Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2016

GÓC NHÌN NGƯỜI TRONG CUỘC: NHỮNG NGƯỜI CHỐNG CỘNG LÀ MỘT LŨ CÔN ĐỒ

by An Chiến  |  at  12/31/2016 11:40:00 CH

7 nhận xét:

ĐIỀU GÌ SẼ XẢY RA NẾU GIÁO HỘI CÔNG GIÁO CỨ MÃI BẤU VÍU VÀO SỰ KIỆN ĐỨC MẸ HIỆN RA TẠI FATIMA?

by An Chiến  |  at  12/31/2016 08:33:00 CH

2 nhận xét:

NHƯNG SỰ THẬT KHÔNG NHƯ BÙI THANH HIẾU NGHĨ....

by An Chiến  |  at  12/31/2016 05:45:00 CH

3 nhận xét:

Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2016

BÀ ĐẶNG TUYẾT MAI ĐÃ RA ĐI VÀ CHUYỆN KỂ VỀ TƯỚNG "RÂU KẼM" CỰU PHÓ TỔNG THỐNG VNCH NGUYỄN CAO KỲ

by An Chiến  |  at  12/30/2016 01:39:00 SA

1 nhận xét:

NGHỊ QUYẾT 8.1 WESTMINSTER LÀ MỘT QUYẾT ĐỊNH ĐẦU VOI ĐUÔI CHUỘT

by An Chiến  |  at  12/30/2016 01:27:00 SA

1 nhận xét:

Thứ Năm, 29 tháng 12, 2016

NGƯỜI CÔNG GIÁO LÊN TIẾNG PHẪN NỘ VỀ TƯ CÁCH CỦA CHA THÔNG VÀ LÊN ÁN: ÔNG TA KHÔNG PHẢI LÀ LINH MỤC

by An Chiến  |  at  12/29/2016 05:51:00 SA

11 nhận xét:

NHÓM ĐẠI GIA CÔNG GIÁO SÀI GÒN LÊN ÁN CHA THÔNG LÀ KẺ: CHẲNG CÓ TƯ CÁCH CỦA MỘT LINH MỤC VÀ LÀM XẤU CẢ GIÁO HỘI

by An Chiến  |  at  12/29/2016 05:50:00 SA

8 nhận xét:

TỔNG BÍ THƯ: ĐẨY NHANH ĐIỀU TRA, XỬ LÝ ĐẠI ÁN THAM NHŨNG

by An Chiến  |  at  12/29/2016 12:51:00 SA

10 nhận xét:

Thứ Tư, 28 tháng 12, 2016

THUYÊN CHUYỂN, BỔ NHIỆM LINH MỤC GIÁO PHẬN VINH: CHƯA BAO GIỜ LÀ CHUYỆN DỄ

by An Chiến  |  at  12/28/2016 10:51:00 SA

12 nhận xét:

Thứ Ba, 27 tháng 12, 2016

LÍ DO KHÔNG CÓ HUÂN CHƯƠNG KHÁNG CHIẾN CHỐNG TÀU?

by An Chiến  |  at  12/27/2016 01:16:00 SA

15 nhận xét:

Thứ Hai, 26 tháng 12, 2016

TOÀN BỘ NỘI DUNG KẾT QUẢ HỌP BÁO VỤ ÁN XẢY RA TẠI YÊN BÁI

by An Chiến  |  at  12/26/2016 10:54:00 SA

5 nhận xét:

Proudly Powered by Blogger.