31 tháng 12 2015

KHÔNG LỢI DỤNG ĐỂ "ĂN" ĐƯỢC, LŨ "ZÂN CHỦ" QUAY SANG "ĐẠP ĐỔ" QUA VỤ NINH HIỆP

by An Chiến  |  at  31.12.15

15 nhận xét:

30 tháng 12 2015

CÂU TRẢ LỜI CỦA BỘ 4T VỀ NHỮNG NGHI NGẠI LÂU NAY?

by An Chiến  |  at  30.12.15

9 nhận xét:

29 tháng 12 2015

“KHỐN NẠN” THAY KẾT CỤC TRONG “TUẦN LỄ VẬN ĐỘNG TRẢ TỰ DO CHO NGUYỄN VĂN ĐÀI”

by An Chiến  |  at  29.12.15

16 nhận xét:

TRƯƠNG DUY NHẤT - CÓ TÀI MÀ KHÔNG CÓ ĐỨC THÌ CŨNG CHỈ LÀ ĐỒ VÔ DỤNG MÀ THÔI

by An Chiến  |  at  29.12.15

16 nhận xét:

28 tháng 12 2015

"CHỚ TIN VÀO LỜI ONG BƯỚM"

by An Chiến  |  at  28.12.15

16 nhận xét:

CHÂN DUNG "RẬN CHỦ" ĐỘI LỐT "NHÀ TỪ THIỆN" ĐỂ TRỤC LỢI CÁ NHÂN

by An Chiến  |  at  28.12.15

11 nhận xét:

27 tháng 12 2015

THÓI "CÓ TẬT GIẬT MÌNH" CỦA LŨ "ZÂN CHỦ CUỘI" QUA VỤ NINH HIỆP

by An Chiến  |  at  27.12.15

10 nhận xét:

25 tháng 12 2015

NHỮNG NGUY CƠ NƯỚC NGA PHẢI ĐỐI DIỆN KHI TIÊN PHONG CHỐNG IS

by An Chiến  |  at  25.12.15

10 nhận xét:

24 tháng 12 2015

AI ĐỨNG SAU VỤ XÚI GIỤC HỌC SINH NGHỈ HỌC Ở CHỢ NINH HIỆP? (TIẾP THEO VÀ HẾT)

by An Chiến  |  at  24.12.15

33 nhận xét:

AI ĐỨNG SAU VỤ XÚI GIỤC HỌC SINH NGHỈ HỌC Ở CHỢ NINH HIỆP? (PHẦN I)

by An Chiến  |  at  24.12.15

9 nhận xét:

23 tháng 12 2015

CÓ TẬT THÌ MỚI GIẬT MÌNH

by An Chiến  |  at  23.12.15

15 nhận xét:

22 tháng 12 2015

THẤY KHÔNG HIỆU QUẢ, ÔNG TƯƠNG LAI TIẾP TỤC BÀY TRÒ VỚI "THƯ NGỎ" (Phần 1)

by An Chiến  |  at  22.12.15

13 nhận xét:

VỞ TUỒNG DIỄN "TỒI" CỦA TRƯƠNG VĂN DŨNG

by An Chiến  |  at  22.12.15

10 nhận xét:

Proudly Powered by Blogger.