THÔNG TIN

Bài viết
Bình luận

ONLINE

Free Global Counter

TRUY CẬP

ALEXA

13 tháng 10 2016

THƯ GỬI LINH MỤC TRẦN ĐỨC PHƯƠNG, NHÀ THỜ "CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM" TẠI SEATTLE, WA

by An Chiến  |  at  13.10.16

Nguyễn Thị Phúc

LTS: Lá thư này được trích từ bài Đụng Độ Trong Ngày Ra Mắt Sách Ở Seattle (Nguyễn Mạnh Quang). Cho đến nay, gần 19 năm trôi qua, người viết nói rằng chưa hề nhận được một hồi âm từ Cha Phương hoặc đại diện Cha. Nhà thờ im lặng, và việc gì họ làm vẫn tiếp tục làm, như là họ chưa hề nghe ai than vãn hay kêu nài gì cả. Đó là cách mà các Cha cai trị con chiên! Tức là vẫn ngược với những gì họ giảng hàng ngày. Khi họ giảng "nhân ái" thì họ lãnh đạm với người kêu cứu. Khi họ giảng "công bằng" thì họ cứ giả đui, giả điếc trước sự việc nào cần họ xem xét lại. Khi họ kêu gọi "nhân quyền" thì họ đi tôn thờ Ngô Đình Diệm là một hung thần trong số những nhà độc tài hung ác khét tiếng nhất lịch sử loài người. Khi họ giảng "khiêm nhường" thì họ luôn luôn muốn đòi đứng cao, muốn thống trị. Những vụ việc các linh mục đối với chính quyền Việt Nam gần đây đã chứng tỏ rõ rệt nhất. (SH)
Tacoma ngày 16 tháng 12 năm 1997
Cha Trần Đức Phương,
Quản Nhiệm Nhà Thờ "Các Thánh Tử Đạo Việt Nam"
1230 East Fir Street Seattle WA 98122
(Phone: (206) 325-5626)
Kính thưa Cha,

Con viết thư này với lòng hy vọng ở Cha, một người lãnh đạo tinh thần, sẽ bỏ ra chút ít thì giờ để ngăn chặn những hành vi quá đáng của một vài con chiên, gây bất lợi cho việc truyền giáo. Thưa Cha, trong việc phụng vụ và trau dồi tín lý của Cha, con thiết nghĩ nhiệm vụ tông đồ là nền tảng. Cho nên có thể nói rằng những hành động của các tín đồ đi ngược với mục đích của con chiên Chúa đều phải được Cha trực tiếp can dự. Nguyện vọng của con trong thư này là mong Cha bỏ chút thì giờ để giải quyết một trường hợp mà con nghĩ là các Cha trực tiếp có trách nhiệm.

Lễ giỗ cố TT Ngô Đình Diệm tại nhà thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Seattle, 3 tháng 11 năm 2012

Như Cha có lẽ cũng đã biết, trong tháng qua và hiện giờ, có một số con chiên của Cha trong nhóm ”Phục Hưng Tinh Thần Ngô Đình Diệm” mướn Đài Radio Saigon chửi mắng thậm tệ một người viết một phần trong cuốn sách nói về những sự kiện có liên hệ đến chế độ Ngô Đình Diệm. Họ làm như vậy với mục đích là triệt hạ uy tín của tác giả. Chưa đủ, họ đang bàn nhau, lập kế, âm mưu chống đối nhằm bịt miệng và còn định ám hại cá nhân người này, chỉ vì những sự thật bẽ bàng về bạo quyền Ngô Đình Diệm đã được trình bày như là nguyên nhân cho cuộc đảo chánh trong sách ”Nhìn Lại Biến Cố 11 tháng 11 năm 1960”. Cá nhân đó là Nguyễn Mạnh Quang, một người dân không có thế lực hay quyền hành đối với ai cả. Cá nhân đó chỉ là một người viết sách. Và người này là người bạn đời của con, một con chiên đơn lẻ trong cộng đồng tín hữu ở thành phố này. Tại sao con nói vấn đề này trực tiếp thuộc trách nhiệm của cha? Thưa cha, có nhiều lý do:
1.- Tổ chức lễ giỗ cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm là một hành động chính trị hay tín lý?
Cha thừa biết trong bao năm qua, năm nào nhà thờ cũng làm lễ giỗ cho cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Nếu ông Diệm chỉ là một cá nhân, thì việc giỗ của ông ta chỉ có thể xẩy ra nếu có con cháu ruột thịt trong gia đình ông ta đến xin lễ, và buổi lễ chắc chắn là không có những nghi thức rềnh ràng. Lấy công tâm mà xét, Cha phải đồng ý với con về điểm này. Do đó, việc tổ chức giỗ ông Diệm với những nghi thức này nọ ở trong nhà thờ chắc chắn không phải là do các con cháu của ông ta xin lễ, mà là một hàm ý chính trị có sự thừa nhận của linh mục, và cũng là đem tôn giáo bao che cho một chế độ đã một thời đem lại những đặc ân cho tôn giáo của riêng mình.
2.- Ép Người ta theo đạo là việc tông đồ hay bành trướng thế lực?
Thưa Cha, nếu việc tông đồ là đem các con chiên lạ vào cùng một chủ chăn, thì việc làm này phải do ánh sáng từ lòng BÁC ÁI, CÔNG BẰNG mà Chúa hằng dạy, chứ không phải dùng quyền lực đe dọa, áp chế, đem ngọn súng ép buộc người ta vào đạo. Làm như vậy không làm cho người ta thán phục, trái lại, chỉ làm cho người ta oán hận. Chế độ Diệm đã làm việc ”tông đồ” kiểu này. Là người thờ Chúa, có nên tôn thờ một người đã dùng mọi thủ đoạn bất chính để giành lấy phần hơn như thế không? Việc người Công Giáo là một thiểu số ở trong nước mà lại được ưu đãi và chiếm ưu thế trong chính quyền vào những năm dưới thời nhà Ngô, con chỉ cảm thấy nhục nhã mà thôi. Ngoài ra, ông Ngô Đình Diệm còn có đầy dẫy những thành tích giam cầm và giết hại rất nhiều người trong đó có cả linh mục và nhiều tín hữu chỉ vì những người này đã nghĩ đến quyền lợi chung mà chống lại chế độ của ông ta. 

Nhưng thôi, lá thư này không nhằm phân tích chế độ Ngô Đình Diệm. Việc này để dành cho các nhà nghiên cứu sử mới có đủ thẩm quyền tranh cãi. Việc ông Ngô Đình Diệm có đáng được suy tôn là anh hùng của dân tộc hay không thì hãy để cho toàn dân Việt Nam phán xét và quyết định qua những bài sử của cả hai bên chống đối và bên bào chữa. Vấn đề là: ”Nhóm người Công Giáo có nên hay không nên ”đi lẻ” mà suy tôn ông Diệm thành anh hùng dân tộc trong khi đại đa số trong khối dân tộc đã khinh ghét hoặc ít nhiều không xem ông ta là một người anh hùng”.
3.- Người làm chính trị là của toàn dân, không phải của một nhóm người hay một tôn giáo.
Trong kỳ vận động bầu cử chức vụ tổng thống Hoa Kỳ, ông John F. Kennedy có tuyên bố đại ý là ông là người của Đảng Dân Chủ Hoa Kỳ, chứ không phải là người của Giáo Hội La Mã, ra tranh cử, và nếu như đắc cử, thì ông ta sẽ là tổng thống của người dân Hoa Kỳ, chứ không phải là của Giáo Hội La Mã. Nhưng nếu có trường hợp mà quyền lợi của quốc gia Hoa Kỳ tương phản với nhiệm vụ của một tín đồ Công Giáo, thì ông ấy sẽ xin từ nhiệm. Đó là cái nhìn của một người lãnh đạo biết phân biệt giữa CÔNG và TƯ một cách rõ ràng, ”Pháp bất vị thân”. Và, ở Hoa Kỳ, người Công Giáo không vì ông Kennedy là người Công Giáo mà phải suy tôn và làm lễ giỗ hàng năm cho riêng ông ta. Nếu người Công Giáo Việt Nam đặc biệt ghi ơn và suy tôn ông Diệm lên hàng anh hùng dân tộc trong lúc những người thuộc các tôn giáo khác không chấp thuận thì hóa ra người Công Giáo Việt Nam đã tự chứng minh rằng ông Ngô Đình Diệm ngày xưa đã dành những đặc ân và đặc quyền cho riêng người Công Giáo, và tự chứng minh là sự kỳ thị và đàn áp các tôn giáo khác trong thời chế độ Ngô Đình Diệm là chuyện có thật.
4.- Các linh mục có vô tư trong vấn đề nhận xét về chế độ Ngô Đình Diệm hay không?
Trong một quốc gia theo chế độ dân chủ như nước Hoa Kỳ, người ta tôn trọng quyền tự do phát biểu tư tưởng của mọi người. Trong bao nhiêu năm qua, việc bênh vực chế độ Ngô Đình Diệm trên sách báo đã xẩy ra dài dài. Không có ai tổ chức biểu tình để đàn áp tiếng nói của họ cả. Đồng bào Công Giáo vẫn tiếp tục tôn thờ và suy tôn ông Ngô Đình Diệm như là một chí sĩ yêu nước và anh hùng dân tộc. Nhưng khi có người nào viết về tội ác của nhà Ngô để nói cho mọi người biết, thì họ (những người Công Giáo tôn thờ ông Diệm) lại đòi bịt mồm, bịt miệng và tìm đủ cách để chống đối và sỉ vả người viết. Sự công bằng trong tôn chỉ của Chúa họ để ở nơi nào? Họ có xứng đáng đi truyền đạo Chúa hay không?

Chỉ biết quyền tự do của mình, mà không tôn trong quyền tự do của người khác thì có khác nào những kẻ rừng rú dã man hay không? Nếu những người này làm chính trị, thì người ta gọi là độc tài. Đúng y như chính sách của nhà Ngô ngày xưa. Do đó, âm mưu tính chuyện biểu tình vào ngày Thứ Bẩy 20-12-1997 ở tại nhà hàng CARAVAN của những người trong nhóm ”Phục Hưng Tinh Thần Ngô Đình Diệm” nhằm để phá rối cuộc Hội Thảo Văn Hóa do Nguyễn Mạnh Quang và thân hữu tổ chức vào ngày hôm đó tại địa điểm này, là một hành động đã vô tình chứng minh rõ cái thói quen của ”TINH THẦN ĐÀN ÁP VÀ ĐỘC TÀI” của nhà Ngô ngày xưa. Cha có tiên đoán được những người trí thức ngoại đạo sẽ nghĩ như thế nào về việc này hay không? Các linh mục đã có lúc nào đem vấn đề này ra phân tách để cho giáo dân sáng tỏ chưa? Hoặc là các Cha cứ làm ngơ để cho ”ai muốn làm gì thì làm”? Hoặc là các Cha đã ủng hộ phương tiện, có khi kể cả tiền bạc do con chiên đóng góp để làm những việc phản tông đồ như thế?
Kết Luận.
- Với tư cách là một người có đạo, nhìn sự việc mâu thuẫn với việc tông đồ và ý Chúa như thế, con xin các Cha hãy can thiệp trực tiếp để ngăn chặn những hành động ngông cuồng vô ý thức mà nhóm PHỤC HƯNG TINH THẦN NGÔ ĐÌNH DIỆM đang làm. Thưa Cha, trong lúc con đang cố gắng đem những gương lành của Chúa ra thuyết phục chồng con theo đạo Chúa (theo trong tâm, chứ không phải theo hình thức), thì con luôn luôn gặp phải những người trong đạo làm những việc trái ngược với CÔNG CHÍNH như vậy. Sự kiện này đã làm cho con càng thêm khó khăn trong việc chứng minh cho chồng con thấy rằng người Công Giáo đa số là BÁC ÁI và CÔNG BÌNH. Việc tông đồ của con ngày càng thêm khó khăn hơn.
Xin Cha cứu xét.
thành thực cám ơn Cha.
Trân trọng,
Nguyễn Thị Phúc
(vợ của Nguyễn Mạnh Quang)
7205 N25th St, Tacoma, WA 98406

0 nhận xét:

Proudly Powered by Blogger.