THÔNG TIN

Bài viết
Bình luận

ONLINE

Free Global Counter

TRUY CẬP

ALEXA

15 tháng 1 2018

VẪN CÁI NHÌN KỲ THỊ VÀ THIẾU KHÁCH QUAN VỀ TÌNH HÌNH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM

by Đắc Chí  |  at  15.1.18

Đắc Chí
VOA Việt ngữ cho biết, Open Doors International, một tổ chức quốc tế bảo vệ Thiên Chúa Giáo, hôm 10/1 công bố bảng xếp hạng tình hình đàn áp tôn giáo trên thế giới trong năm 2018 trong đó Việt Nam đứng thứ 18 về bức hại tôn giáo trong danh sách 50 quốc gia đàn áp Thiên Chúa Giáo tồi tệ nhất toàn cầu.
Trong danh sách có tên World Watch List năm 2018, bản phúc trình nói “mặc dù hiến pháp Việt Nam cho phép tự do tín ngưỡng thế nhưng chính quyền Hà Nội vẫn siết chặt kiểm soát tôn giáo bằng hệ thống các luật lệ quy định phải đăng ký sinh hoạt hành đạo; trong năm 2017, một số nhà hoạt động Công giáo, nhiều blogger và mục sư Tin Lành bị tống giam; Chính quyền Việt Nam còn trục xuất một giáo sư theo Công giáo sang Pháp và một mục sư Tin Lành sang Hoa Kỳ…”?!
Xét trên phương diện pháp luật và thực tế Việt Nam hiện nay cho thấy, nội dung mà Bản phúc trình của tổ chức Open Doors International đưa ra vẫn thể hiện sự kỳ thị và thiếu khách quan về tình hình thực tế về hoạt động tôn giáo nói chung và hoạt động của đạo Công giáo nói riêng ở Việt Nam.
Trên thực tế, Việt Nam là quốc gia đa tín ngưỡng, tôn giáo. Hiện nay, tại Việt Nam đã có 38 tổ chức tôn giáo với hơn 24 triệu tín đồ (chiếm khoảng 27% số dân cả nước), 80.000 chức sắc và khoảng 26.000 cơ sở thờ tự. Trong khi đó, tổng số tín đồ Công giáo đã có tới 6 triệu người, trong đó có 44 tòa giám mục, 5.000 linh mục, 7 đại chủng viện đào đạo.
Về phương diện pháp lý, từ Hiến pháp 1946, 1959, 1980, 1992 cho đến Hiến pháp 2013 các quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân Việt Nam đều được Nhà nước tôn trọng và bảo đảm.
Nhằm thể chế hóa Hiến pháp 2013, năm 2016, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Luật Tín ngưỡng tôn giáo. So với các quy định của pháp luật trước đây, Luật Tín ngưỡng tôn giáo 2016 có nhiều điểm mới bảo đảm tốt hơn quyền của công dân và của mọi người. Cụ thể, quyền tự do, tín ngưỡng tôn giáo được mở rộng thành “quyền của mọi người” chứ không riêng của công dân Việt Nam.
Luật Tín ngưỡng, tôn giáo của Việt Nam cũng nêu rõ: “Người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam được Nhà nước Việt Nam tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; nghiêm cấm hành vi phân biệt đối xử, kỳ thị vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo; ép buộc, mua chuộc hoặc cản trở người khác theo hoặc không theo tín ngưỡng, tôn giáo…”.
Luật cũng khắc phục những bất cập, hoàn thiện hệ thống pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo; cải cách hành chính, đổi mới cơ chế quản lý nhà nước nhằm tạo sự thông thoáng, minh bạch; tạo cơ chế pháp lý đầy đủ cho các tôn giáo hoạt động.
Cần nhớ, Điều 24 của Hiến pháp 2013 quy định: “Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật...”.
Như vậy, những quy định về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Việt Nam hoàn toàn tương thích với Hiến pháp 2013 và luật quốc tế về quyền con người. Điều 29 Tuyên ngôn nhân quyền quy định: “Trong khi hành xử những quyền tự do của mình, ai cũng phải chịu những giới hạn do luật pháp đặt ra ngõ hầu những quyền tự do của người khác cũng được thừa nhận và tôn trọng, những đòi hỏi chính đáng về đạo lý, trật tự công cộng và an lạc chung trong một xã hội dân chủ cũng được thỏa mãn”.
Tương tự, Điều 18 Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị năm 1966 quy định: “Quyền tự do bày tỏ tôn giáo hoặc tín ngưỡng chỉ có thể bị giới hạn bởi pháp luật và khi sự giới hạn đó là cần thiết để bảo vệ an ninh, trật tự công cộng, sức khỏe hoặc đạo đức xã hội, hoặc để bảo vệ các quyền và tự do cơ bản của người khác”.
Như vậy, hoàn toàn không có chuyện “mặc dù hiến pháp Việt Nam cho phép tự do tín ngưỡng thế nhưng chính quyền Hà Nội vẫn siết chặt kiểm soát tôn giáo bằng hệ thống các luật lệ quy định phải đăng ký sinh hoạt hành đạo” như Phúc trình của tổ chức Open Doors International viết.
Còn về những cá nhân mà Bản Phúc trình của tổ chức Open Doors International đưa ra làm bằng chứng về việc “Việt Nam đàn áp, bức hại tôn giáo” thực chất là những cá nhân đã và đang lợi dụng tín ngưỡng, lợi dụng tôn giáo vào các hoạt động chống lại Nhà nước Việt Nam, phá hoại khối đoàn kết dân tộc và bị Nhà nước Việt Nam xử lý. Rõ ràng, những hoạt động như vậy phải bị ngăn chặn, loại trừ ra khỏi đời sống sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam.
Việc tổ chức Open Doors International có nhận xét mang tính định kiến, áp đặt về tình hình tôn giáo ở Việt Nam là việc làm không chỉ lỗi thời, sai trái, mà còn can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Việt Nam. Vì thế, bản Bản Phúc trình của tổ chức Open Doors International là vô nghĩa, không có giá trị, hơn thế cần phải kiên quyết đấu tranh bác bỏ./. 

12 nhận xét:

 1. Xét trên phương diện pháp luật và thực tế Việt Nam hiện nay cho thấy, nội dung mà Bản phúc trình của tổ chức Open Doors International đưa ra vẫn thể hiện sự kỳ thị và thiếu khách quan về tình hình thực tế về hoạt động tôn giáo nói chung và hoạt động của đạo Công giáo nói riêng ở Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 2. Open Doors International - rõ là một tổ chức quái quỷ vô thừa nhận, Việc tổ chức Open Doors International có nhận xét mang tính định kiến, áp đặt về tình hình tôn giáo ở Việt Nam là việc làm không chỉ lỗi thời, sai trái, mà còn can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Việt Nam. Vì thế, bản Bản Phúc trình của tổ chức Open Doors International là vô nghĩa, không có giá trị, hơn thế cần phải kiên quyết đấu tranh bác bỏ

  Trả lờiXóa
 3. Việc tổ chức Open Doors International có nhận xét mang tính định kiến, áp đặt về tình hình tôn giáo ở Việt Nam là việc làm không chỉ lỗi thời, sai trái, mà còn can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Việt Nam. Vì thế, bản Bản Phúc trình của tổ chức Open Doors International là vô nghĩa, không có giá trị, hơn thế cần phải kiên quyết đấu tranh bác bỏ.

  Trả lờiXóa
 4. vẫn là những cái nhìn sự đánh giá của những tờ báo đài lá cái, chẳng biết cái gì với cái gì mà cũng xếp hạng được thì quả thực là quá giỏi. Vì vậy trước khi đánh giá một vấn đề hay một sự việc thì cần phải nhìn nhận một cách thật sư khách quan và toàn diện công bằng

  Trả lờiXóa
 5. Có thể nói không một quốc gia đa tôn giáo nào trên thế giới mà các tôn giáo lại sống bình đẳng như ở Việt Nam, không có xung đột sắc tộc, xung đột tôn giáo; việc giới rận chủ vu cáo ta vi phạm tự do tôn giáo, tín ngưỡng là hoàn toàn bịa đặt, chỉ là hình thức để chúng xuyên tạc, bôi nhọ về tình hình tôn giáo ở Việt Nam hòng chia rẽ tôn giáo với chính quyền, chia rẽ những người theo tôn giáo và không theo tôn giáo, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc hòng mục đích kiếm lời từ bên ngoài.

  Trả lờiXóa
 6. Từ khi thành lập đến nay, Nhà nước Việt Nam luôn cam kết tôn trọng và bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, đồng thời không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo để đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo, tâm linh; qua đó góp phần phát huy sức mạnh đoàn kết của toàn dân tộc, góp phần xây dựng một đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

  Trả lờiXóa
 7. Việt Nam là một quốc gia đa tôn giáo. Người có tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam được yên tâm và an toàn hành đạo theo đúng nghĩa của một đạo giáo chân chính. Vì vậy không có chuyện Việt Nam đàn áp tôn giáo, chúng ta chỉ lên án những kẻ lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo để kích động giáo dân gây rối.

  Trả lờiXóa
 8. có thể khẳng định luôn rằng, những gì mà ODI và các báo đài khác nói về tình hình tự do tôn giáo của Việt Nam với góc độ như vậy là hoàn toàn không có cơ sở, mang đậm nét xuyên tạc, vu cáo chính quyền. Những cá nhân khác ở nước ngoài cần nhận thức rõ điều này để có những phát biểu, tuyên ngôn khách quan. Không nên chỉ dựa vào luồng thông tin một chiều để có những định kiến về Việt Nam và chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 9. Việt Nam luôn đề cao và coi trọng vấn đề tôn giáo. Nhưng không đồng nghĩa là tham gia một tôn giáo để dùng danh nghĩa tôn giáo thực hiện mưu đồ chính trị của chúng. Không chỉ sở dụng tôn giáo như một công cụ mà những tên có chức sắc còn sử dụng con chiên như những con rối và khiến cho họ phạm pháp theo ý chúng. Không thể chấp nhận kiểu "tự do tôn giáo" này được.

  Trả lờiXóa
 10. Đúng là nhà đài phan động chân rết của bon Mỷ , chuyên đi xuyên tạc tình hình tôn giáo của Việt Nam.Việt Nam là một đất nước rất coi trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và giữa người theo một tôn giáo nào đó với người không theo tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật và luôn được hưởng mọi quyền lợi cũng như trách nhiệm như nhau, không hề có sự kỳ thị, phân biệt.

  Trả lờiXóa
 11. Vấn đề tín ngưỡng tôn giáo tại Việt Nam từ trước đến nay chẳng có bất cứ vấn đề gì cả. Đến chính Mỹ còn thừa nhận điều đó, nhưng các tổ chức "nhân quyền" kết hợp ufgn đám phản động Việt Tan thì vẫn vậy, ra sức xuyên tạc, lên án chúng ta về vấn đề này. Nhưng rất tiết là chẳng có ai thèm ngó ngàng đến cả. Thật đáng thương cho lũ phản động này.

  Trả lờiXóa
 12. Việc tổ chức Open Doors International có nhận xét mang tính định kiến, áp đặt về tình hình tôn giáo ở Việt Nam là việc làm không chỉ lỗi thời, sai trái, mà còn can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Việt Nam. Vì thế, bản Bản Phúc trình của tổ chức Open Doors International là vô nghĩa, không có giá trị, hơn thế cần phải kiên quyết đấu tranh bác bỏ.

  Trả lờiXóa

Proudly Powered by Blogger.