THÔNG TIN

Bài viết
Bình luận

ONLINE

Free Global Counter

TRUY CẬP

ALEXA

01 tháng 2 2016

PGS, TS Nguyễn Mạnh Hưởng: SỰ THẤT BẠI CỦA NHỮNG CHIÊU TRÒ CHỐNG PHÁ, HẠ THẤP VỊ TRÍ ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG

by An Chiến  |  at  1.2.16

Theo PGS, TS Nguyễn Mạnh Hưởng
Tác giả bài viết (Nguồn: Internet). 
Trong khi nhân dân ta đang có những hoạt động sôi nổi chào mừng thành công Đại hội lần thứ XII của Đảng thì sự chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta càng trở nên ráo riết hơn. Chúng trực tiếp tập trung công kích vào Đại hội XII của Đảng từ những vấn đề chính trị, tư tưởng đến vấn đề tổ chức, từ những vấn đề cơ bản trong Báo cáo chính trị đến những vấn đề nhân sự…


Những luận điệu công kích, chống phá được chúng liên tục tung lên Internet, trên các trang mạng xã hội. Chúng dẫn ra những thể chế cộng hòa trên thế giới, rồi ra vẻ khách quan khi cho rằng “một đảng chính trị mở một cuộc hội nghị định kỳ nội bộ của đảng mình thì không phải là chuyện “đại sự” của quốc gia”!

Theo chúng, trong tổng số 90 triệu dân Việt Nam thì chỉ có 4,5 triệu đảng viên, còn lại số đông không phải đảng viên nên sự kiện Đại hội không phải là công việc trọng đại quốc gia, đó là công việc bình thường của một đảng chính trị.

Âm mưu, thủ đoạn của chúng là rất rõ ràng, nếu không thể phá hoại được, không thể làm cho Đảng ta không tổ chức được Đại hội, thì cũng làm suy giảm tầm vóc và ý nghĩa to lớn của Đại hội Đảng, làm suy giảm niềm tin của nhân dân ta vào những quyết sách của Đại hội và sự lãnh đạo của Đảng.

Ở đây vừa cho thấy âm mưu thâm độc của những kẻ tung ra luận điệu đó, lại vừa cho thấy chúng chẳng hiểu (hay cố tình không hiểu) Đảng Cộng sản Việt Nam có vai trò như thế nào đối với dân tộc và nhân dân Việt Nam.

Chúng đã “nhầm lẫn” giữa vấn đề đảng với giai cấp, giữa lực lượng tiền phong lãnh đạo với toàn thể nhân dân.

Chẳng quốc gia nào có một đảng chính trị là toàn bộ giai cấp và toàn thể nhân dân (những người trưởng thành) đều là đảng viên của đảng. Đảng chỉ là đội tiền phong của giai cấp; và nếu giai cấp đó là giai cấp tiến bộ, giai cấp lãnh đạo, cầm quyền thì đảng đó cũng đồng thời là người đại diện cho dân tộc và nhân dân của quốc gia đó. 

Đảng Cộng sản Việt Nam là một đảng như thế. Đảng là đội tiền phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiền phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc.

Vấn đề lý luận - thực tiễn này, chắc hẳn những kẻ chống phá Đảng cũng đã biết, đã rõ, nhưng chúng vẫn cứ làm ngơ. 

Chúng đã cố tình không thấy những sự kiện trọng đại của đất nước, của dân tộc Việt Nam từ năm 1930 đến nay đều gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng; và những sự kiện của Đảng như đại hội, hội nghị, xác định cương lĩnh và những quyết sách lớn đều là những sự kiện trọng đại của nhân dân Việt Nam, của dân tộc Việt Nam.

Năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kiện trọng đại của dân tộc, đánh dấu bước ngoặt trong lịch sử phát triển của dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn thể nhân dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam đã làm nên Cách mạng Tháng Tám, bước lên làm chủ xây dựng cuộc sống mới; rồi tiếp đến, giành những thắng lợi trong kháng chiến chống xâm lược, giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, bảo vệ đất nước; đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp đổi mới đất nước. Sự gắn bó giữa Đảng với nhân dân, với dân tộc trở thành bản chất sự vận động của lịch sử Việt Nam hiện đại.

Đó là hiện thực, là sự thật hiển hiện sinh động trong thực tiễn lịch sử. Vì thế, không thể nói rằng sự kiện trọng đại của Đảng như Đại hội XII lại không phải là sự kiện trọng đại của đất nước, lại không phải chuyện “đại sự” của quốc gia”, như các thế lực thù địch xuyên tạc và hạ thấp. Nếu không phải là chuyện “đại sự” của quốc gia” thì tại sao chúng lại tập trung chống phá như thế. Việc các thế lực thù địch ra sức công kích Đại hội XII của Đảng cũng đã cho thấy tầm quan trọng đặc biệt của Đại hội trong đời sống chính trị đất nước.

Trước khi diễn ra Đại hội, những hoạt động lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân góp ý cho dự thảo các văn kiện trình Đại hội, với sự tin tưởng và quan tâm của mọi tầng lớp nhân dân đối với những hoạt động chuẩn bị Đại hội của Đảng, đặc biệt là Hội nghị Trung ương 13, 14 chuẩn bị công tác nhân sự đã thể hiện tính hệ trọng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Đại hội diễn ra với sự thành công tốt đẹp cả về thảo luận các văn kiện trình Đại hội, ra Nghị quyết cũng như việc bầu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII. Với những công việc trọng đại liên quan đến quốc kế, dân sinh mà Đại hội quyết định, đó không phải là công việc riêng của một đảng chính trị thuần túy như họ nói, mà thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, là sự kiện có ý nghĩa trọng đại đối với đất nước.

Đại hội XII của Đảng là đại hội tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng (2011 - 2015) và nhìn lại 30 năm đổi mới đất nước, đánh giá kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân; xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước trong 5 năm tới trên các lĩnh vực trọng yếu của đất nước; cụ thể hóa tổ chức thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); bầu Ban Chấp hành Trung ương, kiện toàn cơ quan lãnh đạo Đảng các cấp đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong thời kỳ phát triển mới của đất nước.

Đó là công việc trọng đại quốc gia, công việc của “ý Đảng - lòng dân”.

Luận điệu hạ thấp ý nghĩa và tầm vóc Đại hội XII của Đảng nhất định bị phá sản bởi chính sự quan tâm, chờ đón và tin tưởng của các tầng lớp nhân dân đối với Đảng và bởi sự thành công của Đại hội. 

22 nhận xét:

 1. Một lũ chẳng hieru gì về chính trị mà cứ làm ra vẻ ta đây biết hết mọi chuyện, núp dưới bóng những nhà "dân chủ, đấu tranh cho dân quyền" mà làm phản động. trong không khí nhân dân đang vuo mừng vì đại hội đảng thành công vsf không khí chào mừng đón tết thì bọn chúng lại rsao riết hơn trong khâu chống chính quyền. Bài viết của tác giả nói rất đúng

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Trong khi nhân dân cả nước tưng bừng mừng cho sự thành công của Đại hội Đảng thì bọn rận chủ lại đau đầu ủ mưu phá hoại, cả trước, trong và sau Đại hội. Chúng không ngừng xuyên tạc để hạ thấp uy tín của Đảng. Nhưng kiểm lại thì toàn bộ những âm mưu của chúng đề trở thành trò cười cho thiên hạ hết.

   Xóa
 2. Chống phá chống phá và chống phá, mục đích cuối cùng là làm suy giảm niềm tin của nhân dân ta vào những quyết sách của Đại hội và sự lãnh đạo của Đảng. Từ đó, âm mưu lật đổ Đảng cộng sản của chúng sẽ tạo được nền tảng. Thế nhưng, không hề đơn giản như vậy. Sự thật không dễ dàng bị phá hoại bằng những lời dối trá, bằng sự xuyên tạc bẩn thỉu. Đại hội Đảng XII đã thành công đã chứng tỏ sự thất bại của chúng.

  Trả lờiXóa
 3. Vì sao bọn phản động điên cuồng như vậy. Điều này cũng dễ hiểu thôi, vì bao nhiêu công sức mà chúng bỏ ra để kiến nghị, xuyên tạc, bóp méo, nói xấu Việt Nam rồi cuối cùng cái kết nhận được là Đại hội XII của Đảng đã thành công rực rỡ trước sự chứng kiến của 600 phóng viên, kỹ thuật viên đăng ký tham dự đưa tin Đại hội, trong đó có 118 phóng viên quốc tế. Không lẽ 118 phóng viên quốc tế đến đây để đưa tin về “một cuộc hội nghị định kỳ nội bộ của đảng” như họ nghĩ. Qua đó càng bộc lộ rõ bản chất thật của những đối tượng này để chúng ta nêu cao cảnh giác không bị mắc lừa bởi những luận điệu xấu xa của chúng, những người chọn con đường bêu xấu dân tộc, bán rẻ Tổ quốc để kiếm miếng cơm manh áo. Âm mưu xuyên tạc tầm vóc, ý nghĩa của Đại hội Đảng lần thứ XII nhất định sẽ thất bại không chỉ bởi chính sự quan tâm của bạn bè quốc tế, sự chờ đón và tin tưởng của cả dân tộc mà còn thất bại bởi chính sự ngờ nghệch mâu thuẩn trong suy nghĩ và hành động của các đối tượng đưa ra những luận điệu trên.

  Trả lờiXóa
 4. Việt Nam ra đời, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong lịch sử của dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn thể dân tộc Việt Nam đã từ địa vị nô lệ lầm than trở thành người chủ thật sự của một nước tự do độc lập; rồi tiếp đến, dưới sự lãnh đạo của Đảng một dân tộc nhỏ bé đã đánh đuổi hai cường quốc to lớn giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; cùng với đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự đồng thuận của cả dân tộc đã đưa Việt Nam từ một nước chưa có tên trên bản đồ thế giới thành đối tác quan trọng của nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có những nước mà một số đối tượng thù địch đang nương nhờ. Có lẽ, lần đầu thấy cái tên Việt Nam trên bản đồ thế giới, bạn bè quốc tế đã xem đó là một sự ngạc nhiên, nhưng sau 70 năm vị thế của Việt Nam đã có nhiều đổi khác trong mắt họ. Cái tên Việt Nam bây giờ không còn làm cho họ ngạc nhiên mà đã là một sự tôn trọng. Chính sự nỗ lực, trách nhiệm và những thiện chí của cả dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã góp phần làm thay đổi cách nhìn của một số quốc gia từng có định kiến với Việt Nam. Tháng 7/2015 lần đầu tiên Tổng bí thư Đảng ta thăm chính thức Hoa Kỳ, đặt thêm một dấu mốc mới trong lịch sử quan hệ hai nước và việc kết thúc đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) cho thấy một sự nỗ lực và thành công trong con đường phát triển, hội nhập của Việt Nam. Dễ gì mà các thế lực thù địch hạ thấp vai trò của Đại hội Đảng 12 được!!!

  Trả lờiXóa
 5. Nhân sự kiện đất nước ta tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, lũ rận chủ trong nước liên tục có những hoạt động chống phá, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Như vậy có khác nào tự chặt chân mình hả lũ đần độn kia?

  Trả lờiXóa
 6. Trong khi nhân dân ta đang có những hoạt động sôi nổi chào mừng thành công Đại hội lần thứ XII của Đảng thì sự chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta càng trở nên ráo riết hơn. Nhưng rồi, tất cả chúng, đều phải nhận thất bại trong hành động của mình, minh chứng cho điều đó là thành công ngoài mong đợi của Đại hội.

  Trả lờiXóa
 7. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn thể nhân dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam đã làm nên Cách mạng Tháng Tám, bước lên làm chủ xây dựng cuộc sống mới; rồi tiếp đến, giành những thắng lợi trong kháng chiến chống xâm lược, giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, bảo vệ đất nước; đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp đổi mới đất nước. Vậy nên, chẳng có lí do gì để biện minh cho dã tâm đen tối của lũ phản động kia.

  Trả lờiXóa
 8. Từ khi thành lập tới nay, Đảng Cộng Sản Việt Nam luôn là ngôi sao dẫn đường cho dân tộc, đưa đất nước vượt qua bao khó khăn, gian khổ, giành độc lập dân tộc. Đến khi bước vào thời kì phát triển đất nước, Đảng vẫn tiếp tục vai trò lãnh đạo của mình, đưa ra những quyết sách hợp lý, để đất nước đi lên. Chỉ cần vậy là đủ để đánh bật tất cả những kẻ nào đang có mưu đồ cướp nước.

  Trả lờiXóa
 9. Chỉ cần người dân còn tin tưởng, còn mong muốn có sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng đối với đất nước thì sẽ chẳng có thế lực nào đủ sức thay thế vị trí đó của Đảng Cộng Sản Việt Nam được. Đảng Cộng Sản Việt Nam quang vinh muôn năm. Dân tộc Việt Nam quang vinh muôn năm.

  Trả lờiXóa
 10. Đâu phải chúng nó không biết vai trò của Đảng Cộng Sản Việt Nam đối với đất nước ta là như thế nào. Nhưng bởi đô la, bởi những khoản thù lao hậu hĩnh của ngoại bang mà chúng nó nỡ chống lại đất nước, bán đi lương tâm của mình. Thật là bỉ ổi.

  Trả lờiXóa
 11. Đại hội diễn ra với sự thành công tốt đẹp cả về thảo luận các văn kiện trình Đại hội, ra Nghị quyết cũng như việc bầu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII. Những luận điệu xảo trá của lũ rận chủ kia đâu có tác dụng.

  Trả lờiXóa
 12. Được sự tín nhiệm, tin tưởng của nhân dân, bao năm qua, Đảng Cộng Sản Việt Nam đã làm tốt vai trò lãnh đạo của mình, đưa đất nước tới việc thực hiện những mục tiêu đã đặt ra, giúp nhân dân có cuộc sống ấm no hơn, hạnh phúc hơn. Đó là lý do tại sao cho dù bè lũ phản động có xuyên tạc, tuyên truyền đến đâu cũng không thể làm giảm đi uy tín của Đảng trong lòng người dân.

  Trả lờiXóa
 13. Bọn phá hoại đã lợi dụng chiêu trò hội nhóm dân chủ để hoạt động. Chúng nhân danh các tổ chức để nói rằng đó là lòng dân- một thủ đoạn thật bỉ ổi và không thể chấp nhận đc. Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp và không ai có thể phủ định được kết quả của nó.

  Trả lờiXóa
 14. qua những sự việc như thế này càng cho thấy sự ăn hại của đám dâm chủ khi không thể làm được cái gì nên hồn cả đâu cho nên đừng cố thực hiện thêm cái trò nào cả.
  chẳng có cái trò nào có thể thực hiện được dễ dàng cả đâu nên cố thực hiện cũng nên có cái giới hạn của nó chứ làm sao chấp nhận cho cái trò phá hoại đâu chứ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. những chiêu trò như thế thì có thể qua mặt được ai đâu chứ, cái gì cũng có cái giá của nó chứ không thể nào thích là được đâu. không có hiểu được chúng có thể nghĩ thêm cái trò nào hơn được chứ mấy cái trò chúng thực hiện chẳng có cái gì hơn là thỏa mãn cho tham vọng cá nhân của mình nhé

   Xóa
 15. Các hội nhóm với danh xưng dân chủ trước giờ vẫn luôn mượn cái gọi là lòng dân, ý dân để mang ra làm tấm bình phong che đậy những mục đích đen tối của chúng. Đó là vì chúng hiểu với một Nhà nước của dân, do dân, vì dân thì tiếng nói của người dân là rất quan trọng và Nhà nước ta từ trước đến nay vẫn luôn tôn trọng những ý kiến đóng góp của nhân dân. Nhưng cái gì cũng có giới hạn và có lý của nó, những ý kiến giả danh với động cơ không lành mạnh đều bị vạch trần và thất bại.

  Trả lờiXóa
 16. Các hội nhóm với danh xưng dân chủ trước giờ vẫn luôn mượn cái gọi là lòng dân, ý dân để mang ra làm tấm bình phong che đậy những mục đích đen tối của chúng.
  và với những việc làm của chúng cũng không thể thay đổi được cái gì hơn đâu nên đừng cố thực hiện thêm cái trò ngu xuẩn nào cả nhé

  Trả lờiXóa
 17. Luận điệu hạ thấp ý nghĩa và tầm vóc Đại hội XII của Đảng nhất định bị phá sản bởi chính sự quan tâm, chờ đón và tin tưởng của các tầng lớp nhân dân đối với Đảng và bởi sự thành công của Đại hội. Dân trí người dân giờ được nâng cao nhiều rồi, không dễ bị lừa nữa đâu, nên các âm mưu lạt đổ chính quyền mà bọn chúng thực hiện sẽ chả bao giờ thành công cả.

  Trả lờiXóa
 18. Âm mưu và sự chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam, chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của các thế lực thù địch thông qua chiến lược “diễn biến hòa bình” suy cho cùng hòng làm cho tình hình chính trị ở Việt Nam mất ổn định. Đây là “bài học” mà các thế lực thù địch, cơ hội chính trị đã dành nhiều thời gian, công sức “nghiên cứu, đúc kết” từ những cuộc xung đột chính trị xảy ra ở một số quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới những năm gần đây.Nhìn lại lịch sử dân tộc cho thấy, trước những khó khăn, chính nhờ có sự đồng thuận của nhân dân “triệu người như một”, dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc Việt Nam đã làm nên những kỳ tích có ý nghĩa thời đại. Truyền thống dân tộc, lòng tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng là sức mạnh vô địch để dân tộc Việt Nam tiến lên phía trước. Điều này càng được khẳng định thông qua đánh giá về tăng trưởng kinh tế năm 2014 của Chính phủ cũng như các tổ chức kinh tế quốc tế.Theo đánh giá của Chính phủ thì kinh tế tiếp tục tăng trưởng trong năm 2014. Tính chung 9 tháng đầu năm 2014, tăng trưởng kinh tế đạt 5,62%, cao hơn cùng kỳ 2 năm trước; ước cả năm 2014 đạt khoảng 5,8%. Đánh giá trên của Chính phủ cũng đúng như nhận định được nêu ra trước đó trong báo cáo của ADB, IMF, World Bank.

  Trả lờiXóa
 19. Sự thất bại của các thế lực thù địch chống pháp Đại hội Đảng 12 của Việt Nam là rất rõ bởi những đánh giá của thế giới. Điều đó chẳng khác nào cái tát thẳng vào mặt bọn chúng, có thể thấy hầu hết các tờ báo lớn ở Mỹ đều nhận định rằng cuộc chuyển giao ban lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam một lần nữa cho thấy rõ sự ổn định chính trị tại quốc gia Đông Nam Á này. Việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tái cử còn đồng nghĩa với việc định hướng phát triển kinh tế của Việt Nam về cơ bản sẽ không có sự thay đổi lớn.

  Theo phóng viên TTXVN tại New York, bài viết trên tờ "New York Times" dẫn lời ông Frederick Burke, đối tác quản lý cho Việt Nam tại công ty luật Baker & McKenzie của Mỹ, nhận định thành công của Đại hội Đảng XII là điều đáng khích lệ vì nó cho thấy rõ sự ổn định chính trị và sự “thượng tôn pháp luật” tại Việt Nam. Ông Burke cho rằng: "Đối với người dân Việt Nam, đây chính là điều mà họ mong muốn".

  Trả lờiXóa
 20. Nếu vậy cần phải nhắc lại cho rõ hoàn cảnh ra đời của đảng ta, lịch sử hình thành và phát triển. Đảng cộng sản việt nam ra đời trong bối cảnh đất nước bị đô hộ, xâm chiếm. Toàn dân lầm than, cần có một ngọn cờ lãnh đạo, đại diện cho quần chúng nhân dân, công nhân, nông dân. Từ già đến trẻ đều phấn đấu xung phong được đứng trong hàng ngũ của đảng, lsf vinh dự, là tự hào. Đảng vẫn luôn dẫn dắt, soi đường để nhân dân ta có được như ngày hô m nay. Chỉ có những kẻ phá hoại mới có những lý lẽ để chống đối phi lý như vậy.

  Trả lờiXóa

Proudly Powered by Blogger.