Thứ Sáu, 28 tháng 9, 2018

Nói với đám rận chủ: D.TRUMP KHÔNG GHÉT CỘNG SẢN NHƯ VẪN TƯỞNG

by An Chiến  |  at  9/28/2018 03:03:00 SA

6 nhận xét:

Thứ Hai, 24 tháng 9, 2018

LÊ ĐÌNH KÌNH VÀ “TỔ ĐỒNG THUẬN” TIẾP TỤC GÂY CHUYỆN Ở ĐỒNG TÂM

by Đắc Chí  |  at  9/24/2018 04:37:00 CH

10 nhận xét:

XUNG QUANH "THƯ PHÂN ƯU" CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

by An Chiến  |  at  9/24/2018 09:02:00 SA

9 nhận xét:

Proudly Powered by Blogger.