất nhiều tổ chức ,cá nhân mất mãn,phản động lợi dụng cơ hội này.
  Hãy cẩn trọng.

  Trả lờiXóa
 7. Rất nhiều trang mạng công khai chống phá đảng và nhà nước ta.
  Trong khi lực lượng của ta còn mỏng.

  Trả lờiXóa
 8. Liệu đây có phải là những ý kiến đóng góp tâm huyết, chân thành với Nhà nước và nhân dân hay không hay vì những động cơ, mục đích khác.

  Trả lờiXóa
 9. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước ta đang từng ngày phát triển, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, vị thế của nước ta ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Chính vì vậy, việc Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội là sự lựa chọn của lịch sử, phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện và thực tế lịch sử Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 10. Việc này thật khó thực hiện khi mà kẻ góp ý xấu thì nhiều mà người góp ý hay thì ít !! Chúng ta cần phải loại bỏ những kẻ xấu đó ! không để mục đích chúng thành hiện thực !

  Trả lờiXóa
 11. để sửa đổi Hiến pháp thành công chúng ta cần những lời góp ý tâm huyết, thẳng thắn và chân thành!

  Trả lờiXóa
 12. hững ý kiến này có phải xuất phát từ lợi ích của dân tộc, của đất nước và nhân dân hay đằng sau nó là những ý đồ thâm độc của những phần tử xấu, cơ hội nhằm đạt được mục đích cá nhân của mình. Và có lẽ câu trả lời nằm chính trong sâu thẳm trái tim, tâm hồn của những con người này.

  Trả lờiXóa
 13. liệu đây có phải là những ý kiến đóng góp tâm huyết, chân thành với Nhà nước và nhân dân hay không hay vì những động cơ, mục đích khác.

  Trả lờiXóa
 14. Thực chất âm mưu, ý đồ của họ trong việc đưa ra những ý kiến này là để nhằm hạ uy tín Đảng, Nhà nước, kích động dư luận xã hội để tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động chống phá Nhà nước Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 15. Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội là sự lựa chọn của lịch sử, phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện và thực tế lịch sử Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 16. đừng nhầm lẫn giữa phương tiện và mục đích

  đa đảng hay một đảng không quan trọng bằng đảng cầm quyền có phục vụ nhân dân hay không

  Trả lờiXóa
 17. chỉ là tạo cớ cho bọn phương tây lợi dụng mà thôi

  Trả lờiXóa
 18. đừng vì những đồng đô la bọn tây nó cho mà mờ mắt

  Trả lờiXóa
 19. hỡi các ông có ý định sửa đổi hiến pháp 1992 thì hãy thôi đi tôi nhờ

  Trả lờiXóa
 20. cũng đòi làm những gì liên quan đến cả hiến pháp cơ đấy

  Trả lờiXóa
 21. óc thì như quả nho mà cứ muốn làm việc to

  Trả lờiXóa
 22. bọn này thích làm nên nhà nước của bọn chúng chắc

  Trả lờiXóa
 23. phải chú ý kẻo dính cào bẫy của bọn xấu

  Trả lờiXóa
 24. Chúng ta cần những lời góp ý tâm huyết, thẳng thắn và chân thành!.

  Trả lờiXóa
 25. đa đảng hay một đảng không quan trọng bằng đảng cầm quyền có phục vụ nhân dân hay không

  Trả lờiXóa
 26. Có rất nhiều tổ chức ,cá nhân mất mãn,phản động lợi dụng cơ hội này.

  Trả lờiXóa
 27. Việc này thật khó thực hiện khi mà kẻ góp ý xấu thì nhiều mà người góp ý hay thì ít !

  Trả lờiXóa
 28. thực chất trong hiến pháp có nhiều điều cần phải sửa chữa thế nhưng chúng ta là những người dân phải vô cùng cận trọng vì thực chất mà nói : một nước có thể tự diến biến hòa bình để đi đến chiến tranh nội bộ và nằm trong tay kẻ thù

  Trả lờiXóa
 29. đảng cộng sản là đảng duy nhất có thể soi đường chỉ lối cho chúng ta, nhờ có đảng cộng sản mà chúng ta có được cuộc sống êm đềm. đó cũng chính là con đường của hồ chí minh đã vạch ra cho nước ta

  Trả lờiXóa
 30. toàn dân ta phải đoàn kết vì đảng chính là sức mạnh của dân tộc ta. một khi mất lòng tin ở dân thì đảng sẽ mất tất cả

  Trả lờiXóa
 31. việc góp ý để đảng hay nhà nước pháp luật sửa chữa cũng là một phần của nhân dân. thế nên nhân dân cần phải tích cực nhưng họ cững cần phải cân nhắc kí lưỡng

  Trả lờiXóa
 32. những lời góp ý tâm huyết, thẳng thắn và chân thành sẽ giúp ích rất nhiều cho đất nước.

  Trả lờiXóa
 33. bên cạnh những ý kiến tâm huyết đã có không ít những bọn lợi dụng để phá hoại.

  Trả lờiXóa

Proudly Powered by Blogger.