THÔNG TIN

Bài viết
Bình luận

ONLINE

Free Global Counter

TRUY CẬP

ALEXA

20 tháng 11 2013

CƠ CHẾ PHÒNG NGỪA TỪ ĐẢNG

by An Chiến  |  at  20.11.13

"Tại sao nhà nước phải sợ Diễn đàn Xã hội dân sự mà phải báo động các cấp từ trên xuống dưới phải học tập?" - bài viết phần nào thể hiện sự ngây ngô và khó hiểu của người viết. Thực tế cho thấy, các các chính đảng trên thế giới, kể cả Đảng của Chủ nghĩa tư bản hay Đảng Cộng sản ngoài việc vận động, cử những đảng viên của mình tham gia vào công tác quản lý, điều hành nhà nước thì họ còn có vô số những nhiệm vụ bên trong nội bộ mình. Một chính đảng muốn bền vững lâu dài và có sức mạnh trên thực tế thì công tác bảo vệ nội bộ, tự bảo vệ mình đóng một vai trò cực kỳ quan trọng. Hiệu quả của công tác này quyết định sự tồn vong, thịnh vượng hay suy vong của một tổ chức. Nó phần nào phản ánh đúng quy luật khách quan bởi thực tế cho thấy muốn đối phó với những nguy cơ, khó khăn từ bên ngoài thì trước hết bên trong mình phải thực sự mạnh. Nếu không mạnh thì ngay cả việc điều hành, quán xuyến công tác nội bộ còn khó khăn chứ chưa nói đến việc giành thắng lợi và thể hiện sức mạnh ra bên ngoài. 
Hình ảnh minh họa về Diễn đàn xã hội dân sự. 
Chúng ta đang sống trong một chế độ mà Đảng Cộng sản lãnh đạo Nhà nước và xã hội (Điều này được phản ánh trong Hiến pháp - đạo luật gốc và cơ bản của Nhà nước CHXHCN Việt Nam) và cũng không cần quan tâm những tác động của cái trào lưu, diễn đàn "Xã Hội Dân Sự" tới đâu đối với người dân. Chỉ cần hiểu rằng, việc phát triển và lan rộng trào lưu này sẽ không có lợi trong việc đảm bảo sức mạnh của Chính đang và đối với Việt Nam thì vô hình nó còn ảnh hưởng đến sức mạnh của Nhà nước. Và trên thực tế thì Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhận ra được nguy cơ từ những diễn đàn chính trị kiểu này trong một bài viết mang tính cảnh báo: "Thời gian gần đây, các thế lực thù địch và các đối tượng cơ hội chính trị đã khởi xướng cái gọi là "Diễn đàn xã hội dân sự", với việc cho công bố trên Internet "Tuyên bố về thực thi quyền dân sự và chính trị", qua đó kêu gọi mọi người hưởng ứng, ký tên ủng hộ "Tuyên bố" để gửi lên lãnh đạo Đảng và Nhà nước đòi "chuyển đổi thể chế chính trị của nước ta". Đây là một phần nằm trong âm mưu lâu dài của thế lực thù địch, nhằm thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ ta, xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt nam, thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập ở Việt nam."

Có thể xem diễn đàn này là nơi hình thành, tập hợp nên một tổ chức đối lập với hoạt động, đường hướng của Đảng Cộng sản hiện nay. Trong trường hợp nhận biết được những nguy cơ hiện hữu này, Ban Tuyên giáo Trung Ương - một Ban của Đảng sẽ đứng ra làm những công tác ban đầu theo chức năng, nhiệm vụ của mình. Cho nên, việc Ban Tuyên giáo Trung ương "chỉ thị cho các cấp ủy gấp rút tổ chức học tập nội bộ về sự ra đời của Diễn đàn Xã hội dân sự" và việc ra đời những nội dung như "Cảnh giác, đấu tranh, không tham gia diễn đàn có quan điểm sai trái và thù địch" là chuyện hết sức bình thường, hợp quy luật khách quan. Chính vì vậy, những yêu cầu kiểu như: "Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy chi bộ cần đề cao trách nhiệm của mình trong việc tuyên truyền, nhắc nhở để cán bộ, đảng viên và nhân dân thuộc phạm vi lãnh đạo của mình thấy rõ âm mưu, thủ đoạn của các thể lực thù địch, đối tượng cơ hội chính trị thông qua sử dụng Internet, mạng xã hội, blog cá nhân để chống phá Đảng và Nhà nước ta. Đồng thời kiểm tra, kiểm soát, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân không ký tên ủng hộ, và tham gia cái gọi là "Diễn đàn xã hội dân sự". Đối với những nơi phát hiện có người ký tên ủng hộ, tham gia "Diễn đàn xã hội dân sự" cần có biện pháp phù hợp, kịp thời để vận động, thuyết phục, hoặc tác động đến gia đình, người thân làm cho họ thấy việc làm sai trái của mình, từ đó tẩy chay, không tham gia vào "Diễn đàn xã hội dân sự" phần nào thể hiện đúng quy luật hoạt động, vận hành của Đảng, nhất là những việc cần kíp thực hiện trong công tác bảo vệ nội bộ hiện nay. 

An Chiến

3 nhận xét:

  1. Đảng và nhà nước ta cần có các biện pháp phù hợp để đối phó và đấu tranh lại những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Mỗi một người dân cũng cần nâng cao sự hiểu biết của mình để cùng góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào công cuộc đấu tranh chống lại những luận điệu tuyên truyền của các thế lực thù dịch của nước ta và bọn phản động.

    Trả lờiXóa
  2. các tài liệu tuyên truyền phản động tập trung xuyên tạc đường lối, quan điểm, lý luận đổi mới của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước ta; kích động gây mâu thuẫn nội bộ, tạo sự mơ hồ, hoang mang, dao động trong các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với đội ngũ cán bộ chủ chốt của hệ thống chính trị, các giới trí thức, thanh niên, sinh viên, học sinh và đồng bào các dân tộc thiểu số, nhằm mục đích thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”,chúng ta cần có những biện pháp phù hợp để đưa đảng ta phát triển hơn nữa tránh sự xâm hại của mọi thế lực thù địch

    Trả lờiXóa
  3. Gần đây đã xuất hiện một số trí thức, học sinh, sinh viên, thiếu lòng tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và công cuộc đổi mới do Đảng lãnh đạo, nhận thức hạn chế về âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, viết bài trên blog, tán phát trên các mạng phản động nước ngoài những bài viết đề cao quan điểm "dân chủ tư sản", nói xấu chế độ, vu cáo, nói xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước.đó là điều mà chúng ta cảm thấy xấu hổ nhất khi mà đảng là nơi khởi đầu nguồn chính trị cho giới trẻ,ai đi học lên cũng học đc đường lối chính sách của đảng,vì vậy chúng ta tích cực nâng cao tầm hiều quả giáo dục học sinh sinh viên khi đang ngồi ở ghế nhà trường

    Trả lờiXóa

Proudly Powered by Blogger.