THÔNG TIN

Bài viết
Bình luận

ONLINE

Free Global Counter

TRUY CẬP

ALEXA

06 tháng 1 2018

CUỘC CHIẾN CHỐNG GIẶC NỘI XÂM: CHỈ CÓ TIẾN, KHÔNG CÓ LÙI

by An Chiến  |  at  6.1.18

Trong bài "Một năm mất mùa cán bộ, được mùa niềm tin", Đông La đã nhắc lại bài viết Tôi đã viết bài “Giám sát quyền lực” và cũng chỉ ra một số điểm bất cập trong thực hiện cơ chế giám sát quyền lực tại xứ ta. 

Nổi bật lên là vấn đề: "Tôi cho rằng cách đây không lâu người ta cho do “Đảng “lấn sân” chính quyền” nên đã gây ra tình trạng “một bộ phận không nhỏ” cán bộ đảng viên suy thoái xem chừng là nói ngược, không đúng với thực tế. 

Vì trong thực tế vừa qua chính vì những người có chức, có quyền ở những lĩnh vực liên quan đến tiền bạc, đã móc ngoặc, liên minh liên kết, co cụm, tạo lập những vương quốc riêng, thoát khỏi sự lãnh đạo chung của Đảng, đã tham ô, tham nhũng. Những vụ án kinh tế lớn đa phần như ung nhọt tự bể nên mới bị lộ. Lẽ ra nếu sự lãnh đạo của Đảng thực sự “lấn sân”, những vụ đó sẽ được ngăn chặn.

Về danh nghĩa đúng là Đảng trùm lấp, ở đâu cũng có “Đảng”, có bí thư, có đảng viên. Lẽ ra sự phạm pháp phải bị kiểm soát tốt hơn những nước “tam quyền phân lập”. Nhưng thực tế đã diễn ra ngược lại. Có tình trạng như vậy bởi đúng là Đảng lãnh đạo toàn diện, nói theo “lề trái” là “toàn trị” nhưng thực tế lại không “trị” được ai. Bởi Đảng có quyền lãnh đạo nhưng không có quyền chỉ đạo. Đảng chỉ ra đường lối, chủ trương bằng nghị quyết, rồi mọi chuyện diễn ra ngoài tầm kiểm soát của Đảng. Vậy phải chăng như vậy thực chất quyền lực của Đảng chỉ là quyền lực rỗng. Đảng lãnh đạo toàn diện nhưng là lãnh đạo tập thể, cá nhân chỉ là người được phân công phụ trách; ai cũng là người của Đảng, khi sự cố xảy ra thì chịu trách nhiệm chung, không ai bị làm sao cả, ngoài những người dính líu trực tiếp đến những chứng cớ phạm pháp". 

Đồng thời chỉ ra rằng: "Vì vậy cần phải có một sự thể chế hoá thế nào đó để làm cho sự lãnh đạo của Đảng đúng là toàn diện. Có vậy mới giám sát được mọi hoạt động của chính quyền, của các cơ quan, các đơn vị. Đảng không làm cụ thể nhưng Đảng có quyền giám sát, mà quyền giám sát là quyền đặt cao hơn. Và càng những lĩnh vực liên quan đến kinh tế, đến tiền, thì càng cần phải giám sát chặt chẽ hơn". 
Ông Phan Đình Trạc (Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam). 

Và xem chừng, đảng cộng sản đã nhìn thấy thực tế này. Đó cũng là lí do mới đây, tại hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 của Ban Nội chính Trung ương được tổ chức chiều 5/1 tại Hà Nội. Trưởng ban Nội chính, Phó trưởng ban Thường trực ủy ban phòng chống tham nhũng quốc gia, Ủy viên Ban bí thư Trung ương đảng Phan Đình Trạc đã khẳng định "một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ban Nội chính Trung ương trong năm 2018 là chủ trì triển khai đề án kiểm soát quyền lực, trách nhiệm người đứng đầu". 

Trên thực tế, việc kiểm tra, giám sát công tác phòng chống tham nhũng đã được Ban nội chính thực hiện trong năm 2017. Bằng chứng là trong năm qua, Ban này đã "đã chủ trì giúp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng triển khai 8 đoàn kiểm tra, giám sát công tác phòng chống tham nhũng tại 20 tỉnh" - Thông tin tại Hội  nghị cho biết. 

Tuy nhiên, với việc đưa công tác triển khai đề án kiểm soát quyền lực, trách nhiệm người đứng đầu trở thành công tác trọng tâm năm 2018 cho thấy quyết tâm rất lớn từ 'cơ quan tham mưu, chủ trì việc đấu tranh chống tham nhũng của đảng cộng sản Việt Nam. Tiếp đà năm 2017, ưu tiên của công tác kiểm tra, giám sát quyền lực người đứng đầu năm nay sẽ tiếp tục kiểm tra, rà soát việc thanh tra, kiểm toán 12 dự án thua lỗ kéo dài, dư luận quan tâm.

Như thế những ý kiến của những người như Đông La và nhiều người khác đã được đảng tiếp thu và đưa vào công tác của mình. Đây cũng là một thực tế đáng ghi nhận bởi về cơ bản mà nói thì đảng cộng sản đang huy động người dân vào cuộc chiến chống giặc nội xâm. Tin chắc, với sự tổng lực đó, cuộc chiến chống tham nhũng sẽ tiếp tục ghi những dấu ấn lớn hơn năm 2018. Nếu năm 2017 là năm bản lề, là năm đánh dấu sự khởi đầu của cuộc chiến thì năm 2018 hứa hẹn là năm thúc đẩy những gì đã thực hiện được. 

An Chiến

2 nhận xét:

  1. Những ý kiến của những người như Đông La và nhiều người khác đã được đảng tiếp thu và đưa vào công tác của mình. Đây cũng là một thực tế đáng ghi nhận bởi về cơ bản mà nói thì đảng cộng sản đang huy động người dân vào cuộc chiến chống giặc nội xâm. Tin chắc, với sự tổng lực đó, cuộc chiến chống tham nhũng sẽ tiếp tục ghi những dấu ấn lớn hơn năm 2018. Nếu năm 2017 là năm bản lề, là năm đánh dấu sự khởi đầu của cuộc chiến thì năm 2018 hứa hẹn là năm thúc đẩy những gì đã thực hiện được.

    Trả lờiXóa
  2. Với việc đưa công tác triển khai đề án kiểm soát quyền lực, trách nhiệm người đứng đầu trở thành công tác trọng tâm năm 2018 cho thấy quyết tâm rất lớn từ 'cơ quan tham mưu, chủ trì việc đấu tranh chống tham nhũng của đảng cộng sản Việt Nam. Với quyết tâm đó cuộc chiến chống tham nhũng sẽ tiếp tục ghi những dấu ấn lớn hơn trong năm 2018. Nếu năm 2017 là năm bản lề, là năm đánh dấu sự khởi đầu của cuộc chiến thì năm 2018 hứa hẹn là năm thúc đẩy những gì đã thực hiện được.

    Trả lờiXóa

Proudly Powered by Blogger.