Thứ Năm, 31 tháng 12, 2015

KHÔNG LỢI DỤNG ĐỂ "ĂN" ĐƯỢC, LŨ "ZÂN CHỦ" QUAY SANG "ĐẠP ĐỔ" QUA VỤ NINH HIỆP

by An Chiến  |  at  12/31/2015 04:36:00 SA

15 nhận xét:

Thứ Tư, 30 tháng 12, 2015

CÂU TRẢ LỜI CỦA BỘ 4T VỀ NHỮNG NGHI NGẠI LÂU NAY?

by An Chiến  |  at  12/30/2015 10:25:00 SA

9 nhận xét:

Thứ Ba, 29 tháng 12, 2015

“KHỐN NẠN” THAY KẾT CỤC TRONG “TUẦN LỄ VẬN ĐỘNG TRẢ TỰ DO CHO NGUYỄN VĂN ĐÀI”

by An Chiến  |  at  12/29/2015 09:26:00 SA

16 nhận xét:

TRƯƠNG DUY NHẤT - CÓ TÀI MÀ KHÔNG CÓ ĐỨC THÌ CŨNG CHỈ LÀ ĐỒ VÔ DỤNG MÀ THÔI

by An Chiến  |  at  12/29/2015 12:44:00 SA

16 nhận xét:

Thứ Hai, 28 tháng 12, 2015

"CHỚ TIN VÀO LỜI ONG BƯỚM"

by An Chiến  |  at  12/28/2015 02:29:00 CH

16 nhận xét:

CHÂN DUNG "RẬN CHỦ" ĐỘI LỐT "NHÀ TỪ THIỆN" ĐỂ TRỤC LỢI CÁ NHÂN

by An Chiến  |  at  12/28/2015 06:43:00 SA

11 nhận xét:

Chủ Nhật, 27 tháng 12, 2015

THÓI "CÓ TẬT GIẬT MÌNH" CỦA LŨ "ZÂN CHỦ CUỘI" QUA VỤ NINH HIỆP

by An Chiến  |  at  12/27/2015 01:46:00 CH

10 nhận xét:

Thứ Sáu, 25 tháng 12, 2015

NHỮNG NGUY CƠ NƯỚC NGA PHẢI ĐỐI DIỆN KHI TIÊN PHONG CHỐNG IS

by An Chiến  |  at  12/25/2015 09:59:00 SA

10 nhận xét:

Thứ Năm, 24 tháng 12, 2015

AI ĐỨNG SAU VỤ XÚI GIỤC HỌC SINH NGHỈ HỌC Ở CHỢ NINH HIỆP? (TIẾP THEO VÀ HẾT)

by An Chiến  |  at  12/24/2015 11:38:00 CH

33 nhận xét:

AI ĐỨNG SAU VỤ XÚI GIỤC HỌC SINH NGHỈ HỌC Ở CHỢ NINH HIỆP? (PHẦN I)

by An Chiến  |  at  12/24/2015 08:51:00 SA

9 nhận xét:

Thứ Tư, 23 tháng 12, 2015

CÓ TẬT THÌ MỚI GIẬT MÌNH

by An Chiến  |  at  12/23/2015 09:05:00 SA

15 nhận xét:

Thứ Ba, 22 tháng 12, 2015

THẤY KHÔNG HIỆU QUẢ, ÔNG TƯƠNG LAI TIẾP TỤC BÀY TRÒ VỚI "THƯ NGỎ" (Phần 1)

by An Chiến  |  at  12/22/2015 11:06:00 SA

13 nhận xét:

VỞ TUỒNG DIỄN "TỒI" CỦA TRƯƠNG VĂN DŨNG

by An Chiến  |  at  12/22/2015 03:25:00 SA

10 nhận xét:

Proudly Powered by Blogger.