THÔNG TIN

Bài viết
Bình luận

ONLINE

Free Global Counter

TRUY CẬP

ALEXA

19 tháng 4 2015

NGHIÊM CẤM LỢI DỤNG DIỄN ĐÀN XUYÊN TẠC SỰ THẬT

by An Chiến  |  at  19.4.15

Thủ tướng đồng ý thí điểm tổ chức diễn đàn khoa học chuyên nghiệp của trí thức khi tham gia hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội...


Quyết định của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, diễn đàn khoa học chuyên nghiệp hoạt động trên nguyên tắc bảo đảm tính khoa học, trung thực, khách quan và nhân văn, đóng góp tích cực cho sự phát triển đất nước, bảo vệ lợi ích của quốc gia và tuân thủ luật pháp Việt Nam.

Bên cạnh đó, bảo đảm tính dân chủ, bình đẳng, công khai, không áp đặt ý kiến cá nhân hoặc quy chụp về mặt tư tưởng, quan điểm khi tham gia diễn đàn; bảo đảm không vì mục đích lợi nhuận trong hoạt động của diễn đàn.

Theo quyết định, việc tổ chức Diễn đàn khoa học chuyên nghiệp phải đáp ứng 3 điều kiện:

Một là, cơ quan, tổ chức được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ thí điểm tổ chức diễn đàn khoa học chuyên nghiệp.

Hai là, có quy chế tổ chức và hoạt động của Diễn đàn khoa học chuyên nghiệp do người đứng đầu cơ quan, tổ chức ban hành, trong đó xác định rõ: Tên gọi, mục đích, nội dung, kế hoạch hoạt động, cơ chế quản lý và tự chịu trách nhiệm về hoạt động của diễn đàn do mình tổ chức.

Ba là, có khả năng tập hợp đội ngũ trí thức có trình độ chuyên môn phù hợp với các lĩnh vực hoạt động của diễn đàn.
Thủ tướng trao đổi với các chuyên gia. Ảnh: Chinhphu.vn

Quyền của tổ chức, cá nhân tham gia diễn đàn

Tổ chức, cá nhân tham gia diễn đàn được phát biểu công khai ý kiến của mình về các chủ trương, chính sách, các dự án phát triển kinh tế - xã hội; đề xuất các kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền; được trình bày, trao đổi, tranh luận bình đẳng với các thành viên khác trong diễn đàn về các nội dung tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

Bên cạnh đó, tổ chức, cá nhân tham gia diễn đàn được quyền tiếp cận thông tin về chủ đề của diễn đàn; được ghi nhận sự đóng góp trong các kiến nghị, đề xuất của diễn đàn đối với cơ quan có thẩm quyền; được bảo đảm quyền tác giả theo quy định của pháp luật.

Có quyền bảo lưu ý kiến tại diễn đàn khi ý kiến này khác với quan điểm trong chủ trương, chính sách, dự án phát triển kinh tế - xã hội và ý kiến của cơ quan đặt yêu cầu tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

Bên cạnh các quyền trên, quyết định cũng nêu rõ, tổ chức, cá nhân tham gia diễn đàn có nghĩa vụ bảo đảm tính xác thực, khách quan, cơ sở khoa học và thực tiễn của những thông tin, ý kiến trình bày tại diễn đàn.

Không được phát tán tài liệu nội bộ của diễn đàn hoặc đưa ý kiến cá nhân mang danh nghĩa diễn đàn hoặc danh nghĩa đơn vị tổ chức diễn đàn khi chưa được phép của đơn vị tổ chức diễn đàn.

Đặc biệt, tổ chức, cá nhân tham gia diễn đàn không được lợi dụng diễn đàn để xuyên tạc sự thật, bôi nhọ làm tổn hại đến danh dự, uy tín của tổ chức và cá nhân khác; không được đề cập đến các nội dung không liên quan đến vấn đề thảo luận tại diễn đàn hoặc quảng cáo các sản phẩm thương mại.
Theo GDVN

1 nhận xét:

  1. Điễn đàn là nơi cùng thảo luận, bàn bạc, đưa ra quan điểm về một vấn đề chung. Mục đích là tốt đẹp để qua đó có thể học hỏi, đúc rút kinh nghiệm, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước. Tuy vậy những phần tử có tư tương phản động không nghĩ đơn giản như vậy, mà chúng luôn tìm mọi cách đưa những luồng tư tưởng, ý kiến trái chiều làm cho diễn đàn đi lệch hướng hoặc làm giảm độ tin cậy của mọi người vào diễn đàn. Vì vậy những tư tưởng, hành động đó phải được ngăn chặn ngay vầ luôn để đảm bảo diễn đàn hoạt động đạt hiệu quả đúng như mục đích khi lập ra.

    Trả lờiXóa

Proudly Powered by Blogger.