30 tháng 10 2019

ĐANG CÓ CUỘC TẤN CÔNG CÓ CHỦ ĐÍCH TRÊN DIỆN RỘNG VÀO HỆ THỐNG THÔNG TIN CỦA VIỆT NAM

by Đắc Chí  |  at  30.10.19

4 nhận xét:

KẺ ĐỨNG SAU VỤ KHỦNG BỐ TẠI CỤC THUẾ TỈNH BÌNH DƯƠNG LÀ AI?

by Đắc Chí  |  at  30.10.19

4 nhận xét:

29 tháng 10 2019

TÌNH HÌNH NHÂN QUYỀN VIỆT NAM ĐÃ BỊ FIDH XUYÊN TẠC

by Đắc Chí  |  at  29.10.19

5 nhận xét:

28 tháng 10 2019

THỊNH NGUYỄN - GREEN TREES BỊ CÔNG AN “SỜ GÁY”

by Đắc Chí  |  at  28.10.19

7 nhận xét:

24 tháng 10 2019

THỰC HƯ CHUYỆN “CHÍNH QUYỀN VIỆT NAM ĐANG RA SỨC TRIỆT PHÁ NHÀ XUẤT BẢN TỰ DO”?

by Đắc Chí  |  at  24.10.19

28 nhận xét:

23 tháng 10 2019

LIỆU DÂN BIỂU ALAN LOWENTHAL CÓ CỨU NỔI HÀ VĂN THÀNH?

by Đắc Chí  |  at  23.10.19

12 nhận xét:

21 tháng 10 2019

TOÀ THÁNH BỔ NHIỆM TGM TGP SÀI GÒN - TP HỒ CHÍ MINH VÀ CÁI TÁT CHO LM TRẦN CÔNG NGHỊ

by An Chiến  |  at  21.10.19

6 nhận xét:

CẨN THẬN VỚI NHỮNG THÔNG TIN DỰNG CHUYỆN TỪ FBKER THUY TRANG NGUYEN

by An Chiến  |  at  21.10.19

5 nhận xét:

19 tháng 10 2019

Y ÁN SƠ THẨM ĐỐI VỚI HÀ VĂN NAM

by Đắc Chí  |  at  19.10.19

7 nhận xét:

VẪN LÀ CHIÊU TRÒ CŨ CỦA "ÂN XÁ QUỐC TẾ"

by Đắc Chí  |  at  19.10.19

10 nhận xét:

LM DCCT ĐINH HỮU THOẠI BÀY TRÒ KÍCH ĐỘNG DƯ LUẬN

by An Chiến  |  at  19.10.19

15 nhận xét:

17 tháng 10 2019

Nói với đám rận chủ: BÀ NGUYỄN THỊ KIM TIẾN ĐÃ ĐẾN TUỔI NGHỈ HƯU

by An Chiến  |  at  17.10.19

15 nhận xét:

15 tháng 10 2019

VỤ GATEWAY: KHỞI TỐ GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

by Đắc Chí  |  at  15.10.19

12 nhận xét:

Nói với tướng Lê Mã Lương: Ở NHIỀU NƯỚC BT BỘ QUỐC PHÒNG KHÔNG XUẤT THÂN TỪ QUÂN ĐỘI

by An Chiến  |  at  15.10.19

10 nhận xét:

Proudly Powered by Blogger.