THÔNG TIN

Bài viết
Bình luận

ONLINE

Free Global Counter

TRUY CẬP

ALEXA

29 tháng 4 2013

CÁC CUỘC CHIẾN THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM

by Mõ Làng  |  at  29.4.13

              Bài viết này nguyên là một phần của Chương 81, Phần VII (Tương Quan Sức Mạnh Giữa Hai miền Nam Bắc Việt Nam Trong Những Năm 1954-1975), sách Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác của Giáo Hội La Mã. Chương 81 này có tựa đề là “Ý Chí Thống Nhất Đất Nước Của Các Dân Tộc Khi Lãnh Thổ Bị Qua Phân”. Nhân có độc giả gửi thư hỏi chúng tôi nước nhà có bao nhiêu lần bị qua phân như những năm 1954-1975, cho nên chúng tôi mới trích ra phần này đăng trước. Hy vọng bài này có thể đóng góp được một ít suy nghĩ cho những ai đến nay vẫn còn tô đậm mãi lằn ranh Quốc - Cộng.
            Chúng tôi chỉ xin rất đại cương về ba thời kỳ chia cắt trước đây, và bàn nhiều hơn về lần sau cùng. Đó là vì cho đến ngày nay, tuy đất nước đã thống nhất từ lâu, nhưng vấn đề vẫn còn là thời sự vì có những thế lực ngầm vẫn nuôi dưỡng và hâm nóng mối hận thù giữa hai anh em cùng một mái nhà Việt Nam của chúng ta.
          Hơn các dân tộc nào khác, dân tộc Việt Nam ta đã trải qua 4 lần lãnh thổ bị qua phân:
          Lần thứ nhất
            Lần thứ nhất xẩy ra vào thế kỷ 10, kéo dài từ năm 945 đến năm 967. Sách sử gọi thời kỳ này là thời Thập Nhị Sứ Quân. Trong những năm đất nước ở trong tình trạng phân chia như vậy, nhân dân ta trở thành những nạn nhân kẹt cứng trong cuộc chiến tương tàn giữa các phe phái phong kiến ích kỷ,chỉ biết đến quyền lợi riêng tư của họ và phóng tay chém giết đối phương, tàn sát những người bị tình nghi không phải là phe của chúng. Nhưng rồi vận nước vẫn còn may, lúc đó có người anh hùng Đinh Tiên Hoàng nổi lên dẹp tan được bọn lãnh chúa địa phương, đem lại thống nhất đất nước cho dân tộc vào năm 967.
Tượng Vua Đinh Tiên Hoàng tại đền Đinh - Lê ở Hoa-Lư, Ninh Bình, Việt Nam
            Lần thứ hai
            Lần thứ hai xẩy ra vào thế kỷ thứ 16 kéo dài từ năm 1533 cho đến 1592. Sách sử gọi là thời kỳ này gọi là Nam Triều - Bắc Triều. Nam Triều là thế lực do ông Nguyễn Kim - Trịnh Kiểm lãnh đạo mưu đồ phục hưng nhà Lê, và Bắc triều là thế lực của Mạc Đăng Dung và con cháu của ông. Sau này, ông vua chót của nhà Mạc là Mạc Ngọc Liễn bị đại bại chạy sang Tầu tị nạn. Cũng may cho đất nước ta, trước khi nhắm mắt lìa đời, Mạc Ngọc Liễn để lại di ngôn dặn con là Mạc Kính Cung rằng: "Nay họ Lê lại dấy lên được, ấy là số trời đã định; còn dân ta thì có tội gì, mà ta nỡ để khổ sở mãi về việc chiến tranh? Vậy ta nên đành phận lánh mình ở nước ngoài, chứ đừng có đem lòng cạnh tranh mà lại mời người Tàu sang làm hại nước mình."
            Vì thế mà con cháu nhà Mạc không còn tính chuyện phục hồi cơ nghiệp nữa. Nhờ vậy mà đất nước ta được thống nhất.
            Lần thứ ba
            Lần thứ ba kéo dài từ năm 1627 cho đến năm 1775. Sử gọi là Thời Kỳ Trịnh Nguyễn Phân Tranh. Vào đầu thập niên 1770, anh em ông Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ nổi lên đập tan chế độ phong kiến thối nát ở miền Nam của Chúa Nguyễn, lập ra nhà Tây Sơn. Mấy năm sau, thấy rằng tình hình Đường Ngoài (miền Bắc) bất ổn, dân tình điêu linh khốn khổ vì tập đoàn lãnh đạo thối nát và thanh toán lẫn để tranh giành quyền lực, ông Nguyễn Huệ liền kéo quân ra Bắc đánh tan họ Trịnh khởi tiến cho việc thống nhất đất nước vào cuối thập niên 1770.
Tượng đài Quang Trung tại Bảo tàng Quang Trung
            Lần thứ tư
            Lần thứ tư gần đây nhất, là giai đoạn chia cắt 1954- 1975.. Đây là một trong những một hậu quả do tình trạng Việt Nam ta bị các cường quốc chèn ép tại Hội Nghi Genève 1954 gây ra qua việc quy định:
1.- Tạm thời chia đôi thành hai miền Bắc và Nam trong vòng hai năm kể từ ngày 20/7/1954.
2.- Vào khoảng tháng 7 năm 1955, chính quyền hai miền Bắc và Nam sẽ thảo luận với nhau để chuẩn bị tổ chức một cuộc tổng tuyển cử thoống nhất đất nước vào tháng 7 năm 1956.
3.- Trong thời gian hai năm chờ đợi đến ngày tổng tuyển cử (từ tháng 7 năm 1954 đến tháng 7 năm 1956) miền Bắc tạm thời thuộc quyền cai trị của Mặt Trận Việt Minh và miền Nam tạm thời thuộc quyền cai trị của Pháp.
Tướng Võ Nguyên Giáp báo cáo kế hoạch tấn công Điện Biên Phủ - chiến thắng Điện Biên Phủ
Hội nghị Geneve
Tướng Võ Nguyên Giáp và Chủ tịch Hồ Chí Minh
            Trong thực tế, tại miền Nam, ngoài đạo quân viễn chinh Pháp, còn có chính quyền tay sai của Liên Minh Pháp – Vatican được cho ra đời vào ngày 2 tháng 6 năm 1948 với danh xưng là chính quyền Quốc Gia do ông Bảo Đại làm Quốc Trưởng (lúc đó đang ở Pháp). Ngày 19/6/1954, dưới áp lực của Liên Minh Thánh Mỹ - Vatican và chính quyền Pháp, Quốc Trưởng Bảo Đại phải bổ nhậm ông Ngô Đình Diệm, một tín đồ Da-tô cuồng tín và là tay sai của Vatican, thay thế Thủ Tướng Bửu Lộc giữ chức vụ thủ tướng với toàn quyền quân sự và dân sự.
Hoa kỳ và con cờ Ngô Đình Diệm - Vatican cũng có thêm tay chân
            Từ khi ông Diệm chính thức nhậm chức, vai trò của người Pháp ở Đông Dương bị mất dần ảnh hưởng, và quyền lực chuyển sang tay Hoa Kỳ và Tòa Thánh Vatican. Vì muốn biến miền Nam thành tiền đồn chống Cộng theo "chiến lược be bờ” (do nhà chiến lược George F. Kennan đề xướng vào mấy năm sau Đệ Nhị Thế Chiến) để ngăn chặn làn sóng Cộng Sản từ phương Bắc, Hoa Kỳ tích cực yểm trợ chính quyền Ngô Đình Diệm và giao cho ông Diệm công việc quản lý nội bộ với sự tiếp tay của Giáo Hội La Mã. Đồng thời, để thu phục nhân tâm và chống lại những âm mưu thay thế ông Diệm của chính phủ Pháp, chính phủ Diệm phát động chiến dịch chống Pháp và đòi quân đội viễn chinh Pháp phải triệt thoái sớm hơn như Thỏa Hiệp Genève đã quy đinh.
            Thoạt tiên, vì lo ngại chính phủ Ngô Đình Diệm sẽ thua chính phủ Hồ Chí Minh khi có tổng tuyển cử, chính phủ Tổng thống Dwight Eisenhower (1953-1961) chưa hoàn toàn ủng hộ ông Diệm và cho rằng nếu có tổng tuyển cử đúng như Hiệp Định Genève 1954 đã quy định, ông Ngô Đình Diệm và chính quyền miền Nam chắc chắn là sẽ bị thảm bại trước hào quang kháng chiến chống xâm lăng với chiến thắng Điện Biên Phủ của ông Hồ Chí Minh và chính quyền miền Bắc. Là một siêu cường, Hoa Kỳ không muốn bị mang tiếng là yểm trợ một con ngựa thua cuộc. Bởi thế, Hoa Kỳ đã khuyến khích chính phủ Pháp tiếp tục duy trì quân đội viễn chinh Pháp ở lại miền Nam vĩ tuyến 17 cho tới tháng 7 năm 1956. Trong thời gian này, Hoa Kỳ hy vọng sẽ tìm được một giải pháp thỏa đáng. Từ tháng 1 năm 1955, sau khi Đai Sứ Lawton Collins cùng hai vị Đại Sứ Hoa Kỳ tại Lào và Miên đều đồng ý rằng thể thành công trong việc thành lập một miền Nam chống Cộng mà chỉ phải chi ra một số tiền tương đối nhỏ về quân viện và kinh viện. Sau những chiến dịch loại bỏ được cả Bình Xuyên và các giáo phái miền Nam, chính phủ Hoa Kỳ lại càng lạc quan và thay đổi cái nhìn về ông Diệm, rồi công khai và tích cực yểm trợ chính quyền của ông ta.
            Vì công khai và tích cực ủng hộ chính quyền Ngô Đình Diệm, cho nên, một mặt, Hoa Kỳ đạo diễn cho ông Diệm phát động phong trào chống Pháp và tổ chức trưng cầu dân ý truất phế Quốc trưởng Bảo Đại vào ngày 23 tháng 10 năm 1955. Mặt khác, Hoa Kỳ tích cực làm hậu thuẫn cho ông Ngô Đình Diệm chống lại việc tổ chức tổng quyền cử để thống nhất đất nước như Thỏa Hiệp Genève 1954 đã dự trù sẽ được tổ chức vào tháng 7 năm 1956.
            Trong cuốn Nói Chuyện Với Tổ Chức Việt Nam Cộng Hòa Foundation, người viết đã ghi nhận: “Mới đây, trong tập Cuộc Thánh Chiến Chống Cộng, do nhà xuất bản Văn Hóa ấn hành vào tháng 3/2004 (tr. 127-149), tác giả Chính Đạo đã chứng minh rõ ràng là chính phủ của Thủ Tướng Ngô Đình Diệm vi phạm Hiệp định Geneva 1954 với sự tiếp tay "vô điều kiện" của chính phủ Mỹ. Trên thực tế, Hiệp ước Geneva 1954 chỉ là hiệp ước đình chiến quân sự giữa hai phe Việt Minh và Pháp ký vào đêm 20 rạng ngày 21/7/1954; trong đó có điều khoản sẽ tổ chức tổng tuyển cử trong vòng hai năm để quyết định thể chế chính trị Việt Nam trong tương lai. Phe Quốc Gia Việt Nam của Quốc trưởng Bảo Đại và Thủ tướng Ngô Đình Diệm không được quyền thảo luận và cũng không ký vào hiệp định này. Bởi thế, trong phiên họp khoáng đại cuối cùng của Hội Nghị Geneva vào ngày 21/7/1954, Ngoại Trưởng Trần Văn Đỗ (của chính quyền Bảo Đại) chỉ biết yêu cầu ghi vào biên bản rằng chính phủ Quốc Gia Việt Nam cực lực phản kháng việc ký vào hiệp ước, và từ chối ký vào tuyên cáo chung. Sau đó, phe chính phủ Quốc Gia Việt Nam chẳng những không nhìn nhận Hiệp Ước Geneva, mà còn công khai vi phạm điều khoản hiệp thương và điều khoản nói về tổng tuyển cử sẽ được tỏ chức vào tháng 7 năm 1956 với lý do là không ký vào Hiệp Ước Geneva, và cho rằng không thể có bầu cử tự do ở miền Bắc vĩ tuyến 17, rồi tự lập ra một "nước" chống Cộng. Như thế, sự khai sinh của Việt Nam Cộng Hòa chỉ là thứ luật của kẻ mạnh. Các cường quốc trên thế giới ngán sợ sức mạnh của siêu cường Mỹ đành phải quay mặt làm ngơ. …”
Việc ông Ngô Đình Diệm cương quyết chống lại việc tổ chức tổng tuyển cử thống nhất đất nước được sử gia Avro Manhattan ghi lại trong cuốn Vietnam Why Did We Go? với nguyên văn như sau:“Được Hoa Kỳ ngầm ủng hộ, đã từ lâu, Diệm quyết định là không có tổng tuyển cử và tiến hành thiết lập bộ máy cảnh sát có thể tin cậy được để chuẩn bị khi phải đối phó với cả nội loạn bùng lên ở miền Nam và với quốc tế. Việc từ chối tổng tuyển cử như vậy đã khiến cho miền Bắc phải sử dụng đến biện pháp quân sự; trong khi đó thì ở miền Nam, quân du kích và các nhà ái quốc bất mãn có thể sẽ vùng lên chống lại việc chính quyền Ngô Đình Diệm vi phạm Thoả Hiệp Geneva 1954Khi đến ngày tổng tuyền cử như Thoả Hiệp Geneva đã quy định, được Hoa Kỳ ủng hộ, Diệm từ chối.” 
            Sự kiện này được cụ Đoàn Thêm ghi lại trong cuốn 1945-1954 Việc Từng Ngày Hai Mươi Năm Qua với nguyên văn như sau:  “16/7/1955.- Th. T. Ngô Đình Diệm tuyên bố: Việt Nam không ký kết Hiệp Định Genève, nên không bị ràng buộc, song vẫn trung thành với chánh sách hòa bình, và sẵn sàng tổ chức tổng tuyển cử nếu có thể bầu được tự do.” 
            Sách Việt Nam Niên Biểu 1939-1975 Tập I-C: 1955-1963 viết về lời tuyên bố trên đây của ông Ngô Đình Diệm với nguyên văn như sau: “16/7/1955: Sàigòn: Diệm tuyên bố trên đài phát thanh là không chấp nhận tổng tuyển cử. Ngoài ra, không có bằng chứng nào cho thấy Bắc Việt đặt quyền lợi quốc gia lên trên quyền lợi Quốc Tế Cộng Sản. (Gravel, I:287).” 
            Ông Ngô Đình Diệm nói rằng, “không có bằng chứng nào cho thấy Bắc Việt đặt quyền lợi quốc gia lên trên quyền lợi Quốc Tế Cộng Sản,” nhưng chính ông đã tuyên bố với các với các chính khách Hoà Kỳ rằng ông “tin tưởng vào quyền lực của Vatican…” và sau đó lại cũng chính ông cho tổ chức một buổi đại lễ vô cùng long trọng và mời sứ thần của Vatican là Hồng Y Agagianian đến giữ vai trò chủ tế buổi đại lễ này để dâng nưỡc Việt Nam cho Tòa Thánh Vatican với danh nghĩa tàng hình là “Dâng nước Việt Nam cho Đức Mẹ Vô Nhiễm.” (Xin xem Mục XVII, Phần V.) Hành động này cho chúng ta thấy ông Diệm đã làm một chuyện mà người Việt Nam gọi là “vừa ăn cướp vừa la làng.”
            Một sự kiện cần phải được chú ý là, cũng là tín đồ Da-tô của Giáo Hội La Mã, tháng 11 năm 1960, Thượng Nghị Sĩ John F. Kennedy đắc cử Tổng Thống, rồi từ khi tuyên thệ nhậm chức vào 12 giờ trưa ngày 20 tháng 1 năm 1961, cho đến khi từ trần vào khoảng 2 giờ chiều ngày 22/11/ 1963, Tổng Thống Kennedy không hề tổ chức một buổi đại lễ nào để dâng nước Hoa Kỳ cho Đưc Mẹ Vô Nhiễm như ông Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã làm vào tháng 2 năm 1959.
            Mong rằng những tín đồ Da-tô người Việt hãy suy nghĩ kỹ điều này mà thức tỉnh, rồi từ bỏ cái đạo mà văn hào Voltaire gọi là “cái tôn giáo ác ôn” để trở về với tổ quốc và dân tộc như các ông Bùi Văn Chấn (Charlie Nguyễn), Bác-sĩ Nguyễn Văn Thọ, Phạm Hữu Tạo và rất nhiều người khác đã làm.
            Dù là chính quyền Ngô Đình Diệm đã công khai tuyên bố chống đối tổng tuyển cử thống nhất đất nước, chính quyền miền Bắc vẫn không bỏ cuộc, và đã hai lần gửi thư thuyết phục chính quyền Ngô Đình Diệm phải nên tiến hành tổ chức tổng tuyển cử theo đúng như Hiệp Định Genève 1954 đã quy định, nhưng chính quyền của ông Diệm vẫn im lặng, không trả lới. Sự kiện này được sử gia Vũ Ngự Chiêu dưới bút hiệu Chính Đạo ghi nhận như sau: “11/5/1956: Hà Nội: Hà Nội gửi thư cho miền Nam về việc tổng tuyển cử và hiệp thương…Trong công hàm gửi Diệm ngày 18/7/1955, Đồng (Phạm Văn Đồng, Thủ Tướng miền Bắc) khẳng định ngày 19/7/1955 Hà Nội đã gửi thư yêu cầu hiệp thương và tổng tuyển cử. Ngày 11/5/1956 lại yêu cầu. Nhưng cả hai thư trên đều chưa được trả lời. (ND. 21/7/1957”.
            Vì không thể thống nhất bằng đường lối hòa bình qua một cuộc tổng tuyển cử, vô kế khả thi, chính quyền miền Bắc (Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa) đành phải quyết đình thống nhất đất nước bằng lực lượng vũ trang.

Đài Khát Vọng Thống Nhất bên cầu Hiền Lương.
           Xem câu chuyện sơn cầu ở http://www.youtube.com/watch?v=9OdNZGHAhes
            Đúng ra, không ai muốn có chiến tranh vì rằng chiến tranh chỉ mang lại đau khổ cho nhân dân. Nhưng bất kỳ dân tộc nào dù hiếu hòa đến đâu đi nữa cũng phải tổ chức các lực lượng vũ trang để:
            1.- Liều chết chiến đấu đánh đuổi quân thù ngoại nhập ra khỏi lãnh thổ hầu bảo toàn chủ quyền độc lập cho dân tộc, và
            2.- Liều chết chiến đấu chống lại những thế lực phong kiến phản động lãnh chúa địa phương và thế lực ngoại nhập để thống nhất đất nước.
            Đây là quy luật lịch sử và từ ngàn xưa và bất kỳ dân tộc nào cũng theo đó mà hành xử. Những phần trình bày trong phần đầu của chương sách này chứng minh rõ ràng là như vậy.
            Vì thế mà cuộc chiến thống nhất đất nước mới bùng nổ vào ngày 19/12/1960. Kể từ đó, miền Bắc dồn hết nỗ lực vào cuộc giải phóng miền Nam để thống nhất đất nước. Nhờ có chính nghĩa, nhờ có các nhà lãnh đạo vừa có tài vừa có đức, suốt đời hy sinh cho đại cuộc cách mạng cứu nước cho nên chính quyền miền Bắc được đại khối dân tộc nhiệt liệt đồng tình ủng hộ (ngoại trừ nhóm thiểu số tín đồ Da-tô cuồng tín liên minh với các nhóm thiểu số cựu quan lại, phú hào và tiêu tư sản thị dân mang nặng căn bệnh trưởng giả học làm sang), và chiếm được cảm tình của hầu hết của nhân dân thế giới (ngoại trừ những quốc gia chịu ảnh hưởng sâu nặng của Da-tô Giáo và Tòa Thánh Vatican.) Nhưng vì miền Nam được Liên Minh Thánh Mỹ - Vatican bảo vệ bằng tất cả sức mạnh của siêu cường Hoa Kỳ, cho nên cuộc chiến mới kéo dài tới ngày 30/4/1975, Hoa Kỳ mới bỏ cuộc. Nhờ thế mà công cuộc thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam ta mới hoàn thành.
            Nhìn lại lịch sử nước nhà, chúng ta thấy rằng cả bốn lần đất nước bị phân chia đều do các thế lực quân phiệt phong kiến và đế quốc thực dân xâm lược chủ trương, nhưng rồi, lần nào cũng như lần nào, các thế lực phong kiến phản động và đế quốc thực dân đều bị đánh bại và đất nước lại thống nhất. Được như vậy là do ý chí và công lao của nhân dân toàn quốc quyết tâm chiến đấu đánh tan mọi thế lực phong kiên phản động chủ trương chia cắt đất nước để thủ lợi. Mỗi lần bị phân chia như vậy là một lần đất nước lại rơi vào tình trạng chiến tranh triền miên và dân ta phải tiêu hao không biết bao nhiêu công của và xương máu mới thống nhất lại được.
            Cuộc chiến thống nhất lần thứ 4 của dân tộc ta là cuộc chiến do miền Bắc chủ động, một cuộc chiến chính đáng có chính nghĩa cho nên được đại khối nhân dân tích cực hướng ứng và được toàn thể nhân dân thế giới ủng hộ nhiệt tình. Nhờ những yếu tố này mà chính quyền miền Bắc đã phá tan được Liên Minh Thánh Mỹ - Vatican khiến cho siêu cường Hoa Kỳ phải rút quân về nước, chế độ đạo phiệt Da-tô Việt gian tay sai Đế Quốc Vatican ở miền Nam cùng sụp đổ theo:
            Lịch sử đã ghi nhận rằng cuộc chiến 1960-1975 do miền Bắc phát động là có chính nghĩa và đã đáp ứng được khát vọng thống nhất đất nước của dân tộc. Thế nhưng, những người có quyền lợi gắn liền với chính quyền đạo phiệt Da-tô ở miền Nam, không những không nhận thức được sự thật này, mà vẫn còn ngoan cố và vẫn tiếp tục đưa đưa ra luận điệu cho rằng miền Nam phải bảo vệ tự do dân chủ và chính quyền miền Bắc nô lệ cúa Liên Sô và Trung Quốc. Luận điệu khôi hài này khiến cho ông Hoàng Nguyên Nhuận đưa ra nhận xét như sau:
            “VNCH được tiếng là quốc gia dân chủ tự do nhưng lại cũng từng là căn cứ chứa nửa triệu quân Mỹ! VNDCCH được tiếng là nô lệ Nga-Hoa nhưng lại không hề có một căn cứ quân sự nào của Nga-Hoa trên đất liền, cũng như trong và sau khi sau chiến tranh chấm dứt rồi, Cam Ranh, Hạ Long, hay Động Hương Tích, Ba Vì vẫn không hề được nhường cho Nga-Hoa làm căn cứ để gọi là cám ơn các anh lớn. Năm 1959, Ngô đình Diệm cảm thấy Miền Nam đã trở thành "nhất đái vạn đại" liền đem máy chém truy lùng “VC nằm vùng” và vô tình khai sinh Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam, nhưng ba mươi năm hận thù chém giết đã không kết thúc bằng những tòa án Nuremberg, Tokyo treo cổ hay tử hình khiếm diện những kẻ chiến bại, hay thả cửa chém giết như ở Rwanda, Yugoslavia…. Một số người không chịu thấy những điều đó. Cho nên ba mươi năm nay họ cứ ngồi nguyền rủa Việt Nam, xỉ vả dân tộc Việt Nam tồi hèn hủ lậu thoái hóa chỉ vì cái tội là sống dưới chế độ đã xua được quân ngoại nhập khỏi cõi bờ, chấm dứt chiến tranh huynh đệ, thống nhất đất nước. Tủi nhục, hận thù, vô minh, vọng ngoại đã biến họ thành những con bọ hung, những con sài lang chỉ thích những gì thối tha lầy lụa. Tổ Quốc Ăn Năn của Nguyễn gia Kiểng, Việt Nam Chính Sử của Nguyễn văn Chức hay những bài chính luận của Lâm Lễ Trinh, Tôn thất Thiện, Sơn Điền Nguyễn viết Khánh... là những ví dụ.”
            Đánh bại được miền Nam và mang lại thống nhất cho đất nước là công lao của các nhà lãnh đạo chính quyền miền Bắc và toàn thể nhân dân cả miền Bắc lẫn miền Nam, ngoại trừ mấy nhóm thiểu số ở miền Nam như nhóm tín đồ Da-tô cuồng tín, nhóm cựu quan lại, nhóm phú hào và nhóm thị dân tiểu tư sản mang căn bệnh trưởng giả học làm sang. Cũng như nhân dân Hoa Kỳ, nhân dân Ý, và nhân dân các nước có văn hóa khác trên thế giới, nhân dân Việt Nam cũng có quy luật thưởng phạt phân minh, có suy tôn và vinh danh thì cũng phải có lên án và nguyền rủa để “thuận lý nhân tâm” và “hoằng dương chính khí.”

            Công việc suy tôn và vinh danh những người có công trong hai cuộc chiến Giải Phóng Dân Tộc 1945-1954 và 1954-1975 đã được sách sử ghi lại rõ ràng và chính quyền Việt Nam đương thời đã làm việc này rồi. Bằng chứng là hiện nay đã có rất nhiều trường học, công viên, dinh thự, thư viện và các đường phố trong các tỉnh và thị xã trong toàn quốc mang tên các vị anh hùng dân tộc có công hay bỏ mình vì nước trong hai cuộc chiến này, sánh vai cùng những vị anh hùng dân tộc trong suốt chiều dài lịch sử trong các cuộc chiến dựng nước, mở nước và chống giặc xâm lăng kể từ ngày lập quốc cho đến năm 1945. Những ai đã về thăm quê hương sẽ thấy rõ việc này. Đồng thời, tại các địa phương, nhân dân Việt Nam cũng đã tự động làm việc này nữa. Một trong những bằng chứng cho sự kiện này tại miền Bắc và rất nhiều nơi ở miền Trung cũng như ở miền Nam, làng nào cũng có ít nhất một nghĩa trang và một ngôi đền dành cho những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì tổ quốc trong hai cuộc Chiến Giải Phóng Dân Tộc (1945-1954) và (1954-1975). Một bằng chứng khác nữa là việc ông Huỳnh Phi Dũng đã hoàn thành xong ngôi đền Đại Nam Quốc Tự tại thị xã Thủ Đầu Một - Tỉnh Bình Dương để ghi ơn các vị anh hùng có công lao vĩ đại đối với dân tộc, trong đó có cả tượng thờ ông Hồ Chí Minh.
            Thế nhưng, còn việc lên án và nguyền rủa thế lực chủ mưu đánh chiếm Việt Nam, chủ mưu phân chia và duy trì tình trạng đất nước qua phân để hưởng lợi vẫn chưa làm được đúng mức. Công việc này là trách nhiệm của chính quyền Việt Nam đương thời và các nhà viết sử Việt Nam.
NGUYỄN MẠNH QUANG (Bài viết thể hiện chính kiến của tác giả) đăng tải trên http://sachhiem.net/index.php?content=showrecipe&id=5622

84 nhận xét:

 1. Trong lịch sử, đất nước đã nhiều lần bị chia rẽ. Nhưng chia rồi lại hợp. Không gì có thể ngăn cản được sự thống nhất của đất nước Việt Nam vào ngày 30-4-1975. Sau biết bao năm bị đô hộ, nhân dân đã được sống một cuộc sống tự do, hòa bình. Chính quyền Việt Nam cộng hòa tuy đã bị lật đổ nhưng những tàn dư thì vẫn còn lại. Bọn chúng đang sống ăn bám ở Mĩ, và ngày đêm tìm cách để lật đổ Đảng ta, lập lại chế độ bù nhìn như ngày trước. Nhưng những âm mưu kế hoạch của bọn chúng sẽ không bao giờ thực hiện được vì nhân dân luôn có niềm tin vững chắc vào Đảng cộng sản Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 2. Dù cho chúng ta có bị đô hộ đến 1000 năm thì với tinh thần nồng nàn yêu nước của mình, chúng ta vẫn vượt qua mọi thử thách khó khăn để dành lấy nền độc lập tư do như ngày hôm nay. Tự hào về những gì mà cha ông ta đã làm được trong lịch sử để vững bước tiến lên trên con đường xã hội chủ nghĩa vinh quang

  Trả lờiXóa
 3. Thực sự học lịch sử Việt Nam đến ngày nay mới thực sự là được sống trong hòa bình lâu dài, trong thời kì ổn định phát triển, không còn phải sống trong chiến tranh hay sự đô hộ của giặc ngoại xâm nữa. Sắp 30-4 rồi cả nước lại tưng bừng trong ngày lễ trọng đại này

  Trả lờiXóa
 4. Nhìn lại lịch sử hào hùng của nước ta, hẳn ai cũng rất tự hào với niềm kiêu hãnh, với những tài năng trí tuệ vượt bậc, cùng với những sự hi sinh anh dũng... chúng ta đã trải qua biết bao lần đất nước bị chia cắt có thể là do sự khác biệt giữa các vùng miền, là do sự xâm lược của nước ngoài nhưng cuối cùng đất nước ta vẫn thống nhất, được sống trong hòa bình hạnh phúc, chúng ta càng biết ơn với ông cha ta

  Trả lờiXóa
 5. Do địa lý đất nước và do các thế lực bên ngoài tác động nên Nước ta trải qua không biết bao nhiêu cuộc chia cắt đất nước, nhưng giờ đây lần chia cắt cuối cùng bằng chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975 đã thống nhất đất nước, chúng ta tin rằng đó là lần chia cắt cuối cùng của đất nước để anh em Nam Bắc tụ họp cùng sống và làm việc hạnh phúc bên nhau

  Trả lờiXóa
 6. Trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước chúng ta tự hào rằng chúng là những người có lòng nồng nàn yêu nước. Dù có bị chiếm đánh bao nhiêu lần thì chúng ta vẫn vùng dậy thoát khỏi vòng nô lệ để xây dựng nên một xã hội tự do dân chủ cho toàn dân

  Trả lờiXóa
 7. Lòng yêu nước của nhân dân Việt Nam ta được Bác Hồ ví như sự nồng nàn tha thiết, sức mạnh của con sóng nhấn chìm tất cả những kẻ giặc cướp nước. Chính nhờ có lòng yêu nước ấy mà giờ này chúng ta - những người con thế hệ sau mới được sống trong độc lập tự do hạnh phúc như thế này đây.

  Trả lờiXóa
 8. nhìn lại lịch sử của đất nước ta hầu như đều là các cuộc chiến tranh chống lại quân xâm lược, giữ yên bờ cõi nước nhà. thế mới biết được dân tộc ta nhỏ bé mà anh hùng như thế nào,. Hãy xem đây là một niềm vinh dự và tự hào hơn nữa khi được sinh ra và lớn lên là con người Việt Nam

  Trả lờiXóa
 9. một đất nước không thể có 2 vua, câu nói này từ thời phong kiến và mình cảm thấy nó vẫn còn khá đúng với thực tế hiện nay. Bởi vì chỉ có duy nhất một bộ máy lãnh đạo và làm tốt vai trò của bộ máy đó là nhân dân và cả nước có thể yên tâm sống học tập và làm việc, chứ sao phải cần nhiều bộ máy vừa cồng kềnh vừa phức tạp

  Trả lờiXóa
 10. HỌC lịch sử là để biết rằng gốc tích của mình như thế nào. Từ đó có thêm hiểu biết và có thể tự hào mang những niềm vui và vinh dự về quê hương đất nước ra năm châu bốn biển khoe với bạn bè thế giới. CHúng ta là dân tộc anh hùng, là dân tộc kiên cường bất khuất

  Trả lờiXóa
 11. Việt Nam là đất nước phải chịu chiến tranh liên miên vì là nước có nhiều tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản. Từ xưa đến nay luôn chịu sự áp bức, bóc lột, đàn áp của đế quốc phong kiến, của các thế lực ngoại xâm. Tuy vậy trong khó khăn tinh thần yêu nước, quyết chiến quyết thắng thời nào cũng vậy cũng thể hiện ở mức độ cao nhất bằng chứng là những trang sử hào hùng chống giặc ngoại xâm thống nhất đất nước.

  Trả lờiXóa
 12. Thế giới biết đến việt nam là một đất nước anh hùng có truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm anh dũng.
  Dù cho chúng ta có bị đô hộ đến 1000 năm thì với tinh thần nồng nàn yêu nước của mình, chúng ta vẫn vượt qua mọi thử thách khó khăn để dành lấy nền độc lập tư do như ngày hôm nay. Tự hào về những gì mà cha ông ta đã làm được trong lịch sử để vững bước tiến lên trên con đường xã hội chủ nghĩa vinh quang

  Trả lờiXóa
 13. Từ xưa đến nay nước ta đã có truyền thống anh hùng bất khuất không chịu cúi đầu trước bất kỳ thế lực xâm lăng nào, bằng trí thông minh lòng quả cảm nước ta đã đánh đuổi lần lượt hết thế lực này tới thế lực khác để giành độc lập tự do dân chủ về cho nhân dân, với chủ trương lấy dân làm gốc qua hàng ngàn đời nay thì nước ta luôn giành được những thắng lợi vẻ vang!

  Trả lờiXóa
 14. Từ ngàn đời nay, đất nước ta-đất nước anh hùng luôn sản sinh ra các vị anh hùng, với tài thao lược cùng mưu trí của mình, các vị luôn dẫn dắt nhân dân dẫn dắt dân tộc di theo con đường đúng đắn nhất, cho dân được tự do ăn no mặc ấm hạnh phúc bên gia đình, chúng ta luôn giành chiến thắng cuối cùng vì cuộc chiến của ta là cuộc chiến chính nghĩa!

  Trả lờiXóa
 15. Con người Việt Nam thật phi thường, có lòng yêu nước mà không dân tộc nào có được như dân tộc Việt Nam, Mình tự hào là người Việt Nam. Tự mình thấy mình cần phải học tập nhiều hơn nữa để có nhận thức đúng đắn, có những kiến thức cho mình để xây dựng và bảo vệ đất nước.

  Trả lờiXóa
 16. "chỉ biết đến quyền lợi riêng tư của họ và phóng tay chém giết đối phương, tàn sát những người bị tình nghi không phải là phe của chúng " Chuyện này thì đảng ta đang làm .
  "đem lòng cạnh tranh mà lại mời người Tàu sang làm hại nước mình."
  Chuyện này thì đảng ta đang thực hiện .
  " dân tình điêu linh khốn khổ vì tập đoàn lãnh đạo thối nát và thanh toán lẫn để tranh giành quyền lực"
  Việc này đang xảy ra .
  "VNDCCH được tiếng là nô lệ Nga-Hoa nhưng lại không hề có một căn cứ quân sự nào của Nga-Hoa trên đất liền"
  Đảng đã hiến một phần đất nước ta cho Tàu cộng . Đang vâng lệnh chỉ đạo của Tàu cộng đàn áp những người lên tiếng chống ngoại xâm . Do đó , đảng đã chứng minh cho toàn thế giới thấy là đảng CSVN chỉ là bù nhìn của Tàu cộng . Có căn cứ quân sự không có nghĩa là chiếm đóng . Hãy nhìn Nam Hàn và Bắc Hàn thì biết . Nước nào đang phát triển , nước nào đang ăn xin thế giới. Lập luận ngu dốt, thiếu hiểu biết . Đảng nghe theo chỉ đạo Tàu cộng để cướp của giết người trong các đợt cải cách ruộng đất . Thẳng Trường Chinh đã bị ép đấu tố cha mẹ để chứng tỏ là trung với đảng . Đảng mở đầu một chương lịch sử đẫm máu và nước mắt của dân lành . Chúng là một nỗi nhục của dân tộc. Lịch sử đảng là lịch sử cướp của giết người . Chống tư sản mại bản thì nay chính những thằng lãnh đạo là những tư sản gộc , giàu có trên xương máu của dân . Vậy mà cũng có đứa có thể mở mồm mà nói là tự hào với những cái khốn nạn đê tiện mà đảng đã làm . Đúng là một bọn giòi bọ .

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. kẻ ngu ngốc này, mày có học không mà mày có thể phát biểu ra những lời lẽ như vậy được. Hay là mày học nhưng đầu óc mày bây giờ là bã đậu hả. ai cho mày có ngày hôm nay mà bây giờ đủ lông đủ cách mày phản lại đất nước, phản lại dân tộc.Thật là uổng công cho bố mẹ mày đã sinh ra đứa con như mày.

   Xóa
  2. Cái loại lợn chó này, cái thứ không có trí khôn, không thì cũng là loại bán nước có gia truyền rồi. Bất kỳ một câu nói nào cũng thể hiện sự cay cú như là có thù oán gì với đảng, với đất nước việt nam này. Thế nào là bù nhìn của tàu, thế nào là nô lệ của Nga hoa, cái loại càng ngu lại tỏ ra càng nguy hiểm đúng không sai, Việt nam mà nói thẳng cái nhà nước này đang dùng mọi biện pháp hòa bình có, quân sự có để bảo vệ quốc gia bảo vệ lãnh thổ dân tộc còn cái loại ngu dốt như mày chỉ biết sủa, chửi rủa trong khi mày chả làm được cái đéo gì cho cái đất nước này, Đúng là cái loại bán nước có gia phả này. Mày nên bỏ tiếng việt đi để khỏi ô nhục đất nước việt nam này.

   Xóa
  3. Cái loại ngu dốt này, thế nào là mở ra thời kỳ đẫm máu của dân tộc, chắc bố mẹ, ông bà mày ngày xưa theo giặc là cái chắc rồi, Trong khi toàn thể dân tộc việt nam không tiếc tính mạng của cải để đánh đuổi giặc mỹ đem lại độc lập cho dân tộc thì bây giờ mày lại ngồi đó mà sủa ra những lời thối hoắc, là mở ra thời kỳ đẫm máu của dân tộc, Không có những giọt máu quý giá của cha ông đã đổ xuống thì bây giờ làm gì có cái tên việt nam cho mày gọi, mà chắc gì mày đã biết nói tiếng việt nữa, Không có thế hệ cha anh đã đổ xương máu xuống thì công sức bao đời của ông cha, từ thời các vua hùng dựng nước bây giờ đổ xuống sông xuống bể hết thôi, mà mày cũng không có cái ngày đứng đây mà sủa ra những lời đê hèn đó đâu con ah... đúng là loại óc lợn, thiểu năng về trí tuệ. Loại bán nước gia truyền.

   Xóa
  4. Sự tủi hổ của việt nam là sản sinh ra cái thứ khốn nạn như thằng này, ông cha đấu tranh để dành cuộc sống ngày hôm nay cho nó, nuôi nó lớn lên, Nhà nước dùng mọi cách để bảo vệ tổ quốc trước sự xâm lăng của trung quốc, ngược lại nó lại quay lưng dẫm đạp lên những điều thiêng liêng đó. Loại ung nhọt này sớm muộn gì thì cũng nhận hậu quả thôi. trời có mắt cả, không phải thích nói gì thì nói đâu, nó giống như cái loại bất hiếu đánh cả lại cha mẹ, ông bà, người nuôi dưỡng mình lớn khôn. Gieo nhân nào gặp quả ấy thôi con ah.

   Xóa
  5. Đảng CSVN là loại lợn chó , cái thứ không có trí khôn, chúng là loại bán nước có gia truyền rồi . Chúng thờ bố chúng là thằng tàu cộng . Chúng bán nước ta cho Tàu , chúng hà hiếp cướp bóc dân ta . Thế hệ cha anh đã đổ xương máu xuống thì công sức bao đời của ông cha, từ thời các vua hùng dựng nước bây giờ đổ xuống sông xuống bể hết thôi . Chúng đã cắt một phần đất ta cho Tàu . Vậy mà những thằng này còn liếm đít đảng thì không biết chúng vô liêm sỉ , vô tổ quốc đến mức nào . Đồ chó .

   Xóa
  6. Mày cần đọc lại nhiều sách, hiểu nhiều hơn về việt nam vì sao mà mất một phần đất cho tàu đi, biết thì bảo là biết, không biết thì ngậm cặc mà nghe đi con. Là một công dân, một con người việt nam chân chính không góp sức mình vào để phục vụ dân tộc, đem tài năng trí tuệ của mình để làm cho đất nước giàu mạnh mới mong có ngày đòi lại những gì mà mình đã mất, đằng này chỉ biết ngồi xó nhà, gặm cục xương rồi sủa bậy thôi. Chí ít cũng đừng làm điều gì làm cho những người biết tiếng việt như chúng tôi xấu hổ vì việt nam lại sinh ra cái thứ chó má như mày. So sánh chó với mày là sỉ nhục loài chó rồi.

   Xóa
  7. Nếu Đảng CSVN bán nước cho Tàu thì bây giờ cái đang tồn tại là cái gì hả, nhà nước gì đây. Ngu thì đừng có tỏ ra nguy hiểm, chính chúng mày bây giờ mới là đang bán nước đấy, vì cái khỉ chó gì mà chúng mày lại có những việc làm như thế chứ. ngày nay Đảng và Nhà nước ta đã và đang đưa nước ta trở nên phát triển hơn, hòa nhập hơn, có thể sánh với các nước trên Thế giới, đời sống của nhân dân cũng được nâng cao hơn, chie có những thằng chó như mày mới không nhận ra được điều đó thôi nhá.

   Xóa
  8. Mấy thằng ngu học nào dám chửi Đảng thế. Đúng là ngu dối hết sức, không có tí kiến thức nào cả. Mẹ chúng mày không có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng thì mày sống được đến ngày hôm nay để ngồi đây nói phét hả. Chúng mày vì tiền mà dám quay lưng lại với chính ông bà, cha mẹ của chúng mày. Thì không đủ tư cách nói chuyện ở đây. Người dân Việt Nam luôn tin tưởng vào sự lanh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

   Xóa
  9. Rất là bất bình với những kiểu bịa đặt, nói xấu nói sai về Bác Hồ, về Đảng, về Nhà nước Việt nam ta. Rõ ràng chúng ta đang sống trong cuộc sống như thế nào,ai cũng có thể nhận ra. Toàn thể người dân Việt Nam, từ cấp chính quyền cho tới người dân, mọi người đều nêu cao tinh thần chống Trung, chúng ta cùng nhau chia sẻ những thông tin vê Trung quốc, cùng nhau nêu cao tinh thần cảnh giác. Vậy cơ sở nào mà nói chúng ta đang bán nước cơ chứ

   Xóa
  10. m giám mở mồm ra nói xấu Đảng, nói xấu chế độ như thế thì m hãy nhìn lại m đi? không có Đảng, không có Bác Hồ, không có những đường lối đúng đắn của Đảng thì liệu giờ đây m có được sinh ra không? ông bà, bố mẹ m có được sống sót hay không? Một người sinh ra, lớn lên và được nuôi dưỡng bởi những hi shinh xương máu của cha ông đã ngã xuống, là sự lãnh đạo tài tình của Đảng trong suốt quá trình chiến tranh giữ nước. Mà cái đó cũng chả cần m phải nói nhiều, cả thế giới đã thừa nhận. chứ những đứa như m thì không đủ trình độ để bàn chuyện này. nói cho cùng thì m cũng chỉ là lũ tay sai cho bọn rận chủ, cho những tổ chức phản động. Nhận tiền rồi cắn càn lung tung mà thôi. chả có tí gì gọi là hiểu biết cả.

   Xóa
  11. Các bạn à nói nhiều với cái loại như thằng danh nặc danh này làm gì các bạn cái loại trẻ trâu miệng còn hôi sữa bày đặt đi làm chính trị ấy mà.Nhìn những gì chúng nói mà xem trong đầu óc nó chất chứa những gì toàn là những thứ bẩn thỉu thôi à cái loại như nó ấy không lao động được thì đi ăn mày người ta còn thương hại chứ đi làm cái việc không khác gì bán nước đó là núp váy bọn phản động để chúng nó cho tiền rồi làm theo chúng nó sai khiến ấy thì không ai người ta thương hại đâu với những cái loại phá hoại ấy người ta chỉ thấy ghét thôi.

   Xóa
 17. Dân tộc ta đã có một lịch sử chống giặc ngoại xâm hào hùng. đó là một lịch sử đáng tự hào của dân tộc ta. từ trước đến nay việt nam chưa bao giờ khuất phục một đất nước nào dù cho nước đó rất hùng mạnh cả. TÔI TỰ HÀO VÌ LÀ NGƯỜI VIỆT NAM

  Trả lờiXóa
 18. nước Việt Nam chưa bao giờ là một nước mạnh nhất.
  Tuy nhiên cũng chưa có quốc gia nào có quân đội hùng mạnh nhất thế giới đánh bại được Việt Nam. Có được điều đó là vì nước ta có tình đoàn kết toàn dân tộc. từ đó tạo nên sức mạnh khổng lồ đánh bại mọi kẻ thù. Chính vì thế đừng bao giờ khinh thường Việt Nam chúng tôi

  Trả lờiXóa
 19. Từ trước tới nay, các cuộc chiến tranh giành độc lập của ông cha ta đều giành thắng lợi vẻ vang nhờ sự mưu trí và sự lãnh đạo tài tình của những người đứng đầu. đồng thời cũng phải kể đến sự đoàn kết nhất trí, anh dũng đấu tranh của nhân dân ta. tất cả những điều trên hội tụ với nhau tạo thành sức mạnh to lớn để chiến thắng kẻ thù.

  Trả lờiXóa
 20. Tôi tự hào là người Việt Nam, được mang dòng máu Việt Nam đối với tôi là một vinh dự. Dòng màu đang chảy trong người tôi là một dòng máu tiên rồng, được thừa hưởng biết bao nhiêu cái hay cái đẹp và lịch sử oai hùng của dân tộc.

  Trả lờiXóa
 21. Những cuộc kháng chiến bảo vệ độc lập chủ quyền của dân tộc từ hàng nghìn năm của đất nước Việt Nam đã tạo thành một truyền thống và nét đẹp của dân tộc Việt Nam. Dân tộc Việt Nam là một dân tộc yêu hòa bình nhưng những lúc cần thiết, người dân Việt Nam cũng quyết đứng lên giành lại những gì là của dân tộc mình.

  Trả lờiXóa
 22. Truyền thống hào hùng của dân tộc mãi mãi khắc sâu trong ý thức của người dân Việt Nam, chúng ta quyết tâm không để cho nhiều kẻ lợi dụng nói xấu Đảng, chính quyền, nhà nước ta.

  Trả lờiXóa
 23. Dưới sự chỉ đạo, dẫn dắt của bác hồ, với tài năng của đại tướng võ nguyên giáp chúng ta đã thực hiện một cuộc nổi dậy, một cuộc chiến đấu thần thánh đem lại hòa bình, độc lập cho dân tộc, thật cảm ơn các thế hệ cha anh đã không tiếc bản thân, sẵn sàng hi sinh để bảo vệ dân tộc

  Trả lờiXóa
 24. Một bọn bán nước , tay sai của Tàu cộng lên tiếng bênh vực đảng cướp . Bọn khốn nạn .

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cái loại ngu dốt, đọc mà hiểu tiếng người đi. Chứ thế thì không thoát khỏi kiếp rận đâu. Chó có đuôi, con người thì phải có ý thức.

   Xóa
  2. ngu thì đừng có tỏ ra nguy hiểm, chúng mày mới là đang bán nước ấy, chó cắn khay còn có người nghe chứ cắn như chúng mày thì chó nó cũng chả thèm nghe, đã ăn cướp lại còn la làng. Mày thích nặc danh thì bố mày cúng nặc danh nhá, hé hé

   Xóa
 25. Chuyện vui giải trí :
  https://www.youtube.com/watch?v=4CyX7OiG6zc

  Trả lờiXóa
 26. like like like cho bài viết rất hay này

  Trả lờiXóa
 27. Đất nước Việt Nam đã trải qua nhiều lần chia cắt đau thương nhưng con người Việt Nam vẫn đồng lòng, kiên trung cùng nhau vượt qua tất cả. Ở đâu dân yêu nước, đoàn kết, đồng lòng thì ở đó chính nghĩa sẽ đánh bại tà đạo

  Trả lờiXóa
 28. Đây là những chiến thắng hào hùng và đầy vẻ vang của dân tộc Việt Nam ta từ thời các vua hùng dựng nước cho đến nay. Dưới sự lãnh đạo của các anh hùng, lãnh tụ của dân tộc cùng với tinh thần yêu nước, đồng lòng đánh đuổi kẻ thù của nhân dân, dân tộc Việt Nam đã đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đánh tan mọi âm mưu của ket thù xâm lược

  Trả lờiXóa
 29. Đất nước ta trải qua biết bao lần bị chia cắt liên miên,có thể là do sự khác biệt giữa các vùng miền, là do sự xâm lược của nước ngoài nhưng cuối cùng đất nước ta vẫn thống nhất, được sống trong hòa bình hạnh phúc. Để có đánh đổi được điều đó đã có rất nhiều những người con của Việt Nam phải ngã xuống. Là thế hệ trẻ sau này chúng ta cần phải sống sao cho xứng đáng với những gì cha anh ta đã để lại

  Trả lờiXóa
 30. Chiến thắng 30/4/1975 là một trong những chiến thắng vĩ đại. đánh dấu bước ngoặt lớn trong lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, 2 miền Nam,Bắc được sum họp một nhà, đánh dấu 1 kỉ nguyên mới của đất nước ta. Là những người con của đất Việt, chúng ta cần phải học tập, tu dưỡng và cống hiến hết mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam thêm giàu mạnh

  Trả lờiXóa
 31. Việt Nam mình chẳng thua ai cả, chỉ là những con người bớt chút thì giờ ra để đi đánh trận, rồi sau đấy tiếp tục gầy dựng đất nước. Nói đúng ra, chúng ta chẳng kém ai, người Việt Nam có chất xám, có tài năng, có phẩm chất, có đức độ, ra thế giới, luôn tạo được một vị thế riêng cho mình. Lí do để tự hào về một dân tộc Việt Nam hẳn có thừa, nhưng cứ khư khư tự hào, mà không làm gì, thì chỉ hoài công.

  Trả lờiXóa
 32. Clip khôi hài nhất trong năm :
  https://www.youtube.com/watch?v=4CyX7OiG6zc

  Trả lờiXóa
 33. chúng ta may mắn được sinh ra và lớn lên trong hòa bình, không chiến tranh. Chúng ta được ăn no mặc ấm, được học tập phát triển, được sánh bước cùng các cường quốc năm châu. Vậy cho nên chúng ta trước hết cần phải tự hào về quá khứ đấu tranh kiên cường bất khuất của quân dân ta, sau đó cần phải phát huy tiếp tinh thần yêu nước, lòng quả cảm và cố gắng học tập phát triển bản thân xây dựng đất nước

  Trả lờiXóa
 34. Còn rất nhiều rất những cuộc chiến hào hùng của dân tộc mà tác giả chưa kể hết được. Nhìn lại những cuộc chiến đó, tôi càng tự hào tôi là người Việt Nam. Tôi càng có niềm tin vào con đường mà chủ tịch Hồ chí Minh đã lựa chọn cho chúng ta, vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam hiện nay

  Trả lờiXóa
 35. đất nước ta đã trải qua biết bao nhiêu những cuộc kháng chiến trường kỳ và lâu dài nhưng mục đích chính và luôn là khát vọng của nhân dân đó là thống nhất đất nước, ai cũng được tự do và được những nhu cầu thiết yếu của người dân, những cuộc chiến đó thể hiện tinh thần yêu nước và tinh thần đoàn kết của nhân dân ta trong những chặng đường kháng chiến chống lại giặc ngoại xâm.

  Trả lờiXóa
 36. tình thần yêu nước của nhân dân ta thật là nồng nàn và mãnh liệt, nó có đập tan mọi sức mạnh của kẻ thù vàn làm cho bọn chúng nhận được những thất bại trở về mà thôi, từ xa xưa cho đến bây giờ nhân dân ta luôn đồng lòng để chống lại giặc ngoại xâm với mục đích chính đó là giành lại nền độc lập tự do và hạnh phúc của nhân dân và đất nước ta, tinh thần yêu nước đó sẽ còn mãi cháy trong lòng mỗi người dân Việt.

  Trả lờiXóa
 37. cuộc chiến nào cũng cam go, cuộc chiến nào cũng vất vả khó khăn gian khổ nhưng trong cuộc chiến nào chúng ta cũng giành chiến thắng, đó là một điều tất yếu nếu biết rằng, nhân dân việt nam ở mọi thế hệ đều sẵn sàng hi sinh, chịu đựng khó khăn gian khổ để đánh đuổi ngoại xâm

  Trả lờiXóa
 38. sự thật của lịch sử đã luôn khẳng định rằng đất nước Việt Nam và nhân dân Việt Nam luôn có những tinh thần quật khởi và có một lòng yêu nước đến nồng nàn và có lòng tự tôn dân tộc cao độ, thà chịu hy sinh chứ không thể để cho những kẻ xâm lăng chà đạp lên dân tộc, lên nước nhà. còn những kẻ đã phủ nhận lịch sử của dân tộc Việt Nam thì đó là những kẻ bán nước, đang tiếp tay cho bọn phản nước thì có, và những kẻ đó thì không bao giờ có kết cục tốt đẹp cả.

  Trả lờiXóa
 39. ở mỗi giai đoạn lịch sử khác nhau của hàng ngàn năm lịch sử việt nam đều phải chống chọi với những thế lực ngoại xâm khác nhau, và đó đều là những kẻ thù có sức mạnh hàng đầu thế giới, tuy nhiên lần lượt chúng đều bị nhân dân việt nam lần lượt đánh bại, đó chính là tinh thần và sức mạnh của dân tộc việt nam

  Trả lờiXóa
 40. có rất nhiều cuộc chiến đã xảy ra ở việt nam trong hàng ngàn năm lịch sử, tất nhiên chiến tranh là kinh khủng, là đau thương, là mất mát tuy nhiên xét trên một khía cạnh khác nó cũng là bằng chứng lịch sử hùng hồn để minh chứng cho tinh thần yêu nước, tinh thần đoàn kết và sức mạnh của dân tộc việt nam,

  Trả lờiXóa
 41. đất nước ta dù cho bánh xe lịch sử có chạy như thế nào dù cho bao thế lực thù địch có âm mưu chia cắt nước ta như thế nào thì dân tộc Việt Nam ta vẫn đứng vững, non sông vẫn thu về một mối, đất nước luôn được thống nhất, anh em sum họp một nhà. đất nước ta mãi mãi tiến lên, kiên cường bất khuất, và hùng mạnh!

  Trả lờiXóa
 42. nói chung xuyên suốt lịch sử hình thành và phát triển hàng ngàn năm lịch sử của đất nước việt nam đã trải qua rất nhiêu cuộc chiến khác nhau, có thể nói dân tộc việt nam đã quá quen với việc giành chiến thắng trong các cuộc chiến bảo vệ tổ quốc, vì vậy đừng có kẻ nào có ý định xâm lược việt nam cả

  Trả lờiXóa
 43. các cuộc chiến diễn ra ở việt nam là rất nhiều và thường là các cuộc chiến lớn và gây hậu quả rất nghiêm trọng, điều đó ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển của đất nước ta, nhân dân ta cần ý thức được điều đó để có trách nhiệm và sự nỗ lực hơn nữa để cống hiến, xây dựng cho đất nước ngày càng giàu mạnh

  Trả lờiXóa
 44. không ai muốn chiến tranh, nhân dân việt nam cũng vậy, nhưng hơn ai hết nhân dân việt nam ý thức được tinh thần dân tộc, chủ quyền đất nước cũng như giá trị không thể đong đếm của độc lập tự do, vì vậy người dân việt nam trước kia, bây giờ và cả mai sau cũng sẵn sàng hi sinh tất cả để bảo vệ tổ quốc

  Trả lờiXóa
 45. Đất nước ta từ xa xưa luôn luôn bị các thế lực thù địch và các quốc gia khác xâm chiếm những cha ông ta không bao giờ chịu khuất phục trước bất kì thế lực nào cả. Cha ông ta đã luôn luôn anh dũng hiên ngang bất khuất để chiến đấu thà hi sinh chứ không hề chịu mất nước. Đây là một trong những truyền thống quý báu và tốt đẹp của dân tộc ta và nó sẽ luôn luôn được gìn giữ phát huy.

  Trả lờiXóa
 46. việt nam là một quốc gia phải trải qua rất nhiều cuộc chiến tranh trong quá khứ, lịch sử về những cuộc chiến là một phần chói lọi trong lịch sử hào hùng của đất nước việt nam, vì vây người dân việt nam cần có trách nhiệm tìm hiểu kỹ hơn và ghi nhớ bản chất của những cuộc chiến đó, từ đó luôn hướng về dân tộc với tinh thần uống nước nhớ nguồn

  Trả lờiXóa
 47. Đây chính là một trong những truyền thống quý báu và tốt đẹp của nhân dân ta và nó sẽ là một nguồn để tiếp thêm sức mạnh cho nhân dân ta trước những các thế lực thù địch và các quốc gia có ý định xâm chiếm hay phá hoại đất nước ta. Nhân dân ta sẽ luôn luôn gìn giữ và phát huy những truyền thống tốt đẹp này không để cho nó có thể mai một đi.

  Trả lờiXóa
 48. Nặc danh thân mến!
  Tôi không biết bạn có hận thù, ghét bỏ gì Đảng Cộng sản và bạn đang hướng đến điều gì đằng sau những lời chưởi bậy kiểu "cắn càn" như vậy. Ông bà ta từng dạy: Con không chê cha mẹ nghèo hèn...Dù bạn đang sống trên đất nước Việt Nam hay ở một nơi xa ở một phương trời nào nhưng đã là người Việt Nam chân chính thì phải hiểu rằng, Đảng Cộng sản chính là nhân tố hàng đầu làm nên cuộc sống hòa bình và hạnh phúc ngày hôm nay. Nếu không có sự sáng suốt của chính đảng này liệu con người như bạn có còn thời gian để ngồi chưởi rủa một cách vô lối vậy không. Tôi nghĩ rằng, thay vì được ngồi chưởi rủa chắc bạn cũng đang theo bước tiền nhân để trở thành những Ích Tắc, Chiêu Thống ngày xưa khi "đưa voi về dày mả tổ" rồi. Hi vọng những lời phát ngôn của bạn sẽ cẩn thận và sáng suốt hơn. Những lời sàm ngôn sẽ khiến bạn trở thành một con người "vô tăm tích" theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

  Trả lờiXóa
 49. trải qua rất nhiều cuộc chiến, nhân dân việt nam hiểu rõ hơn ai hết sự khốc liệt của chiến tranh, nhân dân việt nam căm ghét chiến tranh nhưng sẽ sẵn sàng hi sinh tất cả để bảo vệ đất nước, đó là điều hợp lý, không có gì mâu thuẫn cả, vì vậy đất nước việt nam sẽ không bao giờ e ngại trước bất kỳ một thế lực nào, đất nước việt nam sẽ mãi trường tồn và phát triển

  Trả lờiXóa
 50. những người dân hiện nay cơ bản biết nhiều thông tin về các cuộc kháng chiến chống mỹ và pháp, đó là một điều dễ hiểu bởi đó là những cuộc chiến diễn ra gần đây, tuy nhiên thực chất thì quốc gia phương bắc mới là kẻ vẫn thường xuyên có hành động xâm lược chúng ta trong suốt chiều dài hàng ngàn năm lịch sử, chúng ta phải luôn ghi nhớ rõ điều đó

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. đúng là không bao giờ được mất cảnh giác với "người anh em" phương bắc được, nếu không sẽ phải chịu một cái giá rất đắt, không nói đâu xa hiện tại vấn đề biển đông đang hết sức căng thẳng và nóng hổi cũng chỉ vì ông bạn này, không thừa khi luôn đề cao cảnh giác cho dù tình hình có vẻ yên bình đi chăng nữa

   Xóa
 51. lịch sử người Việt chúng ta có những cuộc kháng chiến hào hùng thống nhất đất nước. Trong các cuộc chiến đó chẳng có cuộc chiến nào giễ giàng mà không phải đổ máu. Trước bọn xâm lăng chúng ta phải đoàn kết đồng lòng, hợp sức dân đánh đuổi bọn chúng giành lại độc lập tự do mà hiện nay còn 1 số người dân phủ nhận lịch sử có hành động sai trái đi ngược lợi ích toàn dân tộc, chống phá nhà nước.

  Trả lờiXóa
 52. cần phải giáo dục cho nhân dân hiểu biết kỹ hơn về lích sử cũng như các cuộc kháng chiến hào hùng của dân tộc ta, có như thế mọi người mới thấy được truyền thống hào hùng của cha ông cũng như những khó khăn gian khổ mà các thé hệ đi trước đã phải chịu đựng, từ đó nâng cao trách nhiệm với bản thân, với quê hương, với dân tộc

  Trả lờiXóa
 53. Dân tộc Việt Nam đã trải qua biết bao nhiêu cuộc chiến tranh kháng chiến chống lại sự xâm lược đô hộ của giặc ngoại xâm. Tất cả các cuộc kháng chiến đều đổ máu xương của biết bao nhiêu anh hùng dân tộc, chúng ta phải tự hào vì quá khứ hào hùng đó. Chúng ta cũng phải phát huy tinh thần dân tộc hào hùng của dân tộc ta cùng nhau xây dựng tổ quốc phát triển giàu đẹp

  Trả lờiXóa
 54. trong các chiến thắng mọi chiến thắng đều vinh quang, trong các vinh quang đó chiến thắng công cuộc thống nhất đất nước có lẽ là Vinh quang nhất, rực rỡ nhất. Người Việt ta trong lịch sử nhiều bị các nước mạnh xâm lăng và nước ta đã đoàn kết chống lại giặc ngoại xâm đem lại độc lập dân tộc. nước ta có bề dày lịch sử chống giặc ngoại xâm chúng ta tự hào về người Việt

  Trả lờiXóa
 55. có được đất nước việt nam giàu mạnh như ngày hôm nay chúng ta cần phải ghi nhớ công lao của các thế hệ cha ông đi trước, nhờ có sự hi sinh của các bậc tiền bội mà chúng ta mới có ngày hôm nay, do vậy chúng ta phải có trách nhiệm hơn với quê hương, với đất nước để tiếp bước truyền thống anh hùng của các thế hệ đi trước

  Trả lờiXóa
 56. cảm ơn các anh hùng đã đổ xuống để có thống nhất đất nước hôm nay, chúng ta cần có những nhận thức rằng bài học xương máu mà ông cha ta đã cống hiến để thống nhất đất nước chúng ta cần phải trân trọng và giữ gìn

  Trả lờiXóa
 57. Đất nước ta đã trải qua biết bao nhiêu thăng trầm của lịch sử. Lịch sử đã chứng kiến những chiến công hiển hách của dân tộc ta. Đất nước ta từ xa xưa đã phải chịu nạn xâm lược của các nước lớn. Song với tinh thần bất khuất, lòng yêu nước nồng nàn. Tất cả đã giúp cho chúng ta vượt qua những khó khăn, đánh bại những đế quốc sừng sỏ nhất.

  Trả lờiXóa
 58. chiến tranh đã lùi xa được mấy chục năm, nhưng cho đến ngày nay, những vấn đề vẫn còn là thời sự vì có những thế lực ngầm vẫn nuôi dưỡng và hâm nóng mối hận thù giữa hai anh em cùng một mái nhà Việt Nam của chúng ta. những âm mưu, thủ đoạn nhằm lật đổ chính quyền, chia rẽ sự đoàn kết dân tộc, những thủ đoạn đó đã không ít lần đặt an ninh quốc gia của chúng ta vào những tình huống báo động. Nhưng với sự tài tình của lực lượng an ninh nước ta, những chính sách vô cùng hợp lý của Đảng, của nhà nước. Cùng với đó là sự tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, của chế độ. Tinh thần dân tộc, sự đoàn kết và tinh thần yêu nước luôn được giữ vững. khi mà dân, Đảng cùng lòng thì không gì là không thể cả.

  Trả lờiXóa
 59. Có thể thấy đất nước ta đã phải trải qua rất nhiều cuộc đấu tranh chống lại các thế lực thù địch quân xâm lược có ý muốn xâm chiếm đất nước ta dân tộc ta. Và hiện nay chúng ta dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản và nhà nước Việt Nam đất nước ta ngày càng phát triển hơn nữa. Mọi người hãy luôn tin tưởng và ủng hộ giúp đỡ cho Đảng, nhà nước ta để cùng nhau xây dựng đất nước ta phát triển.

  Trả lờiXóa
 60. Đất nước ta tuy rằng hiện nay đang sống trong hòa bình ổn định những chúng ta không được lơ là mất cảnh giác bởi vì các thế lực thù địch và bọn phản động vẫn luôn luôn tìm đủ mọi cách mọi thủ đoạn để có thể chống phá, phá hoại ta mọi lúc mọi nơi. Vì thế dù trong bất kì hoàn cảnh nào ta cũng cần phải có sự cảnh giác và những biện pháp kế hoạch cho hợp lí để không để xảy ra những hậu quả đáng tiếc.

  Trả lờiXóa
 61. có một thông tin làm tôi bây giờ mới biết đến, và hết sức ngỡ ngàng trước thông tin đó, đó là Ngô Đình Diệm là một kẻ cuồng tí, một tay chân của Mĩ - vatican, ai cũng biết, chỉ có một nước cso 100% dân theo đạo thì mới có người cầm quyền là đạo giáo, mà trong khi đó ở Việt Nam lúc bấy giờ chỉ có một bộ phận rất nhỏ những người theo đạo giáo mà thôi, điều này chứng tỏ chính quyền Sài Gòn lúc bấy giờ là bất minh về lí lịch và đều là tay sai cảu Mĩ mà thôi.

  Trả lờiXóa
 62. cách đây mấy hôm tôi có đọc một bài vết ở trang anhbasam04.blogspot.com do Sàm nói về cuộc chiến 1954-1975, theo Sàm thì cuộc chiến nói thì hắn cho rằng cuộc chiến này là cuộc NỘI CHIẾN chứ không phải là cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, nhưng khi đọc bài này, tôi thấy luận điệu đó sai hoàn toàn về bản chất và lí luận, vì chính quyền Ngô Đình DIệm là tay sai cảu Mĩ- vatican, là quân cờ bù nhìn của chính phủ Mĩ và thực chất là Mĩ là người cầm quyền ở Miền Nam Việt Nam mà thôi.

  Trả lờiXóa
 63. phải nói rằng ,không có một nước nào trên thế giới lại có bề dày truyền thống về chống giặc ngoại xâm như Việt Nam, một nước nhỏ bé nhưng mà phải chịu rất nhiều sống gió. Vậy mà , khi gành được độc lập tự do rồi, vẫn có những kẻ, vì ảo mọng chính trị của mình, vì cái ảo tưởng mơ hồ mà làm những việc làm ảnh hưởng đến sự sống còn của tổ quốc, những kẻ như thế có thể kể như là : VY,Uyên, Nhân, Quân,Vũ,.....

  Trả lờiXóa
 64. Lịch sử Việt Nam đã chứng kiến những cuộc chiến anh hùng, kiên cường của Đảng và nhân dân Việt Nam trước kẻ thù xâm lăng. Chúng ta đã trải qua những cuộc chiến anh hùng. Đã chiến thắng những nước hùng mạnh nhất thế giới. Đem lại cuộc sống bình yên hạnh phúc cho nhân dân.

  Trả lờiXóa
 65. Điểm lại lịch sử của nước Việt Nam ta hẳn ai cũng rất tự hào với niềm kiêu hãnh, với những tài năng trí tuệ vượt bậc, cùng với những sự hi sinh anh dũng... chúng ta đã trải qua biết bao lần đất nước bị chia cắt có thể là do sự khác biệt giữa các vùng miền, là do sự xâm lược của nước ngoài nhưng cuối cùng đất nước ta vẫn thống nhất, được sống trong hòa bình hạnh phúc, chúng ta càng biết ơn với ông cha ta.

  Trả lờiXóa
 66. Các cuộc chiến này là những chiến thắng hào hùng và đầy vẻ vang của dân tộc Việt Nam ta từ thời các vua hùng dựng nước cho đến nay. Dưới sự lãnh đạo của các anh hùng, lãnh tụ của dân tộc cùng với tinh thần yêu nước, đồng lòng đánh đuổi kẻ thù của nhân dân, dân tộc Việt Nam đã đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đánh tan mọi âm mưu của kẻ thù xâm lược của các thế lực thù địch.

  Trả lờiXóa
 67. Trong lịch sử thì đất nước ta đã trải qua biết bao nhiêu những cuộc kháng chiến trường kỳ và lâu dài nhưng mục đích chính và luôn là khát vọng của nhân dân đó là thống nhất đất nước, ai cũng được tự do và được những nhu cầu thiết yếu của người dân, những cuộc chiến đó thể hiện tinh thần yêu nước và tinh thần đoàn kết của nhân dân ta trong những chặng đường kháng chiến chống lại giặc ngoại xâm.

  Trả lờiXóa
 68. Những cuộc kháng chiến bảo vệ độc lập chủ quyền của dân tộc từ hàng nghìn năm của đất nước Việt Nam đã tạo thành một truyền thống và nét đẹp của dân tộc Việt Nam. Dân tộc Việt Nam là một dân tộc yêu hòa bình nhưng những lúc cần thiết, người dân Việt Nam cũng quyết đứng lên giành lại những gì là của dân tộc mình.những điều này thể hiện được sự đoàn kết của dân tộc Việt Nam và đây là một điều đáng tự hào.

  Trả lờiXóa
 69. Trong suốt chiều dài 4000 năm lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam ta, chúng ta đã đánh thắng không biết bao nhiêu kẻ thù hùng mạnh để bảo vệ sự độc lập chủ quyền và thống nhất của đất nước mình. Và đầu thế kỷ XX chúng ta đã làm cho cả thế giới phải khâm phục khi đánh bại 2 đế quốc thực dân hùng mạnh nhất. Lịch sử vẻ vang của dân tộc sẽ còn được viết tiếp...

  Trả lờiXóa
 70. It is perfect time to make some plans for the future
  and it's time to be happy. I have read this post and if I could I want to suggest you few interesting things or suggestions. Maybe you could write next articles referring to this article. I want to read more things about it!

  my web blog - click here

  Trả lờiXóa

Proudly Powered by Blogger.