Thứ Tư, 30 tháng 1, 2013

Biển đảo trên đường hoa Tết Quý Tỵ ở Sài Gòn

by Unknown  |  at  1/30/2013 01:34:00 CH

35 nhận xét:

Sài Gòn trang hoàng đón năm mới

by Unknown  |  at  1/30/2013 01:32:00 CH

6 nhận xét:

Thứ Ba, 29 tháng 1, 2013

HỒ CHÍ MINH LÀ MỘT NHÀ GIÁO DỤC LỚN CỦA DÂN TỘC

by Unknown  |  at  1/29/2013 01:47:00 CH

5 nhận xét:

Đừng

by Unknown  |  at  1/29/2013 07:40:00 SA

18 nhận xét:

Thứ Hai, 28 tháng 1, 2013

SỰ THẬT ĐẰNG SAU BỨC VĂN THƯ CỦA BAN CÔNG LÝ VÀ HOÀ BÌNH – GIÁO PHẬN VINH (Phần cuối cùng)

by Unknown  |  at  1/28/2013 02:39:00 CH

23 nhận xét:

THỦ DÂM VỚI THÂY MA

by Unknown  |  at  1/28/2013 06:55:00 SA

9 nhận xét:

Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2013

THUỐC LÀO, THUỐC LÀO ĐÊ...

by Unknown  |  at  1/27/2013 08:28:00 SA

6 nhận xét:

Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2013

NHỮNG Ý ĐỒ CHÍNH TRỊ THÂM ĐỘC

by Unknown  |  at  1/26/2013 01:21:00 CH

23 nhận xét:

NHỤC: CẦU VIỆN CẢ KẺ TÂM THẦN

by Unknown  |  at  1/26/2013 07:14:00 SA

6 nhận xét:

Proudly Powered by Blogger.