THÔNG TIN

Bài viết
Bình luận

ONLINE

Free Global Counter

TRUY CẬP

ALEXA

29 tháng 11 2013

NHỮNG ĐÁNH GIÁ SAI LẦM CỦA JONNATHAN LONDON

by Unknown  |  at  29.11.13

Được biết Jonnathan London là giáo sư kinh tế chính trị học về Việt Nam, là một người có nhiều nghiên cứu và nhiều năm sống ở các nước Châu Á. Tuy nhiên những đánh giá của ông đối với các sự kiện chính trị xã hội Việt Nam luôn có sự không thỏa đáng và dường như gắn liền với một âm mưu nào đó chống Việt Nam. Lần này cũng vậy, Giáo sư Jonnathan London đã có những bình luận hoàn toàn sai lầm mang tính cá nhân xung quanh kết quả của phiên bỏ phiếu thông qua Hiến Pháp mới hôm 28 tháng 11 của Quốc hội Việt Nam vừa qua.
Theo tôi sai lầm thứ nhất của Jonnathan London đó là cho rằng “Hiến Pháp không có tính thời sự” và “Quốc hội là cơ quan được Đảng Cộng sản Việt Nam lập ra”. Điều này làm tôi nghi ngờ về kiến thức chính trị của Ông Jonnathan London. Sửa đổi Hiến Pháp là việc làm cần thiết để đáp ứng với nhu cầu phát triển của đất nước. Và quá trình sửa đổi Hiến Pháp ở Việt Nam đã được đông đảo nhân dân cả nước theo dõi. Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến Pháp đã lấy ý kiến đông đảo nhân dân trong cả nước. Rõ ràng đây là một việc cấp bách và thời sự, đáp ứng ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Còn Quốc Hội Việt Nam là cơ quan quyền lực cao nhất có quyền lập pháp, do nhân dân bầu cử tạo ra. Ông Jonnathan London đã vu vạ rằng “Quốc Hội là do Đảng lập ra”, chứng tỏ ông Jonnathan London đã không hiểu về nền chính trị Việt Nam. Nhân dân có quyền lựa chọn đại biểu Quốc hội mà mình tin tưởng để đại diện cho ý chí và nguyện vọng của họ. Đảng không can thiệp vào quá trình bầu cử cũng như không bao giờ can thiệp vào công việc của Quốc hội. Sự thật là trong Quốc hội có những người không phải là đảng viên. 

Sai lầm thứ hai mà ông Jonnathan mắc phải khi ông cho rằng “ý nghĩa lịch sử của Hiến pháp sửa đổi hôm nay không đáng kể” và thậm chí ông còn có kiểu quy kết rằng kết quả bỏ phiếu chiếm tỉ lệ 97% ở Việt Nam gần giống với Bắc Hàn. Tôi nghĩ một nhà nghiên cứu về chính trị của các nước cẩn trọng và khách quan sẽ không bao giờ có những nhận định chủ quan, thiếu căn cứ như vậy. Theo bản thân tôi, ý nghĩa lịch sử của bản Hiến pháp mới này là rất là điều không phải bàn cãi. Nó mở ra một giai đoạn mới để đất nước phát triển. Bởi mối quan hệ giữa pháp luật và sự phát triển của một nước là mối quan hệ giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng. Pháp luật sinh ra bởi nhu cầu điều chỉnh xã hội, trong khi đó Hiến pháp là đạo luật cao nhất của một Nhà nước. Hiến Pháp có ảnh hưởng lớn lao nhất đối với sự tiến bộ hay lạc hậu của một Quốc gia. Việt Nam đã thu được những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới đất nước, nay cần một bản Hiến Pháp mới để đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước. Bản Hiến Pháp mới tiến bộ sẽ tác động trở lại để đưa đất nước phát triển vượt bậc hơn nữa. Còn sự quy kết của ông Jonnathan London cho rằng Việt Nam giống với tình trạng Bắc Hàn là muốn ám chỉ rằng Triều Tiên và Việt Nam cùng là độc tài. Ở đây, sai lầm của Jonnathan London là không nhìn nhận khách quan, toàn diện vấn đề. Việt Nam với chế độ chính trị XHCN, Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Đảng lãnh đạo đất nước bởi sự tất yếu của lịch sử, Đảng lãnh đạo đất nước bằng cương lĩnh của Đảng. Nhà nước đảm nhiệm vai trò quản lý đất nước bằng luật pháp. Nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua giám sát các cán bộ, Đảng viên, giám sát quá trình điều hành đất nước của Bộ máy công quyền. Bản thân việc nhân dân đóng góp ý kiến vào sự thảo sửa đổi Hiến Pháp cho thấy quyền làm chủ của nhân dân trong quá trình lập pháp. Việt Nam và Triều Tiên có mô hình phát triển khác nhau hoàn toàn, không nên có sự quy chụp rằng Việt Nam và Triều Tiên là giống nhau. Triều Tiên hiện nay là chế độ gia đình trị của nhà họ Kim, còn Việt Nam chẳng bao giờ như thế. Những cá nhân nào có năng lực, phẩm chất đạo đức thì sẽ lên làm lãnh đạo. 

Ông Jonnathan còn rất sai lầm khi cho rằng “nhiều giới đón nhận bản Hiến Pháp mới với sự thất vọng”. Ông cho rằng quá trình xây dựng Hiến Pháp thiếu đi sự phản biện, tranh luận nghị trường như các nước phương Tây mặc dù có chút ít. Tôi nghĩ rằng Hiến Pháp của Việt Nam không bao giờ giống với bản Hiến Pháp của bất cứ nước nào. Quá trình sửa đổi Hiến Pháp nói riêng và quá trình xây dựng luật pháp nói chung ở Việt Nam phải làm sao đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân cũng như đảm bảo các yếu tố về An ninh-Quốc phòng…Luật pháp Việt Nam phải phục vụ đắc lực cho quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam. Việt Nam không cần thiết phải học đòi răm rắp theo cách sửa đổi luật pháp của bất cứ nước nào mà chỉ học hỏi những điểm tiến bộ, có thể áp dụng phù hợp với tình hình Việt Nam. Bản Hiến Pháp mới vừa rồi đã được sự đồng ý của đông đảo quần chúng nhân dân, được đưa ra tranh luận ở Quốc hội và lấy ý kiến đồng ý của Đại biểu Quốc hội chứng tỏ đây là một bản Hiến Pháp tiến bộ. Điều quan trọng nhất là phục vụ lợi ích của đa số nhân dân bởi “quan nhất thời, dân vạn đại”. 

Chung quy lại, tôi nghĩ những lời nói, bài viết kiểu ăn theo để vu khống Việt Nam thiếu tự do dân chủ của ông Jonnathan London chỉ làm hạ bệ mất uy tín và danh dự của ông mà thôi. Việt Nam vẫn phát triển, Việt Nam vẫn là thành viên của Hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc. Quan trọng hơn cả là bản Hiến Pháp mới của Việt Nam đã được sự đồng ý của đa số quần chúng nhân dân và đạt được sự đồng thuận cao trong Quốc hội. 

Rise Up

3 nhận xét:

  1. đứng ngoài mà nhìn vào thì cũng như đến trước nhà hàng xóm mà phán tivi đẹp!!

    Trả lờiXóa
  2. Không biết kiến thức chính trị của ông Jonnathan như thế nào.Nhưng với những phát biểu và đánh giá kia của ông thì đã biết rõ được kiến thức của ông nó hạn hẹp thế nào rồi.Ông có biết trước khi được quốc hội thông qua thì Hiến Pháp đã được đưa ra lấy ý kiến của đông đảo quần chúng nhân dân không.Hiến pháp chính là ý Đảng,lòng dân.Vậy nên ông đừng có tỏ vẻ là người hiểu biết nữa.Luận điệu xuyên tạc kia của ông không thay đổi được gì đâu.

    Trả lờiXóa
  3. Đã không biết gì thì đừng có nói nữa ông Jonnathan ạ.Những lời nói và phát biểu của ông đã cho thấy trình độ và kiến thức của ông đang ở đâu rồi.Nói ra mà để người khác cười cho như vậy mà không thấy nhục nhã sao.Hiến pháp chính là sự kết tinh của trí tuệ Việt Nam.Nó sẽ mang lại sự phát triển và thay đổi theo hướng tích cực cho đất nước.Vậy nên việc quốc hội thông qua hiến pháp là một sự kiện quan trọng và hợp với lòng dân.Việt nam sẽ phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

    Trả lờiXóa

Proudly Powered by Blogger.