THÔNG TIN

Bài viết
Bình luận

ONLINE

Free Global Counter

TRUY CẬP

ALEXA

06 tháng 6 2013

Biểu tình ở Việt Nam

by Unknown  |  at  6.6.13

      Tuy ở Việt Nam chưa có luật biểu tình chính thức, nhưng người dân vẫn có thể tổ chức biểu tình bình thường. Nếu so sánh biểu tình ở nước ngoài và Việt Nam thì tần suất biểu tình ở Việt Nam ít hơn nhiều, đó không phải là vì  chính quyền Việt Nam cấm, mà đó là vì ở VIệt Nam, chính quyền là rất tốt các vấn đề, vì thế mà sự bất đồng trong nhân dân hầu như là không có. 

0 nhận xét:

Proudly Powered by Blogger.