THÔNG TIN

Bài viết
Bình luận

ONLINE

Free Global Counter

TRUY CẬP

ALEXA

31 tháng 3 2016

THỨ TRƯỞNG TÔ LÂM TIẾP ĐẠI SỨ LƯU ĐỘNG PHỤ TRÁCH TỰ DO TÔN GIÁO QUỐC TẾ, BỘ NGOẠI GIAO HOA KỲ

by An Chiến  |  at  31.3.16

Sáng 29-3, tại Hà Nội, Thượng tướng Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam tiếp ông David Saperstein, Đại sứ lưu động phụ trách Tự do tôn giáo quốc tế, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Tô Lâm khẳng định: Nhân quyền vừa là mục tiêu, vừa là động lực trong quá trình phát triển và công cuộc đổi mới toàn diện ở Việt Nam. Các quyền con người được thể chế hóa bằng Hiến pháp, pháp luật và bảo đảm thực hiện bằng nhiều chủ trương, chính sách và cơ chế. Mọi người dân đều được thực hiện các quyền tự do của mình. Việt Nam hiện là thành viên của hầu hết các điều ước quốc tế quan trọng nhất về quyền con người, trong đó có Công ước về các quyền dân sự, chính trị; Công ước về các quyền kinh tế, xã hội, văn hóa… 
Thứ trưởng Tô Lâm cùng Đại sứ lưu động phụ trách Tự do tôn giáo quốc tế, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ David Saperstein.

Ở Việt Nam, 54 dân tộc anh em luôn đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước. Mọi hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc đều bị nghiêm cấm. Việt Nam là một quốc gia tự do tôn giáo, tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của người dân; điều đó đã được khẳng định trong Hiến pháp của Việt Nam. 

Chính phủ Việt Nam có chính sách nhất quán và luôn nỗ lực để đảm bảo đời sống tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, coi đây là một mục tiêu quan trọng đi cùng với công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam. Mỗi người dân có tín ngưỡng hay không theo tín ngưỡng tôn giáo đều được tôn trọng và thực hiện theo luật pháp Việt Nam. 

Ở Việt Nam hiện nay có nhiều tôn giáo khác nhau. Các tôn giáo đều hướng tới xây dựng một đất nước hòa bình, ổn định, phát triển. Trong những năm qua, Bộ Công an Việt Nam đã thực hiện tốt 2 nhiệm vụ vô cùng quan trọng mà Nhà nước, Chính phủ Việt Nam giao cho là đoàn kết mọi người dân có tôn giáo hay không theo tôn giáo, xây dựng một nước Việt Nam phát triển và chống xung đột tôn giáo. Các tôn giáo chung sống hòa hợp, các chức sắc, tín đồ tích cực tham gia vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 

Các đại biểu tại buổi tiếp. 

Thứ trưởng Tô Lâm tin tưởng rằng chuyến thăm, làm việc lần này của Đại sứ lưu động phụ trách Tự do tôn giáo quốc tế, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sẽ giúp hai bên chia sẻ, hiểu nhau hơn nữa vì lợi ích hai nước, vì mục tiêu phát triển và hòa bình của các nước trên thế giới và khu vực trong đó có vấn đề tôn giáo, nhân quyền…

Đại sứ lưu động phụ trách Tự do tôn giáo quốc tế, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ David Saperstein bày tỏ vui mừng được quay trở lại thăm Việt Nam trong thời điểm quan hệ hợp tác hai nước đang phát triển hết sức tích cực; chân thành cảm ơn Thứ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp; đánh giá cao các vấn đề nhân quyền, tự do tín ngưỡng tôn giáo của Việt Nam trong những năm qua; đồng thời tin tưởng rằng chuyến thăm, làm việc lần này sẽ đạt nhiều kết quả tốt; giúp hai bên chia sẻ, hiểu biết nhau hơn nữa trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm…

20 nhận xét:

  1. Việt Nam cứ phải khẳng đinh tự do tôn giáo ở nước ta luôn được đảm bảo. và các tôn giáo luôn được tạo điều kiện trong phạm vi pháp luật, nếu vi phạm phạt như thường

    Trả lờiXóa
  2. Những chuyến thăm cuộc họp như thế này của Đại sứ lưu động phụ trách Tự do tôn giáo quốc tế, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sẽ giúp hai bên chia sẻ, hiểu nhau hơn nữa vì lợi ích hai nước, vì mục tiêu phát triển và hòa bình của các nước trên thế giới và khu vực trong đó có vấn đề tôn giáo, nhân quyền…

    Trả lờiXóa
  3. Tất cả những vụ lùm xùm có liên quan đến tôn giáo toàn là do những thành phần đội lốt, mượn danh tôn giáo để thực hiện những hành vi trái pháp luật, lợi dụng đức tin của người dân để lôi kéo, kích động họ. Còn lại, nhìn vào thực tế, các tôn giáo trên đất nước ta đều được Đảng và Nhà nước tôn trọng, đảm bảo quyền tự do trên cơ sở tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, sống tốt đời đẹp đạo.

    Trả lờiXóa
  4. Xuyên tạc, đặt điều, bôi xấu Việt Nam đã trở thành "chiêu bài sở trường" của những kẻ có tư tưởng thù địch, chống đối chế độ cộng sản Việt Nam hiện tại. Có thể thấy, bất kỳ vấn đề nào xảy ra có liên quan đến Việt Nam hoặc bất kỳ một sai lầm, một sơ hở nào của Việt Nam trong quản lý, điều hành xã hội đều được những kẻ xấu trên triệt để lợi dụng. Chúng ta cần phải mạnh tay điều tra và xử lý nghiêm đối với những kẻ chống đối, bôi nhọ đất nước, phải làm cho chúng không thể ngóc đầu lên được. Vì một đất nước Việt Nam lành mạnh.

    Trả lờiXóa
  5. Không có cái tự do nào lại nằm ngoài khuôn khổ cả, tất cả đều phải dưới sự điều chỉnh của pháp luật và các quy định khác của đất nước trên cơ sở đảm bảo quyền tự do, bình đẳng của con người.Ở Việt Nam hiện nay có nhiều tôn giáo khác nhau. Các tôn giáo đều hướng tới xây dựng một đất nước hòa bình, ổn định, phát triển. Trong những năm qua, Bộ Công an Việt Nam đã thực hiện tốt 2 nhiệm vụ vô cùng quan trọng mà Nhà nước, Chính phủ Việt Nam giao cho là đoàn kết mọi người dân có tôn giáo hay không theo tôn giáo, xây dựng một nước Việt Nam phát triển và chống xung đột tôn giáo. Các tôn giáo chung sống hòa hợp, các chức sắc, tín đồ tích cực tham gia vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Chẳng lẽ bọn rận này lại muốn đất nước trở về cái thuở sơ khai của loài người hay sao.

    Trả lờiXóa
  6. chẳng có cái giới hạn nào với việc làm của những cá nhân con người thực hiện cho mục đích cá nhân của mình mà. Ngài Đại sứ lưu động phụ trách Tự do tôn giáo quốc tế, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nên hiểu rằng "cái gì cũng nên có cái nhìn nhận cho đúng chứ không thể nào thích làm gì vì mục đích cá nhân của mình cũng được cả và việc làm của Việt Nam là hoàn toán tạo điều kiện cho người dân thực hiện quyền tự do tôn giáo mà".

    Trả lờiXóa
  7. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  8. nước ta cho phép tự do tôn giáo nhung không phải ai muốn làm gì thì làm đâu,muốn truyền bá gì thì truyền đâu cứ thử vi phạm pháp luật chống phá nhà nước xem.dẹp hết chứ không có cái thể loại lấy giáo luật ra đè pháp luật nước ta đâu chúng mi có ý đồ xấu thì đừng hòng

    Trả lờiXóa
  9. nước ta cho phép tự do tôn giáo nhung không phải ai muốn làm gì thì làm đâu,muốn truyền bá gì thì truyền đâu cứ thử vi phạm pháp luật chống phá nhà nước xem.dẹp hết chứ không có cái thể loại lấy giáo luật ra đè pháp luật nước ta đâu chúng mi có ý đồ xấu thì đừng hòng

    Trả lờiXóa
  10. nước ta cho phép tự do tôn giáo nhung không phải ai muốn làm gì thì làm đâu,muốn truyền bá gì thì truyền đâu cứ thử vi phạm pháp luật chống phá nhà nước xem.dẹp hết

    Trả lờiXóa
  11. Việt Nam luôn xem trọng tự do tôn giáo của các giáo hội cũng như vấn đề dân chủ nhân quyền được bảo vệ, chỉ có điều họ có chịu hiểu cho vấn đề có tính chất quan trọng đó đâu. cần có nhìn nhận cho khách quan hơn về các vấn đề nêu trên nhé và không thể vì bất cứ lý do cá nhân nào nhé, chẳng có được ích lợi gì cả đâu

    Trả lờiXóa
  12. Với bao nhiêu lần sang thăm, bao nhiêu cuộc gặp gỡ của không biết bao nhiêu người, bao nhiêu địa vị khác nhau, bao nhiêu bằng chứng chúng ta đưa ra cho thế giới thấy. Vậy mà năm nào cũng như năm nào đứng đầu là bác Mỹ vẫn cứ cho chúng ta vào cái danh sách cần phải quan tâm đặc biệt về tự do dân chủ nhân quyền rồi thì tự do tôn giáo là thế nào?

    Trả lờiXóa
  13. chẳng có cái gì đơn giản với việc làm khốn nạn của Mỹ cùng các quốc gia phương tây khi áp đặt dân chủ, nhân quyền đối với Việt Nam đâu nhé. cái đó chẳng có cái gì hơn đâu được cho nên cố thực hiện cũng cần có giới hạn của nó chứ, chẳng thể nào chấp nhận cho việc làm khốn nạn của chúng được, cái trò ngu ngốc thì có được cái gì hơn đâu được chứ

    Trả lờiXóa
  14. những cuộc gặp gỡ thế này là việc làm của Việt Nam muốn cho thế giới biết rằng vấn đề dân chủ, nhân quyền của Việt Nam chẳng có cái gì đáng vướng vắc cả đâu. chỉ có điều cấn có nhìn nhận cho đúng đắn hơn chứ không thể nào thích làm cái trò phá hoại nào cũng được đâu. nó chẳng có ý nghĩa nào cả đâu nên cố thực hiện cũng cần có giới hạn của nó chứ

    Trả lờiXóa
  15. Ở Việt Nam hiện nay có nhiều tôn giáo khác nhau. Các tôn giáo đều hướng tới xây dựng một đất nước hòa bình, ổn định, phát triển. Việt nam đang thực hiện tốt công việc của mình và đảm bảo cho các tôn giáo thực hiện được những sinh hoạt của mình cũng như hướng tới tương lai tốt đẹp nhất, chẳng có cái gì đơn giản cả cho nên có làm cái gì cũng cần có nhìn nhận cho đúng đắn chứ

    Trả lờiXóa
  16. những việc làm thế này thể hiện cho tinh thần chung của Việt Nam không thể nào chấp nhận cho bất cứ thế lực nào có thể đàn áp dân chủ, nhân quyền đối với việt nam. cần có nhìn nhận cho khách quan hơn chứ không thể nào thực hiện trò phá hoại nào cả, chẳng có hiểu được đám người thực hiện cái trò phá hoại đó có được cái gì hơn được chứ

    Trả lờiXóa
  17. Theo mình, tinh thần này là tinh thần chúng của tất cả chúng ta. Sống ở Việt Nam nhân quyền luôn được bảo đảm, tuy nhiên sự xấu xa của một số bộ phận luôn nhẫn tâm xấu xa móc nối chống phá. Mỹ một mặt vậy, những mặt khác lại muốn can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam về vấn đề nhan quyền. Không biết rồi thế nào. Nhưng hy vọng quốc tế cũng ủng hộ, và các nước phương tây nên lấy lại suy nghĩ âm mưu xấu xa ấy.

    Trả lờiXóa
  18. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  19. Mỹ lại có cả Đại sứ phục trách tự do tôn giáo cho cả quốc tế cơ đấy. Các cán bộ to ngồi với nhau thì lúc nào cũng tay bắt mặt mừng, nói toàn điều cao siêu, hòa hảo. Thế mà đằng sau thì Mỹ chẳng có lúc nào ngơi việc tìm mọi cách phá hoại Việt Nam trên đủ mọi phương diện. Lợi dụng tự do tôn giáo là một trong số đó.

    Trả lờiXóa

Proudly Powered by Blogger.